Russian Versimpeld Chinees) Engels Filippijn Italiaans Japanese Korean Malay Thai Vietnamees

Vragen en antwoorden op actuele vragen over de toepassing van technische voorschriften TC

VraagBeantwoorden
1 In de vastgestelde technische voorschriften van de douane-unie (CU) is geen uniformiteit van de presentatie en vormgeving. Alle voorschriften uiteengezet in verschillende stijlen, die begrip en voldoen aan de in hen gestelde eisen maakt. Bovendien is de volgorde van deze documenten diagrammen met elkaar in tegenspraak. Zal unified technische voorschriften TC? Taken technische voorschriften van de douane-unie (CU) uniform doen nee. De afwezigheid van de eenwording is onwaarschijnlijk begrijpen van genoemde documenten ernstig te belemmeren.
Het verschil in de presentatie van bepaalde normen van afzonderlijke technische voorschriften in verband met de kenmerken van productgroepen, zijn objecten van technisch voorschrift, evenals een verscheidenheid van technische ontwikkelaars voorschriften voertuig.
Aangenomen en het ontwikkelen van technische voorschriften TC overeenkomen met de structuur, een aanrader op een model structuur van de technische voorschriften van de Euraziatische Economische Gemeenschap, bij het besluit van de Interstate Raad van de Euraziatische Economische Gemeenschap goedgekeurd, de 27 2006 oktober № 321.
2 De documenten van de douane-unie stelt dat de partijen aan een gemeenschappelijke aanpak van de technische voorschriften. Verklaard, in het bijzonder, dat geen van de partijen heeft geen recht om aanvullende eisen voor producten waarvoor er gemeenschappelijke eisen van TS van toepassing. Terwijl het in feite zal de positie draaien? In overeenstemming met paragraaf van artikel 3 5 akkoord betreffende de gemeenschappelijke beginselen en regels van technische voorschriften in de Republiek Belarus, de Republiek Kazachstan en de Russische Federatie november 18 2010, op de datum van inwerkingtreding van de douane-unie technische regelgeving, waarin uniforme vereisten voor producten of aan de producten en gerelateerde vereisten voor productieprocessen, installatie, inbedrijfstelling, bediening (gebruik), opslag, transport (transport), verkoop en verwijdering, alsmede de identificatie regels, formulieren, grafieken en proce Urs assessment (bevestiging) van de naleving, op het grondgebied van de staten - leden van de douane-unie, de door de wetgeving van de partijen relevante dwingende eisen, is niet van toepassing.
Bovendien, op grond van artikel 2 2 genoemde overeenkomst technische voorschriften hebben een direct effect op het douanegebied van de CU en vanaf het moment van de inwerkingtreding van de door de objecten van regulering technische voorschriften worden ingetrokken vastgestelde nationale normen.
Ook moet worden opgemerkt dat, in overeenstemming met paragraaf artikel 1 4 overeenkomst technische voorschriften worden ontwikkeld alleen ten aanzien van de producten die zijn opgenomen in de geconsolideerde lijst van producten waarvoor dwingende eisen die in het kader van de douane-unie (hierna: - de Unified lijst). Onder paragraaf van artikel 4 3 overeenkomst de partijen niet toestaan ​​dat de inrichting in zijn wetgeving van bindende voorschriften voor producten die niet in de geconsolideerde lijst.
Dus geen aanvullende eisen voor de producten mogen niet worden gebruikt.
In het 2012 jaar van kracht 7 nemen technische voorschriften van de douane-unie. Tot op dit punt waren de partijen om passende uitvoeringsmaatregelen CU technische voorschriften, onder meer met betrekking tot de aanpassing van de nationale wetgeving in overeenstemming met de technische voorschriften van de CU. De Euraziatische Economische Commissie heeft herhaaldelijk verzocht de regering van de lidstaten van de douane-unie om informatie over de uitvoering van de geldende technische voorschriften voertuig. Echter, deze informatie tot nu toe niet gepresenteerd in de Commissie.
3 De lijst van technische voorschriften voertuig, die aan de eisen van de reglementaire documenten en bijbehorende documentatie voor testmethoden specificeert, zijn er vele tekortkomingen. Wat te doen als de regelgeving inzake testmethoden zijn niet helemaal? Kan ik gebruik maken van regelingen uit de lijst van normen andere technische voorschriften TC? Het gebruik van normen uit de lijst van normen goedgekeurd voor de toepassing van andere technische voorschriften van de douane-unie, op voorwaarde dat de overeenkomst inzake gemeenschappelijke beginselen en regels van de technische voorschriften in de Republiek Wit-Rusland, Kazachstan en de Russische Federatie.
Informatie over de tekortkomingen die in de lijsten van normen op specifieke technische voorschriften van de douane-unie moet aan het lichaam worden aangepakt, is de ontwikkelaar van de technische voorschriften die, in overeenstemming met het besluit van het college van ECE werkt jaarlijks de lijst van normen.
4 Volgens de beschikking, de CCC van 07.04.2011 № 629 "Partijen normalisatie-instellingen, worden nationale normen opgenomen in de lijst, moet zorgen voor normalisatie-instellingen van de partijen bij de officiële gegevens gevallen van nationale normen in het Russisch in elektronische vorm." In verband met de inwerkingtreding van de nieuwe technische voorschriften voertuig dringend noodzakelijk teksten van de relevante normen. Als je ze kan zien? Het nodig achten onder paragraaf 11 bepalingen die door het besluit van de Commissie van de douane-unie van 7.04.2011 goedgekeurd № 629 verzoek normalisatie-instellingen van de partijen bij officiële kopieën van deze nationale normen in te dienen.
In geval van mislukking van de bevoegde autoriteiten, deze vraag is het nuttig om te overwegen op een vergadering van het Raadgevend Comité voor de technische voorschriften, de toepassing van sanitaire, veterinaire en fytosanitaire maatregelen. Russische normen beschikbaar zijn, onder meer via het Internet (ze zijn geplaatst Rosstandart, "Consultant Plus", "Techexpert" et al.). In de Republiek Wit-Rusland in het publieke domein alleen STB-kaart is geplaatst, ISO of EN in het Nationaal Fonds ROV (BelGISS) en in de Republiek Kazachstan - Pointer normen ST RK (KazInSt). Het ontvangen van tekst van de relevante regelgeving wordt georganiseerd op een contract (tegen betaling) basis.
5 Wat te doen, wanneer de fabrikant niet een lid van de TC, en de producten worden verklaard op basis van de interne lijst van producten onderworpen aan een verplichte evaluatie (bevestiging), door de beslissing van de CCC goedgekeurd, de 07.04.2011 № 620 (met producten die onderworpen zijn aan verplichte certificering volgens de nationale wetgeving)? Kan de aanvrager een certificaat van overeenstemming onder de TA te verkrijgen, of hoeft alleen maar een nationaal certificaat af te geven? En wat regeling te gebruiken? Volgens paragraaf 1 toelichting op de gezamenlijke lijst van producten onderworpen aan een verplichte beoordeling (bevestiging) binnen de douane-unie met de uitgifte van uniforme documenten (hierna te noemen - de Unified lijst) door de beslissing van de Commissie van de douane-unie van 07.04.2011 aantal 620 "On nieuwe editie van de Unified lijst van producten onderworpen aan een verplichte goedgekeurd assessment (bevestiging) binnen de douane-unie met de uitgifte van een enkel document dat door het besluit van de douane-unie van de Commissie over juni 18 2010 jaar 319 van N" goedgekeurd, voor de producten die zijn opgenomen in de interne veer Schaduw op de keuze van de aanvrager wordt afgegeven certificaten van overeenstemming en verklaring van overeenstemming worden uitgegeven door een enkele vorm en / of certificaten van overeenstemming en verklaringen van conformiteit in overeenstemming met de nationale wetgeving van de lidstaten van de douane-unie.
In dit geval de producten van buitenlandse fabrikanten buiten het grondgebied van de lidstaten TC gelegen geëxecuteerd certificaten van overeenstemming of een verklaring van overeenstemming in overeenstemming met de nationale wetgeving van de lidstaat van de douane-unie, of certificaten van overeenstemming met een zelfde formulier voor de producten onderworpen aan verplichte certificering (onder het symbool "1" in de Single List).
In overeenstemming met paragraaf 5 Solutions Douane-unie van de Commissie, de 18.06.2010 № 319 "Op technisch voorschrift in de douane-unie" organisatie van het werk op de certificering en registratie van de verklaring van overeenstemming voor producten die zijn opgenomen in de Uniforme lijst met juli 1 2010 de bevoegde autoriteiten van de Republiek Wit-Rusland, Kazachstan en de Russische Federatie.
6 In het geval van het voertuig technische voorschriften is niet ingevoerd en de producten onderworpen aan certificering door het uniforme lijst van producten die onderworpen zijn aan verplichte certificering in de TA, en de aanvrager wenst om een ​​certificaat van de douane-unie te verkrijgen, op wat nodig is om regelingen voor de certificering uit te voeren: 's type, volgens de "verordening betreffende de toepassing van typische schema's van assessment (bevestiging) van de naleving ", door de beschikking van de Commissie van TC april 7 2011 jaar goedgekeurd № 621, of nationale regelingen? In overeenstemming met paragraaf Besluit 5 Commissie van de douane-unie in juni 18 2010 319 aantal "On technisch reglement in de douane-unie", organisatie van de certificering en registratie van de verklaring van overeenstemming voor producten die zijn opgenomen in het Unified lijst van producten onderworpen aan een verplichte beoordeling (bevestiging) in het kader van de douane-unie met de uitgifte van een enkel document dat door het besluit van de CU Commissie goedgekeurd, het aantal 07.04.2011 620 "op nieuwe editie van de verenigde lijst van producten onderworpen aan een verplichte beoordeling (bevestiging) in RA Kah douane-unie met de uitgifte van uniforme documenten (hierna te noemen - de Unified lijst van producten), door het besluit van de Commissie van de douane-unie is goedgekeurd in juni 18 2010 jaar N 319 "zorgen voor de bevoegde instanties van de Republiek Wit-Rusland, Kazachstan en de Russische Federatie, juli 1 2010 jaar.
Onder paragraaf 12 merkt uniforme lijst van producten die door een enkel formulier certificaten van overeenstemming en een verklaring van overeenstemming van de producten goedgekeurd worden documenten bevestiging van de overeenstemming van producten met de nationale wetgeving staten - leden van de douane-unie.
In overeenstemming met paragraaf 5 bepalingen over de vorming en het onderhoud van de Unified register van de afgegeven certificaten van overeenstemming en geregistreerde verklaringen van overeenstemming, afgegeven door een enkele vorm door het besluit van de CU de Commissie van juni 18 2010 319, het aantal goedgekeurde, informatie over de certificaten van overeenstemming en verklaringen van overeenstemming worden door de bevoegde autoriteiten van de partijen in het nationale deel van de Unified register op basis van de beslissing om het certificaat van overeenstemming of registratie van de verklaring van overeenstemming, schorsing, hervatting uitgeven, ongeveer lenii of beëindiging van de acties die in het door de wet van de partij voorgeschreven wijze.
7 In het geval dat de fabrikant niet een lid van de TC producten worden verklaard op de gemeenschappelijke lijst van producten die onderworpen zijn aan verplichte certificering in het kader van de douane-unie, en moet worden gecertificeerd overeenkomstig de nationale wetgeving, of u een certificaat of TC afgeven kan nationaal certificaat beperken? In overeenstemming met paragraaf merkt 1 aan de verenigde lijst van producten onderworpen aan een verplichte beoordeling (bevestiging) binnen de douane-unie met de uitgifte van uniforme documenten (hierna te noemen - de Unified lijst) door de beslissing van de CU Commissie 07.04.2011 620 nummer "Over nieuwe editie van de enkele lijst van producten waarvoor goedgekeurde verplichte beoordeling (bevestiging) binnen de douane-unie met de uitgifte van een enkel document dat door het besluit van de douane-unie van de Commissie goedgekeurd in juni 18 2010 jaar 319 van N", voor de producten die zijn opgenomen in het uniform overzicht van de keuze van verzoeker Ik heb verklaringen van conformiteit en verklaring van overeenstemming worden uitgegeven door een enkele vorm en / of certificaten van overeenstemming en verklaringen van conformiteit in overeenstemming met de nationale wetgeving van de lidstaten van de douane-unie afgegeven.
In dit geval de producten van buitenlandse fabrikanten buiten het grondgebied van de lidstaten TC gelegen geëxecuteerd certificaten van overeenstemming of een verklaring van overeenstemming in overeenstemming met de nationale wetgeving van de lidstaat van de douane-unie, of certificaten van overeenstemming met een zelfde formulier voor de producten onderworpen aan verplichte certificering (onder het symbool "1" in de Single List).
In overeenstemming met paragraaf 5 Solutions Douane-unie van de Commissie, de 18.06.2010 № 319 "Op technisch voorschrift van de douane-unie" organisatie van het werk op de certificering en registratie van de verklaring van overeenstemming voor producten die onder de Unified lijst Van juli 1 2010 de bevoegde autoriteiten van de Republiek Wit-Rusland, Kazachstan en de Russische Federatie.
8 De eisen in de technische voorschriften (bijvoorbeeld TP "Op de veiligheid van machines en uitrusting"), om aan te geven op het gebied van accreditatie, of genoeg van die indicatoren, die in de normen worden opgegeven vanaf de lijst van de technische voorschriften? We rekening houden met de volgende eisen van technische voorschriften "Op de veiligheid van machines en uitrusting", "machine besturingssystemen en (of) apparatuur moet een middel om alarm en andere middelen van waarschuwing over de schendingen van de werking van de machine en (of) uitrusting bevatten, leidt tot gevaarlijke situaties"; "Het systeem gestuurde machines en (of) apparatuur moet het optreden gevaar uit te sluiten als gevolg van de samenwerking, alsmede in het geval van falen van een onderdeel"; "Bij in machines en (of) apparatuur gebruikt elektrische energie moeten worden ontwikkeld (ontworpen), gefabriceerd en geïnstalleerd dat het gevaar van elektrische schok te voorkomen". Deze kwestie valt onder de verantwoordelijkheid van de nationale accreditatie-instanties
(Bijvoorbeeld, voor de Republiek Kazachstan LLP is "Nationale Accreditatie Centrum").
9 1. Als de eisen technisch voorschrift, vergelijkbaar met het bovenstaande, is het noodzakelijk om aan te geven op het gebied van accreditatie, wat de normatieve document verwijzen naar methodes te testen? De eisen van technische voorschriften aangeven erkenning als ze klinken, zoals "machinebesturing en (of) de hulpapparatuur dient aanwezig en vrij onderscheidbaar voorzien zijn opschriften, symbolen of gekenmerkt door andere middelen, geconstrueerd en opgesteld dat om hun onvrijwillige verplaatsing uit te sluiten en zorgt voor een betrouwbare, zelfverzekerd en ondubbelzinnige manipulatie "of u kunt aan alle eisen voor de overheid om zich te verenigen in een gemeenschappelijke uitdrukking, zoals" voorschriften voor instanties in boord van de apparatuur? '
2. In het geval van producten waarvoor aangifte alleen (bijvoorbeeld parfum en cosmetica), en testlaboratorium dat het werk aan de beoordeling (bevestiging) uitvoert, wordt niet erkend door de afzonderlijke indicatoren, kunnen we niet uitbesteden testen datasnelheden met andere laboratoria?
Het stond OPS onderaanneming op geselecteerde indicatoren met andere laboratoria van TC geaccrediteerd voor deze indicatoren, en het rooster van de testlaboratoria TC?
1. Deze kwestie valt onder de verantwoordelijkheid van de nationale accreditatie-instanties (bv. de Republiek Kazachstan LLP is "Nationale Accreditatie Centrum").
2. Certificatie-instellingen kunnen uitbesteden van bepaalde indicatoren met enige testlaboratoria (centra), opgenomen in het Unified Register van de douane-unie.
10 Vanwege het kleine aantal testlaboratoria Ex apparatuur in de CU, is het mogelijk om de juiste technische voorschriften voertuig certificatieschema (9s) voorziet in de uitgifte van certificaten van overeenstemming op basis van de analyse van de bewijsstukken, inclusief de fabriek testprotocollen toevoegen? Vraag over het aantal geaccrediteerde testlaboratoria onder de bevoegdheid van nationale accreditatie-instanties (bv. de Republiek Kazachstan LLP is "Nationale Accreditatie Centrum"). Vraag wijzigingen in de technische voorschriften van de douane-unie vestigden de verordeningen inzake de ontwikkeling, invoering, wijziging en intrekking van de technische voorschriften van de douane-unie, door het besluit van de Raad van de Euraziatische Economische Commissie goedgekeurd № 48 20 van juni van 2012
11 1. Hoe zal de Unified Register van certificatie-instanties en testlaboratoria van de douane-unie?
2. Bij nieuwe vormen van certificaten en verklaringen TC? Moet ik het register certificaten voertuig rechtstreeks of via een nationale autoriteit te melden? Heb ik nodig om rapporten te dupliceren voor een nationaal centrum voor accreditatie?
3.Budet of uitgesloten producten, vastgesteld in technische voorschriften voertuig van nationale lijsten?
1. Vorming en instandhouding van de Unified Register van certificatie-instellingen en testlaboratoria (centra) van de douane-unie biedt de Euraziatische Economische Commissie op basis van de voorstellen aan certificatie-instellingen en (of) laboratoria in de Unified register van de bevoegde autoriteiten van de partijen omvatten.
2. Volgens paragraaf 2.2. aanvraagnummer 1 de uniforme Conformity Technical (hun) Verordening (s) TC, de TC bij Besluit aantal 896 van 09.12.2011 goedgekeurd "Op een enkele vorm van beoordeling (bevestiging) op de naleving van documenten (verklaring van overeenstemming met de technische voorschriften van de douane-unie certificaat overeenstemming met de technische voorschriften van de douane-unie) "formulieren zijn beschikbaar in de lidstaten in hard copy voertuig. Tegelijkertijd aantal gedrukte vorm, vervaardigd in de Republiek Wit-Rusland, bevat de aanduiding "Series BY-clausule" in de Republiek Kazachstan - "KZ Series", in de Russische Federatie - "Series RU".
3. Overeenkomstig artikel 4 2 akkoord betreffende de gemeenschappelijke beginselen en regels van technische voorschriften in de Republiek Wit-Rusland, Kazachstan en de Russische Federatie, zien de partijen erop verkeer van producten die aan de eisen van de technische voorschriften voertuig zonder meer naar de technische voorschriften in de TS eisen van deze producten en zonder de presentatie naheffingsaanslag procedures (bevestiging) van compliance.
12 Voor welke periode zal worden afgegeven, of ze geven op 5 jaar? Geldigheid van certificaten van overeenstemming in de technische voorschriften van de douane-unie.
13 Producten zijn onderworpen aan de technische voorschriften voertuig wordt uitgesloten van de lijst van enkel voertuig. Maar in een enkele lijst kregen slechts enkele productcodes. Nu, volgens de definities in de technische voorschriften, op grond van deze regeling wordt verklaard veel meer producten. Zal een lijst van producten die in het voertuig technische voorschriften (bijvoorbeeld douaneautoriteiten, slecht geïnformeerd over de procedure van de indeling van de producten aan bepaalde technische voorschriften) of alle vallen vormen - naar keuze van de OPS? In dit geval, mogelijk misbruik van de interpretatie van freestyle. Plannen van maatregelen voor de uitvoering van de technische voorschriften van de douane-unie, door de desbetreffende besluiten van de Commissie en de CU College ECE biedt ontwikkeling en goedkeuring voor elke technische voorschriften van de douane-unie goedgekeurd, de lijst van producten met een aanduiding van de GS-codes voertuig waarvoor de douaneaangifte moet vergezeld gaan van een douane-autoriteit een van de documenten van de naleving van naleving van technische voorschriften.
14 Wanneer het probleem is opgelost met het ontbreken in de lijst van normen voor technische voorschriften voertuig testprocedures? Momenteel wordt deze vraag wordt gewerkt binnen de Euraziatische Economische Commissie, rekening houdend met de voorstellen van de partijen.
15 Dringende behoefte aan normen voor teksten TR CU gaat in werking in februari 2013 jaar geleden nu moeten aanvullende verplichtingen die zij bevatten, testmethoden analyseren en bestel extra IO en SI, wat veel tijd kost. De vraag is in de bevoegdheid van de nationale normalisatie-instellingen van de partijen.
16 Omdat de "lijst van het bewijs ND TR CU" kan niet zorgen voor de volledigheid van het product te testen of we kunnen met de reikwijdte van hun accreditatie om de techniek, gepubliceerd op http://www.tsouz.ru website (rubriek "Toezicht en controle over de veiligheid van goederen (producten ) "" de lijst van de methoden (technieken) gebruikt voor de evaluatie (bevestiging) van de naleving van door de technische voorschriften van de CU en de Uniforme sanitaire en epidemiologische en hygiënische eisen voor tova sanitaire en epidemiologische en hygiënische eisen frames, gelden de sanitaire-epidemiologische toezicht (controle) (archief 22 MB) "? Op het moment dat de kwestie van de toepassing van meettechnieken (meetmethoden) voor de beoordeling (bevestiging) van de overeenstemming met de technische voorschriften van de douane-unie met een lijst van procedures opgenomen in de agenda van de derde zitting van het Raadgevend Comite voor de technische voorschriften, de toepassing van sanitaire, veterinaire en fytosanitaire maatregelen.
17 Vraag van kopieën van certificaten Douane die het grondgebied van Kazachstan. Kopieën van de certificaten van de Douane die het grondgebied van de Republiek Kazachstan, gemaakt in zwart-wit kopieën, gecertificeerd door een ander (of de aanvrager of de notaris, of ontbreekt het woord "gewaarmerkt afschrift"). Noodzakelijk is gemeenschappelijke regels voor de registratie en kopieën van bewijzen van inschrijving van de douane-unie te ontwikkelen, of een document, waar de volgorde genoemd in de juiste uitvoering van kopieën elke lidstaat CU produceren. Aanvraag op grond van paragraaf 4 1 uniforme vorm van certificaten van overeenstemming en verklaringen van overeenstemming van de douane-unie (goedgekeurd door de beslissing van de CCC № 319 18.06.2010, rekening houdend met wijzigingen, goedgekeurd. CCC besluit № 383 20.09.2010 van het centrum), kopieën van certificaten van overeenstemming die door een enkele vormen, inclusief bijlagen daarvan worden gecertificeerd volgens de wetgeving van de Partij op het grondgebied waarvan is afgegeven een certificaat van overeenstemming onder een vorm uitgegeven.
In de Republiek Wit-Rusland in overeenstemming met de "regels van het nationale systeem van overeenstemming overeenstemming Republiek Belarus" (door de staat Standard van 26.05.2011 № 23 goedgekeurd), kopieën van certificaten van overeenstemming uitgevoerd op een speciaal formulier, gecertificeerd door een geaccrediteerde certificatie-instelling die het certificaat van overeenstemming, of territoriale uitgegeven centra van normalisatie, metrologie en certificering.
In de Russische Federatie, volgens de letter van het Nationaal Comite voor Normalisatie en Metrologie 22.09.2000 № IK-110-19/3022 (op grond van artikel 12 reglement van de verkoop van bepaalde goederen, door de regering van de Russische Federatie 19.01.1998 goedgekeurd № 55, zoals gewijzigd bij decreet van 20.10.1998 № 1222, van 2.10.1999 № 1104), kopieën van certificaten van overeenstemming uitgevoerd op vellen wit papier, gecertificeerd door de houder van het oorspronkelijke certificaat van overeenstemming, een notaris of door de certificering van goederen, een certificaat van overeenstemming.
In de Republiek Kazachstan volgens TR RK "overeenstemmingsbeoordelingsprocedures" (goedgekeurd door het besluit van de Regering van de Republiek Kazachstan in februari 4 2008 jaar № 90) kopieën van certificaten van overeenstemming op een speciaal formulier worden uitgevoerd, gewaarmerkt door de handtekening van de directeur of zijn gemachtigde en de zegel van de certificatie-instelling.
18 Of men is toegestaan ​​in de verklaring van overeenstemming met meerdere GS-codes en verschillende landen fabrikanten, verschillende fabrieken opgeven? Voorwaarden voor registratie van het certificaat van overeenstemming en de verklaring van overeenstemming met de technische voorschriften van de douane-unie in de bijlagen opgericht om de Uniforme evaluatie documenten (bevestiging) van compliance (verklaring van overeenstemming met de technische voorschriften van de douane-unie, het certificaat van overeenstemming met de technische voorschriften van de douane-unie), bij besluit van de Commissie van de douane-unie van 09.12.2011 № goedgekeurd 896.
19 Zal de verklaring van overeenstemming of het certificaat van overeenstemming enkel gedrukt in de officiële taal (indien niet, zal het worden geschonden en de Republiek Kazachstan TR 277 21.03.2008 van de markering van de staat taal)? Volgens de punten 2.3 en 2.2 toepassing van N 1 de uniforme certificaat van overeenstemming met de eisen van de technische (hun) Verordening (s) van de douane-unie en de toepassing van N 2 de uniforme verklaring van overeenstemming Technische (hun) Verordening (s) van de douane-unie, door de beschikking van de Commissie van de douane goedgekeurde Unie van 09.12.2011 № 896, formulieren zijn uitsluitend gevuld met het gebruik van elektronische printapparatuur. De voorzijde van het formulier is ingevuld in het Russisch, kan de keerzijde worden ingevuld in de officiële taal van de staat - een lid van de douane-unie, die het certificaat van overeenstemming (conformiteitsverklaring) heeft afgegeven, in overeenstemming met de gegevens in een enkele vorm (posities).
20 Gemeenschappelijke technische voorschriften gelden niet voor uniformen en kleding voor soldaten. Op welk ND kwestie een verklaring van overeenstemming of het certificaat van overeenstemming ND voor dit soort kleding (ND voor dit soort kleding is niet in de evidence base voor TR CU)? Producten door de staat verdediging bestelling geleverd is niet onderworpen aan regelgeving in de technische voorschriften van de douane-unie.
21 Zoals zal een verklaring van overeenstemming voor producten met een houdbaarheid worden uitgegeven? Geldigheid van de verklaring van overeenstemming wordt opgesteld in de technische voorschriften van de douane-unie.
22 Kan ik de plaats van de verklaring van overeenstemming certificering aan verzoekers verzoek? Verklaring van overeenstemming kan worden vervangen door de certificering op verzoek van de aanvrager in het geval, dat deze dienst de technische voorschriften van de douane-unie.
23 De technische voorschriften TS 009 / 2011 "op de veiligheid van de parfumerie en cosmetica productie", volgens aanhangsel 7 van 2 productgroep "rust cosmetics" eisen aanvaardbare normen microbiologische veiligheidsparameters (behalve QMAFAnM) hierboven (niet toegestaan ​​in 0,1 g of 0,1 ml) dan (niet toegestaan ​​in 1 0,5 g of ml.) voor 0,5 groep "Kinderen, rond de ogen, intieme, orale hygiëneproducten." De eerder gebruikte standaarddocumenten, SanPiNs, gasten, voor kinderen cosmetica en instrumenten die gebruikt worden voor de ogen, gezicht strengere eisen dan voor de rest van de make-up. Wat is de reden? Ontwerpen voor technische voorschriften TC "Op veiligheid van parfumerieën en cosmetische producten" werd gehouden op de voorgeschreven wijze en de procedure van de openbare discussie in de interne coördinatie partijen, evenals beoordeeld en op een vergadering van het Coördinatiecomite voor technische voorschriften, de toepassing van sanitaire, veterinaire en fytosanitaire maatregelen in de douane-unie van de Commissie goedgekeurd.
24 In de Record TR CU 009 / 2011 een link naar de ISO-18416 2009 "Opsporen van Candida albicans", maar op het grondgebied van de Republiek Kazachstan is niet geregistreerd. Waar kan ik dit normdocument kopen? In de lijst van normen aan de technische voorschriften "Op de veiligheid van parfumerieën en cosmetische producten" (TR CU 009 / 2011) gebruiken ISO 18416-2009 niet verstrekt. De lijsten bevatten de ontwikkeling van interstatelijke standaard op basis van ISO-18416 2009.
Momenteel staat Standard van Wit-Rusland bereidt een ontwerp-programma voor de ontwikkeling van Interstate normen aan de technische voorschriften, die voorziet in de ontwikkeling van de Republiek Wit-Rusland, op basis van interstatelijke norm ISO 18416-2009.
25 Sanpin № 130-A van 13.08.08 werd geregistreerd in de lijst van de reglementaire documenten TR CU 009 / 2011, op het grondgebied van de Republiek Wit-Rusland is geannuleerd. Is bevoegd om deze LP te gebruiken in het kader van de douane-unie, met name in Kazachstan? Staat Standard van de Republiek Belarus tot voorstellen van-de lijst voor aan de technische voorschriften "Op de veiligheid van parfumerieën en cosmetische producten" (TR CU 009 / 2011) Sanpin № 130-A.
26 Geen ND definitie hexamethyleendiamine in de lucht in de lijsten van normen TR CU 007 / 2011 en TR CU 017 / 2011.
Nr. ND bepaling van ethyleenglycol in de lucht in de lijsten van normen TR CU 007 / 2011.
Op het moment dat de kwestie van de toepassing van meettechnieken (meetmethoden) voor de beoordeling (bevestiging) van de overeenstemming met de technische voorschriften van de douane-unie met een lijst van procedures opgenomen in de agenda van de derde zitting van het Raadgevend Comite voor de technische voorschriften, de toepassing van sanitaire, veterinaire en fytosanitaire maatregelen.
27 TR CU 017 / 2011
Over de veiligheid van producten van de lichte industrie
Geen ND toluilendiizotsionata definitie in de lijst van normen voor TR CU 007 / 2011 en TR CU 017 / 2011.
Op het moment dat de kwestie van de toepassing van meettechnieken (meetmethoden) voor de beoordeling (bevestiging) van de overeenstemming met de technische voorschriften van de douane-unie met een lijst van procedures opgenomen in de agenda van de derde zitting van het Raadgevend Comite voor de technische voorschriften, de toepassing van sanitaire, veterinaire en fytosanitaire maatregelen.
28 Artikel 8 technische voorschriften van de douane-unie "Op de veiligheid van machines en uitrusting" (Conformity) p.5: Volgens verzoekster de beslissing in plaats van de verklaring van overeenstemming met betrekking tot machines en (of) apparatuur opgenomen in de lijst als bedoeld in paragraaf 1 4 paragraaf van dit artikel kan zijn als certificatie van de certificeringsregelingen equivalente schakelingen van verklaring van overeenstemming voor machines en (of) materiaal dit technisch voorschrift, waaronder de afwezigheid of onvoldoende Zaya De aanvragers hebben hun eigen bewijs van conformiteit met de eisen daarvan.
Paragraaf 1 4 paragraaf van dit artikel: Verklaring van overeenstemming die door de aanvrager met betrekking tot machines en (of) apparatuur opgenomen in de lijst van objecten van technische voorschriften, die in overeenstemming met de technische voorschriften van de douane-unie "Op de veiligheid van machines en uitrusting" in de vorm van de verklaring van overeenstemming in bijlage uitgevoerd № 3.
Vraag: Het nummer van de aanvraag 3 is een lijst met objecten van technisch voorschrift onder voorbehoud van bevestiging van de naleving van de technische voorschriften van de douane-unie "Op de veiligheid van machines en uitrusting" in de vorm van een verklaring van overeenstemming. Indien de aanvrager heeft geen of onvoldoende bewijs om de naleving van de eisen van de technische voorschriften, de aanvrager van een besluit over de overeenstemmingsbeoordelingsorgaan kan conformiteitsbeoordeling in de vorm van certificering uitvoeren bevestigen? Echter certificatie verschaft slechts een verplichte vorm. Vrijwillige certificering is niet voorzien. Geen overeenkomende vormen.
Verklaring van overeenstemming kan worden vervangen bij de certificering van de klant slechts verlenen als hij de technische voorschriften van de douane-unie.
Overeenkomstig artikel 2 7 akkoord betreffende de gemeenschappelijke beginselen en regels van technische voorschriften in de Republiek Wit-Rusland, Kazachstan en de Russische Federatie verplichte bevestiging van overeenstemming met de technische voorschriften van de douane-unie wordt uitgevoerd in de vorm van verklaringen en de certificering worden uitgevoerd.
29 Artikel 8 technische voorschriften van de douane-unie "Op de veiligheid van machines en uitrusting" (Overeenstemming) p.10: Tijdens de overeenstemming van de machines en (of) apparatuur aanvrager genereert een reeks documenten op de machine en (of) apparatuur, bevestigd dat is voldaan aan de veiligheidseisen van deze technische voorschriften . welke omvat:
- Een veiligheidsoverwegingen;
- Technische specificaties (indien van toepassing);
- Operationele documenten;
- Een lijst van de in artikel 6 bedoelde normen, die voldoet aan de eisen van deze machines en (of) apparatuur (wanneer ze worden gebruikt door de fabrikant);
- Contract (leveringscontract) (voor de partij, een enkel product), of de scheepvaart documentatie (voor de partij, een enkel product);
- Certificaat management systeem fabrikant (indien beschikbaar);
- Informatie over de studies (indien beschikbaar);
- Test machine-en (of) apparatuur van de fabrikant, de verkoper of de persoon het uitvoeren van taken van de buitenlandse fabrikant, en (of) testlaboratoria (centra) (indien beschikbaar);
- Certificaten van overeenstemming voor materialen en onderdelen of hun testprotocollen (indien van toepassing);
- Certificaten van overeenstemming voor deze machines en (of) apparatuur van buitenlandse certificatie-instellingen (indien aanwezig);
andere documenten die direct of indirect bevestigd dat de machines en (of) veiligheidsuitrusting eisen van technische voorschriften (indien van toepassing)
Vragen:
1. Indien deze documenten niet beschikbaar zijn, dan is het lichaam voor de overeenstemming heeft geen reden om de aanvrager in conformiteitsbeoordeling weigeren, zelfs als de verstrekte documenten is onvoldoende om aan te tonen?
2. Artikel 4 dit technisch voorschrift heeft betrekking op de veiligheid van machines en (of) apparatuur in de ontwikkeling (ontwerp). In dit verband achten wij het noodzakelijk, als rechtvaardiging voor de veiligheid van de bewijskracht materialen die de basis vormen voor de verklaring van overeenstemming, met inbegrip van ontwerp, bouw documentatie.
3. Artikel 5 dit technisch voorschrift heeft betrekking op de veiligheid van machines en (of) apparatuur in de productie, opslag, transport, gebruik en verwijdering. In dit verband achten wij het noodzakelijk, als rechtvaardiging voor de veiligheid van de bewijskracht materialen die de basis vormen voor de verklaring van overeenstemming, met inbegrip van regelgevende documenten (vertaald in de Kazachse en / of Russisch taal)
1. Als bedoeld in paragraaf artikel 10 8 technische voorschriften van de douane-unie "Op de veiligheid van machines en uitrusting" (hierna te noemen - de technische voorschriften) een set documenten die door de aanvrager als onderdeel van de aanvraag voor goedkeuring overeenkomstig het bepaalde in artikel 1 11 technische voorschriften. Inbegrepen in deze set documenten kan niet de basis vormen voor de conformiteitscertificering vorm certificeringsregelingen uiteengezet in het artikel 11 technische voorschriften zijn, voor voldoende gezag certificering procedures waarop de certificeringsinstantie die ontvangt of anderszins. Gebruiksvoorwaarden van de in paragraaf artikel 10 8 technische voorschriften die worden vastgesteld door paragraaf artikel 2 10 technische voorschriften bedoelde documenten. 2. In overeenstemming met artikel 2 van technische voorschriften "safety case" - een document dat een risicoanalyse, evenals details van het ontwerp, de exploitatie, technische documentatie van de minimale maatregelen die nodig zijn om de veiligheid bij de machine en (of) apparatuur in alle fasen van de levenscyclus en de aangevuld zorgen bevat informatie over de resultaten van de risicobeoordeling tijdens de operationele fase na een grote onderhoudsbeurt. Analoge instrument "safety case" voor machines en apparatuur is een technisch dossier van de richtlijn 2006 / 42 EU (98 / 37 EU) "Veiligheid van machines".
Overeenkomstig artikel 10 8 technisch voorschrift document "veiligheidsdossier" opgenomen in het document op de machine en (of) apparatuur, bevestigt de naleving van de veiligheidsvoorschriften van de technische voorschriften.
3. Niet duidelijk wat de regelgeving in kwestie. Artikel 5 technische voorschriften voorschriften niet genoemd.
Overeenkomstig artikel 10 8 technische voorschriften in een reeks documenten op de machine en (of) apparatuur, bevestigt de naleving van de veiligheidsvoorschriften van de technische voorschriften, met inbegrip van, onder meer:
veiligheidsoverwegingen;
specificaties (indien beschikbaar);
operationele documenten;
een lijst van de in artikel 6 technische voorschriften, die moeten voldoen aan de eisen van deze machines en (of) apparatuur (wanneer ze worden gebruikt door de fabrikant), bedoelde normen.
30 Bijlage 3 technische voorschriften van de douane-unie "Op de veiligheid van machines en uitrusting" gegeven een lijst met objecten van technische voorschriften, conformiteitsbeoordeling (in de vorm van certificering in de vorm van een verklaring van overeenstemming) te zijn volgens de Nationale Classificatie van producten.
Vraag: Om producten (machines en (of) apparatuur), gezien de complexiteit ervan te identificeren, deze lijst moet worden afgestemd op het gemeenschappelijk douanetarief van de douane-unie.
Het is niet duidelijk op welke basis vragensteller heeft geconcludeerd dat de toepassing 3 technische voorschriften van de douane-unie "Op de veiligheid van machines en uitrusting" (hierna: - de technische voorschriften) die in overeenstemming met de nationale classificatie van producten.
Overeenkomstig artikel 7 1 technische voorschriften voor de identificatie van machines en (of) apparatuur in kaart brengen van specifieke machines en (of) apparatuur monster of omschrijving die gebruikt kunnen worden om in paragraaf artikel 1 6 technische voorschriften, classificaties, bedoelde normen, bestek en tekeningen, bestekken, operationele documentatie.
Unified douanetarief van de douane-unie van de structuur en de inhoud kan niet worden gebruikt voor identificatiedoeleinden machines en (of) apparatuur.
Verder gemeld dat de activiteiten die nodig zijn voor de toepassing van technische voorschriften bij besluit van het College van de Euraziatische Economische Commissie goedgekeurde plannen, de 5 2012 april № 22, voorziet in de ontwikkeling en goedkeuring van de lijst van producten met een aanduiding van de GS-codes voertuig waarvoor de douaneaangifte moet vergezeld gaan van douaneautoriteiten van een lidstaat van de documenten van de naleving van naleving van technische voorschriften met vervaldag in februari 15 2013 jaar.
31 Bijlage 3 p.50 gasbranders en gecombineerd (behalve blok)-vloeistof, ingebed in materiaal bestemd voor gebruik (lijst van objecten van een technisch voorschrift aan conformiteit met de technische voorschriften van de douane-unie "Op de veiligheid van machines en uitrusting" in de vorm van verklaring van overeenstemming te zijn) in technologische processen in industriële installaties.
Vragen:
Op gasbranders onder de technische verordeningen TR CU 016 / 2011 "Over beveiligingsapparatuur, werkend op gasvormige brandstoffen." Betekent dit dat de gasbrander is onderworpen aan twee technische voorschriften?
Volgens de technische voorschriften "Op de veiligheid van machines en uitrusting" conformiteitsbeoordeling van gasbranders gehouden in de vorm van een verklaring van overeenstemming.
Volgens de technische voorschriften "Op beveiligingsapparatuur, werkend op gasvormige brandstoffen" conformiteitsbeoordeling van gasbranders gehouden in de vorm van certificering.
In beide gevallen hebben we het over gas branders voor industrieel gebruik, zodat de technische voorschriften met elkaar in tegenspraak.
Het doel van technisch voorschrift in de technische voorschriften van de douane-unie "Op de veiligheid van machines en uitrusting" zijn branders, gas of dual (behalve blok)-vloeistof, ingebouwd in apparatuur die bestemd is voor gebruik in de productie in fabrieken.
Het doel van de technische reglementering technische voorschriften "Op beveiligingsapparatuur, werkend op gasvormige brandstoffen" zijn huishouden gasbrander infrarode straling; Industriële gasbranders voor speciale doeleinden (kachels "light" infrarode straling); industriële pits blok; Gecombineerd industriële brander blok.
Zo objecten van technisch voorschrift in de bovenstaande technische voorschriften zijn verschillend.
32 Het Technisch Reglement (bijlage) aan dezelfde vormen van de documenten die nodig zijn tijdens de procedure van de conformiteitsbeoordeling, voor de certificering, en in het verklaren brengen. (Als bijvoorbeeld de certificatie:
Toepassing, inzake de toepassing selectie Act, deskundige adviezen, certificering besluit, handelen op de resultaten van de analyse van de productie, technische instructies voor de juiste markering een teken van de markt van de lidstaten van de douane-unie, en een lijst items die ze zouden moeten zijn).
Nodig hebt, duidelijke instructies, welke documenten in het pakket moet worden bewaard geven: certificering; conformiteitsverklaring.
In overeenstemming met de wetgeving van de lidstaten van de conformiteitsbeoordeling douane-unie door de certificatie-instellingen op contractuele basis worden uitgevoerd. Deze documenten in kwestie conformiteitsbeoordelingsprocedure wordt beheerst door het interne document van de geaccrediteerde certificatie-instellingen die zijn opgenomen in de Unified Register van certificatie-instellingen en testlaboratoria (centra) van de douane-unie.
33 Technisch Reglement van de douane-unie "Op de veiligheid van machines en apparatuur." Werk de lijst van normen, is waarvan de toepassing op vrijwillige basis de naleving van de technische voorschriften, alsmede in de lijst van gespecificeerd reglementaire documenten niet langer van kracht zijn of vervangen door nieuwe. Een bijgewerkte lijst, geef dan in de nabije toekomst en regelgeving volledig tegen november 2012g. Tot aan de inwerkingtreding van de technische voorschriften van de douane-unie dient te werken met de regelgeving en het verkrijgen van de juiste testapparatuur (indien nodig). Plan van de maatregelen die nodig zijn voor de uitvoering van de technische voorschriften van de douane-unie "Op de veiligheid van machines en uitrusting", bij besluit van het bestuur van de Euraziatische Economische Commissie goedgekeurd april 5 2012 22, het aantal, voor de opstelling en de presentatie van de voorstellen Euraziatische Economische Commissie voor het bijwerken van de lijst van normen, als gevolg van de die voorzien is op vrijwillige basis de naleving van de technische voorschriften, evenals interstate normen met regels en methoden en onderzoeken (tests) en metingen, met inbegrip van bemonstering regels die nodig zijn voor de toepassing en uitvoering van de technische voorschriften en de beoordeling eisen (bewijs) op de naleving op basis van de resultaten van de controle op de toepassing van de normen opgenomen in de lijst met een looptijd van niet minder dan een keer per jaar na 15 februari 2013 jaar (executive verantwoordelijk voor - de Russische Federatie, samen met de bevoegde autoriteiten van de partijen).
Tot nu toe zijn de voorstellen van de partijen bij de Commissie zijn ontvangen.
34 TR laagspannings-en EMC geïntroduceerd in februari 2013g., Waarom nu, voordat ze worden uitgegeven certificaten van de administratie van de douane-unie van Wit-Rusland en Rusland? Dit is misleidend, omdat de aanvragers merkteken op het product niet voldoet aan de eisen van de wetgevende handelingen van de Republiek Kazachstan (TR 277 "markering, verpakking, etikettering en corrigeren hun aanvraag" en de taal Act), die deze certificaten maakt - niet echt eens op de indicator. In de Republiek Wit-Rusland en de Russische Federatie afgegeven certificaten van overeenstemming en opgenomen verklaring van overeenstemming afgegeven door uniforme formulieren voor de producten die zijn opgenomen in de interne lijst van producten onderworpen aan een verplichte evaluatie (attest) van de douane-unie met de uitgifte van gemeenschappelijke documenten, door een besluit van de Commissie van de douane-unie goedgekeurd van 07.04.2011 № 620.
35 De lijst van normen als gevolg waarvan, op vrijwillige basis, voldoen aan de technische voorschriften van de douane-unie "Op de veiligheid van laagspanningsmateriaal" (TR CU 004 / 2011)
Goedgekeurd door het besluit van de Commissie van de douane-unie op augustus 16 2011 van № 768 (372 positie in de lijst)
1. Volgens bijlage № 3 ref. № 4-1/76 van 29.03.2012
LIST opgezegd / vervangen regelgeving oplossing 40-ste vergadering van de IGU, penvrienden en MNTKS 54 positie vervangen 2011goda normen, die niet kan worden gevonden, is het 14,5% van de totale lijst.
2. Geannuleerd, vervalt in Rusland, volgens verschillende vervangen IUSov 34 positie die 9%
In overeenstemming met de verordening inzake de procedure van de lijsten van internationale en regionale (Interstate) normen, en in hun afwezigheid - nationaal (state) normen om de naleving van de technische voorschriften van de douane-unie en voor de uitvoering van de beoordeling (bevestiging) van naleving door het besluit van de Commissie van de douane-unie goedgekeurd garanderen vanaf april 7 2011 jaar № 629:
Partijen normalisatie-instellingen, zijn nationale (state) normen opgenomen in de lijst, moet zorgen voor normalisatie-instellingen partijen officiële kopieën van gegevens uit de nationale (staat) normen in het Russisch elektronisch.
Verantwoordelijk voor de ontwikkeling autoriteit van de partij samen met de autoriteit van een partij voor Normalisatie biedt ten minste eenmaal per jaar bijwerking van de lijst op basis van de resultaten van het toezicht en de uitvoering van de normen in het schema opgenomen, evenals de voorstellen van de partijen voor hun actualisatie.
36 Lijst van normen met regels en methoden van onderzoek (testen) en metingen, met inbegrip van de regels van de steekproef die nodig zijn voor de implementatie en uitvoering van de technische voorschriften van de douane-unie "Op de veiligheid van laagspanningsmateriaal" (TR CU 004 / 2011) en de uitvoering van de beoordeling (bevestiging) overeenstemming van producten
Goedgekeurd door het besluit van de Commissie van de douane-unie op augustus 16 2011 van № 768
(Lijst 362 positie)
1. Volgens bijlage № 3 ref. № 4-1/76 van 29.03.2012
LIST opgezegd / vervangen regelgeving
beslissing 40-ste vergadering van de IGU, penvrienden en MNTKS
78 positie vervangen 2011goda normen, die niet kan worden gevonden, is het 21,5% van de totale lijst.
2. Geannuleerd, vervalt in Rusland, volgens verschillende vervangen IUSov
20 positie die 5,5%
In overeenstemming met de verordening inzake de procedure van de lijsten van internationale en regionale (Interstate) normen, en in hun afwezigheid - nationaal (state) normen om de naleving van de technische voorschriften van de douane-unie en voor de uitvoering van de beoordeling (bevestiging) van naleving door het besluit van de Commissie van de douane-unie goedgekeurd garanderen vanaf april 7 2011 jaar № 629:
Partijen normalisatie-instellingen, zijn nationale (state) normen opgenomen in de lijst, moet zorgen voor normalisatie-instellingen partijen officiële kopieën van gegevens uit de nationale (staat) normen in het Russisch elektronisch.
Verantwoordelijk voor de ontwikkeling autoriteit van de partij samen met de autoriteit van een partij voor Normalisatie biedt ten minste eenmaal per jaar bijwerking van de lijst op basis van de resultaten van het toezicht en de uitvoering van de normen in het schema opgenomen, evenals de voorstellen van de partijen voor hun actualisatie.
37 Technisch Reglement van de douane-unie "Op de veiligheid van laagspanningsmateriaal" (TR CU 004 / 2011)
Goedgekeurd door het besluit van de Commissie van de douane-unie op augustus 16 2011 van № 768.
1. Artikel 4 Veiligheidseisen.
Voor de tests van deze indicatoren moet de aanvrager aan 3-x verstrekken aan technische hulpmiddelen die resulteren in de proeven onder volledig GOST zal worden vernietigd 5. Wat er met de aanvrager te duur.
Je moet opgeven voor sommige producten en voor sommige indicatoren en specifieke items van een specifieke regeling nodige certificering tests uit te voeren met de non-destructive testing om de naleving procedure te bevestigen heeft een schok aan de aanvrager niet veroorzaken. Hiervoor moeten we een procedure voor de conformiteitsbeoordeling voor specifieke producten met specifieke HS codes op specifieke indicatoren te ontwikkelen, met de normatieve documenten (voor producten en testmethoden) en specifieke artikelen. Er zullen geen misverstanden tijdens de procedure van de conformiteitsbeoordeling in de vorm van certificering.
Ontwerpen van technische voorschriften van de douane-unie "Op de veiligheid van laagspanningsmateriaal" met een ontwerp-lijst van normen overgegaan op de voorgeschreven wijze en de procedure van de openbare discussie over de interne coördinatie tussen de partijen, evenals beoordeeld en op een vergadering van het Coördinatiecomite voor technisch reglement goedgekeurd, de toepassing van sanitaire, veterinaire en fytosanitaire maatregelen in Douane-unie van de Commissie.
Plan van de maatregelen die nodig zijn voor de uitvoering van de technische voorschriften van de douane-unie, door de beschikking van de Commissie van de douane-unie is goedgekeurd in december 9 2011 895, het nummer voor het uitvoeren van het bijwerken van de lijst van normen, is waarvan de toepassing op vrijwillige basis de naleving van TR TS 004 / 2011, evenals normen, met regels en controles (tests) en meetmethoden, met inbegrip van bemonstering regels die nodig zijn voor de toepassing en uitvoering van de TP TS 004 / 2011 evaluatie en implementatie (Bevestiging eniya) conformiteit van de producten op basis van de resultaten van de controle op de toepassing van de normen die in de lijst, evenals de voorstellen van de partijen (Executive verantwoordelijk - Republiek Wit-Rusland, in samenwerking met de bevoegde autoriteiten van de partijen).
Als er voorstellen om de nodige wijzigingen in de lijst van normen, die het gebruik van afzonderlijke secties nodig maken (paragrafen, alinea's) standaard, moeten in overeenstemming met de technische voorschriften van de douane-unie kan worden bereikt met behulp van aparte partities (punten, sub) standaard en niet standaard in het algemeen, moet u contact opnemen in het lichaam voor technische voorschriften van de Republiek Kazachstan.
38 Overeenkomst inzake wederzijdse erkenning van de accreditatie ... vond dat de partijen onderling de accreditatie van het besturingssysteem en IL (IC), onder bepaalde voorwaarden te erkennen.
Bijvoorbeeld, het functioneren van de nationale accreditatie-systeem in overeenstemming met de internationale normen. Echter, vandaag de dag in Rusland zijn er ongeveer 19 sectorale accreditatie systemen, waarin zowel door hetzelfde besturingssysteem of IL (IC) kunnen worden erkend. Niet gehouden wederzijdse vergelijkende evaluatie van deze gegevens of de schattingen gegeven. Eisen voor accreditatie variëren. Een dergelijk systeem niet voldoet aan de internationale normen.
Op deze manier - hoe om te praten over een gezamenlijke aanpak en de wederzijdse erkenning?
In overeenstemming met paragraaf 1 bepalingen van de Federale Dienst voor accreditatie, door de regering Resolutie 17.10.2011 goedgekeurd № 845, Federale Dienst voor accreditatie (Rosakkreditatsiya) is een federale uitvoerende instantie die verantwoordelijk is voor de vorming van een verenigde nationale systeem van accreditatie en toezicht op de activiteiten van erkende personen.
Federale Dienst voor accreditatie is een erkende federale uitvoerende instanties die functies uitoefenen van de nationale autoriteit van de Russische Federatie voor accreditatie.
39 Er zijn bepalingen over de vorming en instandhouding van de Unified register van afgegeven certificaten van overeenstemming en geregistreerde afgegeven verklaringen van overeenstemming door een enkel formulier, waarin onder meer vermeld: 6. Informatie over certificaten van overeenstemming worden door de bevoegde instanties van de partijen bij het nationaal register van het gemeenschappelijk als een elektronisch dossier met daarin:
1) registratienummer van het certificaat van overeenstemming, de vervaldatum, rekeningnummer van het formulier waarop het certificaat van overeenstemming afgegeven ...
4) naam, juridische en feitelijke adres van de certificeringsinstantie die het certificaat van overeenstemming;
5) achternaam, naam, familienaam van het hoofd van de certificatie-instelling,
6) achternaam, naam, familienaam van de deskundige - de auditor (expert); ...
10) informatie over de documenten die door de aanvrager aan de certificatie-instelling als bewijs dat het product voldoet aan de PPA, informatie studies (testen) en metingen ...
De Kazachse kant voldoet aan de eisen van deze bepaling. Informatie in het nationale deel van de Unified register vermeld overeenkomstig de bepalingen van p.6. Echter, de Russische en Wit-Russische deel van de Unified register geen informatie bedoeld in de leden 4, 5, 6, 10 verordeningen. *
In overeenstemming met paragraaf 8 verordeningen inzake de vorming en instandhouding van de Unified register van afgegeven certificaten van overeenstemming en geregistreerde afgegeven verklaringen van overeenstemming door een enkel formulier (hierna: - Regeling) goedgekeurd de beslissing van de douane-unie Commissie 18 2010 van juni № 319, gemachtigde lichamen geplaatst in informatiesysteem voor het publiek niet later dan drie dagen na de uitgifte van registratie / Certificate of Conformity / Verklaring van overeenstemming:
informatie over de certificaten van overeenstemming in de alinea 1 verwezen (behalve voor informatie over rekeningnummers formulier waarop het certificaat van overeenstemming afgegeven), 2, 3, 7 - 9, 12 en 13 6 paragraaf hiervan;
1, 6 en 8 11 paragraaf hiervan - informatie over de verklaringen van conformiteit in de alinea 7 genoemd.
40 Kazachstan is een lid van ILAC en PAC. Deelname aan deze organisaties voorziet in de erkenning van de testresultaten en de overeenstemmingsbeoordeling.
Echter, binnen de douane-unie, het blijkt dat Kazachstan niet in staat zal zijn om een ​​dergelijke erkenning voor andere leden van ILAC en PAC.
Vraag: Doet het probleem beslisbare dergelijke erkenning binnen de douane-unie?
In overeenstemming met § 1 8 artikel Overeenkomst inzake gemeenschappelijke beginselen en regels van de technische voorschriften in de Republiek Wit-Rusland, Kazachstan en de Russische Federatie van de overeenstemmingsbeoordeling van de producten genoemd in de technische voorschriften van de douane-unie uitgevoerde geaccrediteerde certificatie-instellingen en testlaboratoria (centra) zijn opgenomen in Unified Register van certificatie-instellingen en testlaboratoria.
Momenteel is deze kwestie is in de uitwerking van de partijen (brief ref. 27 van juli, het aantal ECE 2012 / 6-2539)
Tot nu toe heeft de reactie op de ECE gemeld.
41 In PP RK № 90 Technical Regulations "overeenstemmingsbeoordelingsprocedures", en het testen van product samples, die uiterst kostbaar transport of complexe (te grote grootte, breekbaarheid, enz.), de mogelijkheid tot het testen op basis van de fabrikant.
In TP en TC in de sjabloon van overeenstemming dergelijke vooruitziende blik ontbreekt.
Vraag: wat gebeurt er als er objectieve problemen met de levering van product samples voor het testen? Zou u de tests op basis van de fabrikant, met inbegrip van en buitenlandse?
Geen sprake van moeilijk om een ​​eenduidige conclusie over te maken wat het product in kwestie.
Productkenmerken en conformiteitsbeoordelingsprocedures worden opgenomen in de technische voorschriften van de douane-unie.
Bijvoorbeeld, paragraaf artikel 6 6 technische voorschriften van de douane-unie "Op de beveiligingsapparatuur voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen" vond dat, indien nodig, veroorzaakt door de specifieke kenmerken van de productie en de installatie, zoals gespecificeerd door de fabrikant van de technische documentatie voor de vervaardiging of assemblage, mag het testen van apparatuur op het terrein fabricage en (of) installatie.
42 In TR CU voor producten waarvoor een bevestiging van de naleving door de certificering niet duidelijke indicatoren in relatie tot certificeringsregelingen.
Bijvoorbeeld, in TP 019 / 2011 op PPE, TR 017 / 2011 niet lichte industrie, TR TC op parfums en cosmetica, enz., zijn er indicatoren te bepalen die moeten klinische proeven, proeven in mensen, etc. uit te voeren, oordelen dat wanneer de partij conformiteitsbeoordeling van producten is niet geaard en niet rationeel.
Projecten opgegeven CU technische voorschriften aangenomen op de voorgeschreven wijze en de procedure van de openbare discussie in de interne coördinatie partijen, evenals beoordeeld en op de vergaderingen van het coördinatiecomite voor technische voorschriften, de toepassing van sanitaire, veterinaire en fytosanitaire maatregelen in de douane-unie van de Commissie goedgekeurd.
Vraag wijzigingen in de technische voorschriften van de douane-unie vestigden de verordeningen inzake de ontwikkeling, invoering, wijziging en intrekking van de technische voorschriften van de douane-unie, door het besluit van de Raad van de Euraziatische Economische Commissie over juni 20 2012 van № 48 goedgekeurd.
Als er redelijke voorstellen om de nodige wijzigingen aan de technische voorschriften van de douane-unie te maken, is het noodzakelijk om van toepassing op het lichaam voor technisch reglement van de Republiek Kazachstan.
43 In TR CU, mag een enkel merk van overeenstemming markering van producten die conformiteitsbeoordelingsprocedure TR CU hebben ondergaan, ongeacht de vorm van overeenstemming.
Hoe wordt verondersteld om de juiste etikettering van producten een merk van overeenstemming met de verklaring van overeenstemming te begeleiden? Welke maatregelen zijn van toepassing op fabrikanten, leveranciers, verkopers, producten mislabelled single sign?
Waarom veel TR CU conformiteitsbeoordeling alleen door aangifte wordt uitgevoerd?
Artikel 1 Overeenkomst inzake gemeenschappelijke beginselen en regels van de technische voorschriften in de Republiek Belarus, de Republiek Kazachstan en de Russische Federatie gedateerd 18 november 2010 jaar (hierna: - Overeenkomst) bepaalt dat de technische voorschriften van de douane-unie - een document waaruit verplicht voor uitvoering en handhaving van het douanegebied van de douane-unie voor producten of de producten en gerelateerde vereisten voor productieprocessen, installatie, inbedrijfstelling, bediening (inrichting), opslag, transport (gradenboog Bani), verkoop en verwijdering, door de Commissie van de douane-unie aangenomen.
In overeenstemming met paragraaf van artikel 1 9 overeenkomst de verantwoordelijkheid voor het niet voldoen aan de technische voorschriften van de douane-unie, alsmede wegens schending van de evaluatieprocedures (bevestiging) van de overeenstemming met de technische voorschriften van de douane-unie die door de wetgeving van elke partij. Op dit punt, het artikel 3 9 Overeenkomst voorziet in harmonisatie van de wetgeving van de partijen bij het vaststellen van de verantwoordelijkheid voor de schending van de eisen van de technische voorschriften van de douane-unie, evenals in de beoordelingsprocedures (bevestiging) van de overeenstemming met de technische voorschriften van de douane-unie.
Voor de controle van de staat (toezicht) over naleving van de technische voorschriften van de douane-unie, overeenkomstig de wetgeving van elke partij, als bedoeld in artikel 10 overeenkomst.
In overeenstemming met paragraaf 5 verordeningen betreffende de toepassing van het model evaluatie regelingen (bevestiging) van de naleving in de technische voorschriften van de douane-unie, door het besluit van de Commissie van de douane-unie op april 7 2011 van № 621, selectie van formulieren en schema's van conformiteitsbeoordeling goedgekeurd wordt gebaseerd op het totale risico van onjuiste schattingen compliance en schade door het gebruik van producten die de conformiteitsbeoordeling hebben ondergaan. Bij het selecteren van formulieren en regelingen moeten worden beschouwd als de volgende belangrijke factoren:
graad van potentieel gevaar producten;
gevoeligheid voor veranderingen in de set van indicatoren van de productie-en (of) operationele factoren;
status van de aanvrager (fabrikant, producent gemachtigd persoon, dealer, service);
de toereikendheid van het bewijs van de mate van naleving kost en om de naleving van de doelstellingen van de technische voorschriften.
44 De plannen voor de uitvoering van de goedgekeurde TR TC vastgestelde termijn waarbinnen de bevoegde instanties van de partijen bij richtlijnen voor het gebruik van een technisch voorschrift voor te bereiden. Maar nog, zelfs al in werking op technische voorschriften ingevoerd, er geen aanbevelingen voor het gebruik van deze TR CU. Momenteel is deze kwestie werkte in ECE.
45 De bijlagen bij de TR CU, die aan de eisen van ND en ND voor het testen van methoden die worden uiteengezet, zijn er vele tekortkomingen:
1) aangegeven ND verstreken;
2) in de afwezigheid van specifieke eisen en doel van een bepaald deel van TR CU, de bijgevoegde lijst van ND, in het deel van de testmethoden in dit gedeelte zijn aanwezig ND methoden bepalen de ontbrekende figuur in de tekst.
3) in sommige TR CU (bijv. TR CU elektromagnetische compatibiliteit), de lijst van namen van vermiste ND ND ND hier of daar, maar er zijn geen nummers en afkortingen.
4) In TR CU 019 / 2011 op PPE:
P.4.4, Punt 17, in termen van testmethoden - verschillen in de namen van ND:. GOST R-12 4.218-2002 "SSBT. PPE: methode voor het bepalen van de doorlatendheid van materialen in corrosieve omgevingen "en STB GOST R-12 4.218-2001" SSBT. Speciale kleding. Algemene technische eisen. "
P.7.4 subdeel B "diëlektrische beschermingsmiddelen tegen elektrische stroom" in de lijst van vermiste ND testmethoden die rechtsmiddelen
Volgens paragraaf 13 bepalingen met betrekking tot de vorming van de lijsten van internationale en regionale (Interstate) standaarden, en in hun afwezigheid - de nationale (staat) standaarden, de naleving van de technische voorschriften van de douane-unie en de noodzaak voor de beoordeling (bevestiging) van de naleving door de beslissing van de Commissie van de douane-unie goedgekeurd april 7 van 2011 629, het nummer, het bijwerken van de lijst van normen geeft de autoriteit van de partij die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van de technische voorschriften voor OS Overwegingen voor het toezicht op de resultaten en de toepassing van normen en voorstellen van de partijen.
Op dit moment, op basis van de voorstellen van de partijen een ontwerp-wijzigingen in de lijst van normen voor technische voorschriften "Op veiligheid van laagspanningsapparatuur", "Op de veiligheid van producten die bestemd zijn voor kinderen en adolescenten", "veiligheid van speelgoed", "Op de veiligheid van de lichte industrie producten" "op graan veiligheid", "op de beveiliging van persoonlijke beschermingsmiddelen", "Technische voorschriften voor sAP producten van groenten en fruit", die op de derde bijeenkomst van de adviesgroep zal worden beschouwd Foot Comité voor technisch reglement, toepassing van sanitaire, veterinaire en fytosanitaire maatregelen.
Voorstellen van partijen over het bijwerken van de lijsten van normen voor technische voorschriften "Elektromagnetische compatibiliteit van technische middelen" de Commissie niet heeft ontvangen.
46 In termen van het waarborgen van ND, overeenkomstig het besluit van de CCC № 629 07.04.2011, p.11 leest "Partijen normalisatie-instellingen, nationale normen zijn opgenomen in de lijst, moet zorgen voor normalisatie-instellingen van de partijen bij de officiële gegevens gevallen van nationale normen in het Russisch elektronisch.
In feite is deze eis niet voldaan.
Deze vraag moet worden ingegaan op de vergadering van het Raadgevend Comite voor de technische voorschriften, de toepassing van sanitaire, veterinaire en fytosanitaire maatregelen. Russische normen beschikbaar, onder meer via het internet (geplaatst Rosstandart, Consultant Plus, Tehekspert etc.). De Republiek Belarus wordt geplaatst in het publieke domein enige kaart STB ISO-of EN in het Nationaal Fonds technische voorschriften, en in de Republiek Kazachstan - Pointer normen ST RK en tekst ontvangen ND georganiseerd contract (tol) basis.
47 In de op het portaal van de Euraziatische Economische Commissie informatie over de technieken die worden gebruikt voor het beoordelen van de naleving van sanitaire en hygiënische normen, een lijst van organisaties en instellingen die de toegang tot tekst-methoden. Echter, niet alle opgegeven informatie correct is daar. Moet worden gegeven aan uitgebreide data technieken bieden, bijvoorbeeld wat technieken die organisatie kan bieden. Volgens het ministerie van sanitaire, veterinaire en fytosanitaire maatregelen op de website Euraziatische Economische Commissie postte een lijst van de bevoegde autoriteiten, waar te gaan.
Plaats details van de organisatie-ontwikkelaar voor elke procedure is niet mogelijk.
48 Sommige TR CU in de lijsten ND links naar de ISO-normen heeft. Het is onduidelijk hoe het is de bedoeling het gebruik van de ISO-normen worden niet door de partijen als een nationale of inter-state aangenomen. Volgens paragraaf 7 bepalingen met betrekking tot de vorming van de lijsten van internationale en regionale (Interstate) standaarden, en in hun afwezigheid - de nationale (staat) standaarden, de naleving van de technische voorschriften van de douane-unie en de noodzaak voor de beoordeling (bevestiging) van de naleving door de beslissing van de Commissie van de douane-unie goedgekeurd april 7 van 2011 629, het nummer, worden internationale en regionale normen toegepast na het nemen van hen als binnenlandse of nationale (Mr. -State) normen voor de lidstaten van de douane-unie.
Autoriteit van de partij die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van technische voorschriften te actualiseren van de lijst van normen moeten ze in overeenstemming te brengen met de verordening inzake de procedure van de lijsten, evenals bij het regelen van het ontwerp-programma voor de ontwikkeling van interstatelijke normen aan de technische voorschriften interstate normen te ontwikkelen op basis van ISO-normen.
49 Officiële documenten die op het portaal van de Euraziatische Economische Commissie, na het maken van beslissingen over wijzigingen daarvan worden niet bijgewerkt. De site van de Euraziatische Economische Commissie (www.tsouz.ru):
- Door de ECE goedgekeurde documenten is in de "Euraziatische Economische Commissie" / "Documenten van de Euraziatische Economische Commissie."
- ". CCC Catalogus Oplossingen" door de Commissie van de douane-unie in het hoofdstuk "Documenten" / aangenomen Documenten
50 Voor 2012 jaar classifier FEACN CU veranderde al twee keer.
Is het mogelijk om de eindeloze actualiseringen gebieden accreditatie geaccrediteerd onderwerpen te vermijden, vermeldt in de erkenning code TN VED TS groep (2 eerste teken) of post (4 teken) en geen onderverdeling en van onderverdeling?
Nomenclatuur van buitenlandse economische activiteit in een systematische vorm van goederen in de internationale handel. Deze producten zijn gegroepeerd in secties, groepen, ondergroepen, koppen, post, onder de titel, voorzien van een in het bijzonder gecomprimeerde vorm of soorten goederen waarop zij betrekking hebben. De secties of groepen ingedeeld een grote verscheidenheid van goederen in dezelfde post kan een grote verscheidenheid van goederen, voor de verificatie van die kunnen verschillende apparaten en allerlei testprocedures vereisen zijn.
51 Waar en hoe wijzer normen van Wit-Rusland te kopen?
Om het gebruik van nationale ND partijen in de lijsten bij de ND TR CU, handig om pointers Standards gebruiken vergemakkelijken. Als aankoop Pointer RF normen is heel simpel, het is een verwijzing naar de overname van RB normen moeilijkheden.
Fonds technische normatieve rechtshandelingen van de Republiek Belarus gepost op www.tnpa.by.
Over de overname van het document moet gelden BelGISS.
Details van de organisatie:
Str. Melezha, etc. 3,
220113, de Republiek Belarus Tel. (017) 262 05 52 Tel. / Fax (017) 262 15 20
e-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots, u dient Javascript aan te zetten om het te bekijken. , Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots, u dient Javascript aan te zetten om het te bekijken. www.belgiss.by
Kantoor uren - naar 8.30 17.00
Lunchpauze - met 12.00 12.30
52 Zou u een snelle manier van communicatie tussen de Coördinerende Raad, werkgroepen en deelnemers van technisch voorschrift TC? ECE communicatiemedewerkers met medewerkers bevoegde autoriteiten van de partijen die door elektronische communicatiemiddelen.
53 Hoe te conformiteitsbeoordeling van producten, geïmporteerd uit Europa uit te voeren, de technische voorschriften van de douane-unie "Op de veiligheid van de lichte industrie" (door de beslissing van de douane-unie van de Commissie 9 december 2011 jaar goedgekeurd № 876 (TR CU 017 / 2011)) als de producten worden gebrandmerkt, en het feest is 2 3-eenheid? Verificatie van de overeenstemming met de technische voorschriften van de douane-unie "Op de veiligheid van de lichte industrie", bij het besluit van de Commissie van de douane-unie op december 9 2011 jaar goedgekeurd № 876 (hierna: - TR CU 017 / 2011), in overeenstemming met artikel 11 uitgevoerd vermelde voorschriften.
Het technisch voorschrift, TR CU 017 / 2011 zijn twee vormen van overeenstemming: aangifte (als basis van hun eigen bewijs (1d regeling 2d) en met de medewerking van geaccrediteerde laboratoria (3d regeling 4d, 6d)) en certificering (regeling 1s, 2s , 3s). De mogelijkheid om regelingen verklaring op basis van hun eigen bewijs regelingen waarbij geaccrediteerde laboratoria alsmede in het algemene geval vervangen - vervangende aangifte certificering.
Certificering is BEDDING, korsetten, badmode en dergelijke artikelen, linnen, kousen eerste laag (zomer).
Verklaring met geaccrediteerde testlaboratoria (3d regeling 4d, 6d) onderworpen aan:
- Kleding en producten 2-ste en 3-e laag;
- Gebreide stof;
- Linnen stoffen en materialen, kleding, badstof;
- Kleding en leer en bont;
- Kousen 2-laag (winter);
- Hoeden;
- Schoeisel, met uitzondering van schoeisel gefreesd;
- Tapijt en artikelen Machinemade.
Verklaring op basis van zijn eigen verklaring (1d regeling 2d) zijn:
Product kousenband-sharfovye (sjaals, sjaals), beddengoed, textiel: schoen, decoratief, meubilair, namaakbont en getufte stof, textiel-en kledingproducten, leer, vilt en gebonden textielvlies, kunstmatige en natuurlijke leder, huiden gekleed bont.
Artikel 11 technische voorschriften staat dat een conformiteitsbeoordeling (zoals in de verklaring en in de certificering), de aanvrager het recht heeft in de set van documenten bevestiging van de overeenstemming van producten met de eisen van de TR CU 017 / 2011, testverslagen van monsters van lichte industrie (type product exemplaren) (termijn op te nemen door niet meer 3-jaar).
Ook aandacht besteden aan de eisen van de technische voorschriften van de douane-unie (CU TR 017 / 2011) "Op de veiligheid van producten van de lichte industrie" is niet van toepassing op producten die:
- Gebruikt;
- Maatwerk publiek;
- Medische hulpmiddelen;
- Special, departementale, is een middel van individuele bescherming en materialen voor de productie;
- Ontworpen voor kinderen en adolescenten;
- Textiel, verpakkingen, tassen;
- Materialen en producten gemaakt van hen voor industriële doeleinden;
- Souvenirs en kunst en ambachtelijke producten;
- Sporten producten ontworpen om uit te rusten
sportteams;
- Postiger producten (pruiken, snorren, baarden, etc.).
54 Of de uitvoering wordt toegestaan ​​na januari 1 2013 op het grondgebied van Wit-Rusland producten "doek en canvas", eerder verworven door een individuele ondernemer voor gebruik in de productie, zonder een verklaring van overeenstemming van het product met de technische voorschriften TC "Op de veiligheid van producten van de lichte industrie" (TR CU 017 / 2011) als er documenten van de beoordeling (bevestiging) van de naleving onder geldt op het moment van de verwerving van de nationale wetgeving of, indien de aanwezigheid van dergelijke documenten is niet nodig? Overeenkomstig artikel 5 1 technische voorschriften van de douane-unie "Op de veiligheid van de lichte industrie" (TR CU 017 / 2011) (hierna: - de technische voorschriften), goedgekeurd bij besluit van de Commissie van de douane-unie op december 9 2011 jaar № 876 (hierna: - Oplossing) Technologie verordening stelt verplicht in de eisen douane-unie voor lichte industrie producten om het menselijk leven en de gezondheid, evenals het voorkomen van acties misleiden van gebruikers (consumenten) producten te beschermen.
Besluit vestigde de overgangsbepalingen, ook met betrekking tot vaststelling van de geldigheid van de beoordeling (bevestiging) van de naleving van dwingende voorschriften die vóór de inwerkingtreding van de technische voorschriften.
Onder alinea 3.2 punt 3 Besluit documenten betreffende de beoordeling (bevestiging) op de naleving van die door normatieve rechtshandelingen van de douane-unie of het recht van de staat verplichte eisen - een lid van de douane-unie afgegeven of ten aanzien van producten wordt vastgesteld waarop de technisch voorschrift technisch voorschrift, voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Technische regelgeving, zijn geldig tot het einde van hun geldigheid, maar uiterlijk in juli 1 2014 jaar. Deze documenten zijn afgegeven of vóór de datum van de officiële bekendmaking van het besluit, geldig tot ze verlopen goedgekeurd.
Het is ook gemeld dat, in overeenstemming met alinea 3.3 punt 3 oplossingen mogen het in het verkeer brengen van voor 1 juli 2014, in overeenstemming met de dwingende eisen eerder bij normatieve rechtshandelingen van de douane-unie of het recht van de staat - een lid van de douane-unie, als de beoordeling documenten (bevestiging ) conformiteit van producten die zijn opgenomen verplichte eisen uitgegeven of vóór de datum van inwerkingtreding van een technisch voorschrift goedgekeurd. Deze producten kunnen niet peremarkirovaniyu en nationale conformiteit (merk in de markt) worden geëtiketteerd in overeenstemming met het besluit van de douane-unie van de Commissie over 20 september 2010 jaar 386 nummer.
Onder paragraaf van artikel 3 3 technische voorschriften bij de omgang met en het plaatsen van producten op de markt moet worden voorzien van complete en accurate informatie over het door markering om acties die de gebruikers (consumenten) kunnen misleiden over de veiligheid van producten te voorkomen.
Onder paragraaf van artikel 2 3 technisch voorschrift lichte industrie, voldoet aan de eisen van de technische voorschriften niet wordt bevestigd, mag niet worden gemarkeerd met een teken van producten op de markt staten - leden van de douane-unie en niet toegestaan ​​in het verkeer worden vrijgegeven op de markt.
In overeenstemming met sub paragraaf 3.3-1 3 oplossingen voor januari 1 2013 toegestaan ​​stad de productie en uitgifte van het douanegebied van de douane-unie van de producten niet aan de inwerkingtreding van de technische voorschriften verplichte beoordeling (bevestiging) van normatieve rechtshandelingen van de douane-unie onderwerp of wetten van de staat - het lid douane-unie zonder documenten voor een verplichte beoordeling (bevestiging) van de naleving en zonder dat de nationale-markering (mark van de markt).
Ook moet worden opgemerkt dat, in overeenstemming met sub-paragraaf van paragraaf 3.4 3 Solutions verkeer van producten in de periode van evaluatie documenten (bevestiging) van de naleving in de eerste alinea in de eerste alinea 3.2-3.3 Beslissingen genoemd 1 oplossingen en producten genoemd losgelaten in het verkeer toegestaan gedurende de levensduur van het product, in overeenstemming met de wetten van de staat gevestigde - een lid van de douane-unie.
Echter, in overeenstemming met artikel 2 technisch reglement onder de referentie-product op de markt moet het verkeer van producten worden begrepen uit de fabrikant aan de gebruiker (consument), die alle processen die deze producten loopt na de voltooiing van de productie, en door het vrijkomen van het product in het verkeer - het in de handel markt staten - leden van de douane-unie van het product dat van de fabrikant magazijn, verkoper of de persoon het uitvoeren van taken van de buitenlandse fabrikant, wordt verzonden of geleverd zonder opslag of export th te koop op het grondgebied van de staten - leden van de douane-unie.
(A opgesteld in overeenstemming met de regelgeving van kracht sinds november 30 2012 g)
55 Het liet de analyse van de stand van de productie certificatie-instelling zonder dat een expert op het bedrijf bij de bevestiging van de naleving van de technische voorschriften van de douane-unie van de regeling 1s? In overeenstemming met paragraaf 5 verordeningen betreffende de toepassing van het model evaluatie regelingen (bevestiging) van de naleving van de technische voorschriften van de douane-unie, door het besluit van de Commissie van de douane-unie op april 7 2011 stad goedgekeurd
№ 621 (hierna: - verordeningen), moet de keuze van vorm en in systemen conformiteit rekening houden met het algemene risico van onjuiste beoordeling van de naleving en de schade van het gebruik van producten die de overeenstemmingsbeoordeling hebben ondergaan. Bij het selecteren van formulieren en regelingen moeten rekening houden met de volgende factoren:
- De mate van het mogelijke gevaar van het product;
- Gevoeligheid voor veranderingen in de set van indicatoren van de productie-en (of) operationele factoren;
- Status van de aanvrager (fabrikant, door de fabrikant geautoriseerde persoon, handelaar,);
- De toereikendheid van het bewijs van de mate van nalevingskosten en om de naleving van de doelstellingen van de technische voorschriften.
Volgens de Model certificatieschema 1s, 5s, 7s onder meer een procedure voor de analyse van de productie van de aanvrager, waarvan de resultaten handelen geformaliseerde analyse van de productie. Het doel van de analyse van de productie is de beschikbaarheid van de noodzakelijke voorwaarden voor de stabiele productie van commercieel beschikbare producten te controleren.
Echter, in overeenstemming met artikel 2 van de Overeenkomst inzake wederzijdse erkenning van de accreditatie van de certificatie (assessment (bevestiging)) en laboratoria testen (centra), het uitvoeren van de werkzaamheden betreffende de overeenstemmingsbeoordeling (bevestiging) van de naleving, de partijen onderling de erkenning van certificeringsinstanties (conformiteitsbeoordeling (bevestiging te erkennen ) compliance) en testlaboratoria (centra), het uitvoeren van de werkzaamheden betreffende de overeenstemmingsbeoordeling (bevestiging) van overeenstemming in de nationale erkenningssystemen van de partijen, op voorwaarde dat het deel van de staat enz. ystvuet nationale accreditatie-systeem, met zijn regels en procedures voor accreditatie in overeenstemming met de internationale normen.
In overeenstemming met paragraaf 17 Reglement voor de accreditatie van certificatie-instellingen en laboratoria testen (centra), het uitvoeren van de werken aan de conformiteitsbeoordeling, de certificering van deskundigen inzake accreditatie, evenals de werving en selectie van deskundigen voor accreditatie en technische experts uit te voeren werken op het gebied van accreditatie, goedgekeurd door de regering van de Russische Federatie van juni 19 2012 602, het nummer, de beslissing over de erkenning of weigering om aan verzoekster Rosakkreditatsiey op basis van de beoordeling van de relevante aangenomen accrediteren Ik klager de erkenningscriteria.
Erkenningscriteria, in opdracht van de Russische Economische Ontwikkeling Ministerie in oktober 16 2012 jaar № 682, overeenkomstig paragraaf 12.9 goedgekeurd veronderstelt dat de certificatie-instelling van het werk reglement voor de certificatie, met inbegrip van, inclusief een beschrijving van de regels van de certificatie-en inspectie-control (indien biedt hun certificatieschema).
Daarnaast moet worden opgemerkt dat op grond van artikel 1 9 Overeenkomst inzake gemeenschappelijke beginselen en regels van technisch voorschrift in de Republiek Wit-Rusland, Kazachstan en de Russische Federatie verantwoordelijk is voor de naleving van de eisen van de technische voorschriften van de douane-unie, alsmede wegens schending van beoordelingsprocedures (bevestiging) van de naleving producten eisen van de technische voorschriften van de douane-unie die door de wetgeving van elke partij.
56 Het bedrijf produceert diesel volgens GOST R-52368 2005 en verklaar dit soort brandstof aan de eisen van de nationale technische voorschriften te voldoen, de geldigheid van de verklaring van overeenstemming vervalt december 15 2014 jaar. Momenteel is het bedrijf producten in het paspoort geeft de eisen van de nationale regelgeving; de eisen van de regelgeving op grond waarvan producten worden geproduceerd, en de feitelijke gegevens. In dit verband de volgende vragen rijzen.
1. Eisen van alle technische voorschriften met betrekking tot de kenmerken van diesel wordt beheerst door de onderneming vanaf de datum van inwerkingtreding van de technische voorschriften van de douane-unie (CU) "On eisen voor auto-en luchtvaart benzine, diesel en scheepsbrandstof, vliegtuigbrandstof en stookolie" (met 31 december 2012 jaar ) eisen van de nationale technische voorschriften of technische voorschriften van de douane-unie?
2. Betekent dit dat als het bedrijf Declare brandstof 31 december 2012 jaar voor de naleving van de technische voorschriften TC in het paspoort voor de producten worden gemaakt normatieve waarden en de werkelijke testresultaten bevestigd dat is voldaan aan de eisen van deze kwaliteit brandstof voertuig technische voorschriften, en er moeten geen records worden over de eisen van de regelgeving op grond waarvan produceerde dit soort brandstof?
1. In overeenstemming met het besluit van de douane-unie Commissie 18 oktober 2011, het nummer 826 de documenten over evaluatie (bevestiging) van de naleving van de dwingende eisen die in de wetgeving van de staat - TC-lid of de regels van de douane-unie worden vastgesteld of goedgekeurd ten aanzien van producten waarop de technische voorschriften van de CU technische voorschriften, vóór de inwerkingtreding van de douane-unie technische voorschriften, zijn geldig tot het einde van hun geldigheid, maar uiterlijk in juni 30 2014 jaar. Deze worden vastgesteld of goedgekeurd vóór de datum van de officiële publicatie van het besluit van de Commissie van de douane-unie oktober 18 2011 jaar 826 aantal documenten, geldig tot ze verlopen.
Tot juni 30 2014 jaar kon de productie en introductie van producten in overeenstemming met de verplichte eisen die eerder door normatieve rechtshandelingen van het voertuig, of het recht van de Staat - een lid van de TC in de aanwezigheid van evaluatie documenten (bevestiging) van de naleving van dwingende voorschriften voor bepaalde producten die zijn uitgegeven of geaccepteerd tot de dag inwerkingtreding van de technische voorschriften voertuig.
2. In overeenstemming met de technische voorschriften 4.13 TC elke partij brandstof die in de circulatie afgevoerd en (of) in omloop, moet vergezeld gaan van een kwaliteit (paspoort).
Het paspoort moet bevatten, met inbegrip van de aanwijzing van het document waarin de brandstof eisen van dit merk, normatieve waarden en de werkelijke testresultaten bevestigen de naleving van de consumptie van dit merk voertuig technische voorschriften.
Echter, in overeenstemming met paragraaf 5.1 technische voorschriften veiligheid van het voertuig brandstof wordt geleverd onder de voorwaarden van technische voorschriften voertuig zelf.
57 Hoe dient een certificaat van overeenstemming met de technische voorschriften van de douane-unie, overeenkomstig de nieuwe uniforme vorm? Certificaten van overeenstemming en verklaringen van overeenstemming van producten met de technische voorschriften van de douane-unie moet worden gedocumenteerd door de gemeenschappelijke vormen van de Euraziatische Economische Commissie goedgekeurd.
Januari 27 2013 is van kracht het besluit van de raad van Euraziatische Economische Commissie in december 25 2012 aangenomen jaar № 293 "Over unified modellen van het certificaat van overeenstemming en de verklaring van overeenstemming met de technische voorschriften van de douane-unie en de regels van hun huid", die nieuwe versies van voorkomende vormen van certificaten van overeenstemming en verklaringen van overeenstemming met de technische voorschriften van de douane-unie (hierna: - Uniforme formulieren) en de regels voor hun registratie.
Eenvormige regels voor de registratie formulieren bevatten eisen voor het invullen van de "velden" certificaat van overeenstemming en verklaring van overeenstemming.
Bijvoorbeeld, een eenvormige reeks verplichte aanwezigheid afkorting "TS" in het registratienummer van het certificaat van overeenstemming en de verklaring van overeenstemming velden en 2 9 respectievelijk.
Referentie:
De afkorting "TS" kunt u de certificaten van overeenstemming of verklaring van overeenstemming zijn uitgegeven door of in overeenstemming met de technische voorschriften van de douane-unie geregistreerd identificeren.
Als je moet gebruiken bij het invullen van het Latijnse alfabet uniforme vorm aangenomen in de gelegenheid om de naam van de fabrikant, de locatie, inclusief adres (behalve de naam van de staat) (veld en 7 3 respectievelijk), evenals informatie over het product (type, merk opgeven, model, productiecapaciteit, enz.) (veld en 8 3 respectievelijk).
Indien ter zake van hetzelfde product in twee of meer technische voorschriften van de douane-unie hebben identieke vormen van conformiteitsbeoordeling (verklaring of aangifte), veld 10 "voldoet" in het certificaat van overeenstemming en in het veld 4 "voldoet" in de verklaring van overeenstemming voorkomende vormen biedt de mogelijkheid om meerdere technische voorschriften van de douane-unie, de verplichte eisen waaraan het produkt voldoet opgeven.
Bijvoorbeeld, zoals audio-en video-apparatuur, televisietoestellen en radio vallen onder de technische voorschriften "Op de veiligheid van laagspanningsmateriaal" (TR CU 004 / 2011) en "Elektromagnetische compatibiliteit van de technische uitrusting" (TR CU 020 / 2011), en vorm van conformiteit van deze producten - certificering.
11 veld in het certificaat van overeenstemming en in het veld 5 in de verklaring van overeenstemming uniforme formulieren noodzaak om informatie over de documenten bevestiging van de conformiteit van het product aan de technische voorschriften van de douane-unie op te geven. Tegelijkertijd wordt op deze gebieden biedt de mogelijkheid om allerlei soorten documenten gebruikt in de conformiteitsbeoordeling van de producten met de technische voorschriften van de douane-unie te brengen, bijvoorbeeld de opdracht (leveringen contract) of de scheepvaart documentatie, bewijs van kwaliteit management systeem, met inbegrip van de normen, als gevolg van de die voorzien is van de vrijwillige naleving van de technische (hun) regelgeving (s), evenals normen met regels en methoden van onderzoek (Testen) en metingen, en anderen. In dit geval kan de certificaten of verklaringen resulteren in hetzij alleen de aanwijzing van normen, en om hun en de aanwijzing en de naam, met inbegrip van de lijst van normen door de Raad van de Euraziatische Economische Commissie in het bijzonder (s) goedgekeurd voor onderhoud (om hen) Verordening (s) van de douane-unie.
Vermeld zo nodig een aanzienlijke hoeveelheid informatie over de geldende normen en andere documenten, die bewijskracht basis van overeenstemming met de technische voorschriften van de douane-unie zijn, kan deze informatie worden ingepast in de bijlagen bij het certificaat van overeenstemming of een verklaring van overeenstemming.
(A opgesteld in overeenstemming met de regelgeving van kracht sinds januari 28 2013 jaar).
58 In afwachting van de inwerkingtreding van de technische voorschriften van de douane-unie "Op de veiligheid van laagspanningsapparatuur", door het besluit van de Commissie van de douane-unie goedgekeurd, de 16 2011 augustus № 768, op het grondgebied van de Republiek Belarus, sommige groepen van producten die niet aan de verplichte verklaring van overeenstemming in de vorm van verklaring of aangifte onderwerp.
Tegelijkertijd op het grondgebied van de Russische Federatie dezelfde groep van producten die zijn opgenomen in de interne lijst van producten onderworpen aan een verplichte certificering, en ze worden verwerkt certificaten van overeenstemming GOST R
Sanctie afgegeven certificaten in het nationale systeem (Russische Federatie) GOST R voor de conformiteitsbeoordeling van producten op het grondgebied van de Republiek Belarus en de Republiek Kazachstan, eerder in deze landen gecertificeerd tijdens de overgangsperiode te gebruiken?
Is er een overgangsperiode waarin de producten die niet eerder aan certificering onderworpen waren, kan worden gerealiseerd zonder een certificaat van overeenstemming na de inwerkingtreding van de technische voorschriften?
In overeenstemming met paragraaf 3.2 besluit van de douane-unie van de Commissie over augustus 16 2011 768, het nummer "De goedkeuring van de technische voorschriften van de douane-unie" Op veiligheid van laagspanningsapparatuur "(hierna te noemen - de beschikking) documenten betreffende de beoordeling (bevestiging) van de naleving van de door de wetgeving van de lidstaten dwingende voorschriften - leden douane-unie of regelgeving van de douane-unie worden vastgesteld of goedgekeurd ten aanzien van producten waarop de technisch voorschrift technisch voorschrift (hierna te noemen - te koop tie), tot de dag van inwerkingtreding van de technische voorschriften, zijn geldig tot het einde van hun geldigheid, maar uiterlijk in maart 15 2015, met uitzondering van dergelijke documenten worden vastgesteld of goedgekeurd vóór de datum van de officiële publicatie van het besluit, dat geldig is tot het einde van hun geldigheid zijn.
Zo, certificaten van overeenstemming en verklaringen van overeenstemming die of uit de wetten van de Russische Federatie aangenomen tot maart 15 2013, geldig op het grondgebied van de Russische Federatie tot hun vervaldatum, doch niet later dan maart 15 2015 stad
Moet ook worden opgemerkt dat sinds de inwerkingtreding van de technische uitgifte voorschrift of acceptatie daarvan documenten (bevestiging) van de overeenstemming van producten met vooraf bij normatieve rechtshandelingen van de douane-unie, of de wet van de staat verplichte eisen - de douane-lid Unie niet toegestaan.
Bovendien, met het oog op de toepassing van de overgangsbepalingen in verband met producten die niet eerder geëvalueerd (bevestiging) waren te garanderen, de beslissing van het bestuur van de Euraziatische Economische Commissie van december 4 2012 247 aantal dienovereenkomstig te wijzigen, waaruit bleek dat tot en met november 15 2013, de toegestane bij de behandeling van de productie en het vrijkomen in het douanegebied van de douane-unie van producten die niet aan de inwerkingtreding van een technisch voorschrift aan verplichte beoordeling (bevestiging) subject, geen documenten op over optioneel assessment (bevestiging) van de naleving en zonder het markeren van de nationale merkteken van overeenstemming (een merk van de markt).
(A opgesteld in overeenstemming met de regelgeving van kracht sinds januari 29 2013 g)
59 Wat is de termijn een verklaring van overeenstemming aangenomen? In overeenstemming met paragraaf 2 artikel 6 van technische voorschriften van de douane-unie "Op de veiligheid van parfumerie en cosmetische producten" (TP TS 009 / 2011) verklaring van overeenstemming parfums en cosmetica echt CU technische voorschriften uitgevaardigd op één of meerdere namen van producten met dezelfde naam en is geldig tot de introductie veranderingen in de naam van het product en / of geformuleerde producten, wat leidt tot veranderingen in de veiligheidsprestaties, respectievelijk voor de registratie van de verklaring van overeenstemming alleen datum registratie. als volgt uit het voorgaande, dat de verklaring wordt uitgegeven en geregistreerd voor de productie, dus maak je geen informatie geven: "serieproductie" of "party". Verklaring van Overeenstemming is gevuld in overeenstemming met de "Uniforme vormen van documenten over evaluatie (bevestiging) van overeenstemming (verklaring van overeenstemming met de technische voorschriften van de douane-unie, het certificaat van overeenstemming met de technische voorschriften van de douane-unie) goedgekeurd door het besluit van de Commissie van de douane-unie in december 09 2011 896, het aantal en onderworpen aan de vereisten in de punten 2, 5 6 artikel "Beoordeling van de naleving" TP TS 009 / 2011 zonder vermelding van de datum van het verstrijken daarvan, en werkt op het grondgebied van de douane-unie.
60 Kan ik een verklaring van het register verklaringen TP TC? Het maken van een uittreksel uit het register van de verklaringen van overeenstemming TP TC 009 / 2011 wetgeving van de douane-unie is niet voorzien.
61 Moet ik vergezeld gaan van een kopie van de productie-verklaring van overeenstemming? Wanneer de levering van producten van de fabrikant naar de gemachtigde van de fabrikant of importeur (hierna te noemen - de aanvrager) een verklaring dat aan parfums en cosmetica TP TS 009 / 2011 de eisen van de douaneautoriteiten vast te stellen wordt weergegeven kopie van de verklaring van overeenstemming, gecertificeerd door het zegel van de aanvrager. Op het grondgebied van de douane-unie, de aanvrager verkoopt de resulterende producten het label single sign van producten op de markt staten - leden van de CU. Eisen begeleiden dergelijke producten een kopie van de verklaring van overeenstemming vermeld in de documenten van de douane-unie.
62 Gelieve te verduidelijken het in aanmerking komen voor gebruik door de importeur bij de invoer van producten op het grondgebied van de douane-unie en de verdere behandeling van de producten op de markt van de lidstaten een afschrift van TC verklaring van het voldoen aan producteisen TP TC 009 / 2011, genomen door een andere importeur, indien de importeur om een ​​verklaring over het recht nemen om de volmacht gegeven gebruiken conformiteitsverklaring. Overeenkomstig artikel 1 7 technische voorschriften van de douane-unie "Op de veiligheid van parfumerieën en cosmetische producten" (TP TC 009 / 2011):
"Parfums en cosmetische producten die voldoen aan de eisen van de technische voorschriften en het voertuig heeft de overeenstemmingsbeoordelingsprocedure doorgegeven in overeenstemming met dit voorschrift 6 artikel technische moet met een single sign van producten op de markt Staten worden gemarkeerd -. De leden van de CU" Als de fabrikant van producten is niet een inwoner van de douane-unie, de verklaring van overeenstemming van de parfumerie en cosmetische producten TP TS 009 / 2011 eis en een bevoegde vertegenwoordiger van de fabrikant of importeur. Wanneer de levering van producten van de fabrikant naar de gemachtigde van de fabrikant of importeur (hierna te noemen - de aanvrager) een verklaring dat aan parfums en cosmetica TP TS 009 / 2011 de eisen van de douaneautoriteiten vast te stellen wordt weergegeven kopie van de verklaring van overeenstemming, gecertificeerd door het zegel van de aanvrager. Op het grondgebied van de douane-unie, de aanvrager verkoopt de resulterende producten het label single sign van producten op de markt staten - leden van de CU. Eisen begeleiden dergelijke producten een kopie van de verklaring van overeenstemming vermeld in de documenten van de douane-unie. In het geval dat dezelfde producten worden verscheept van de fabrikant naar het grondgebied van de importeurs douane-unie naar Wit-Rusland, Rusland, Kazachstan, onder rechtstreekse contracten en verklaring van overeenstemming met een van de importeurs, de mogelijkheid van het gebruik van de aanvaarde verklaring van overeenstemming, een andere importeur van volmacht voor dit gebruik genomen de verklaring van overeenstemming in de documenten van de douane-unie is niet voorzien.
63 Moet ik een verklaring van overeenstemming te brengen in een set van parfum en cosmetische producten? Bij de uitvoering van cosmetische sets, moet u een verklaring van overeenstemming of certificaat van de toestand is van een bepaalde naam en de naam van het parfum en cosmetische producten die in de set, in overeenstemming met de eisen van TP TS 009 / 2011 hebben. De cosmetische kit kan omvatten producten die aan de conformiteitsbeoordeling in verschillende vormen, zoals: bleken crème is onderworpen aan toestand en gezichtsmasker - verklaring. Naast cosmetische sets soms set van producten, die onderworpen zijn aan andere technische voorschriften zijn: speelgoed, tandenborstels en handdoeken. De etikettering van cosmetische producten Set gezien het feit dat het bevat, zodat u altijd de mogelijkheid om een ​​set te identificeren met een set van bewijsstukken. Naast de technische voorschriften verstrekt enige product etikettering ondertekenen EAC, en biedt geen ondersteuning voor een kopie van de verklaring van overeenstemming of het bewijs van inschrijving staat.
64 Toegepast als een teken van producten op de markt van de lidstaten van de douane-unie in de parfumerie en cosmetica? Volgens de bepalingen van artikel 7, paragraaf 3 single sign van producten op de markt van de douane-unie lidstaten toegepast op consumentenverpakking parfum en cosmetische producten (label, label), en / of verzendkosten documentatie. Single sign van producten op de markt van de douane-unie lidstaten kan alleen worden toegepast op de scheepvaart documentatie.
65 Welke documenten zijn vereist voor de uitvoering van parfums en cosmetische producten via een online winkel? Geproduceerd voor het verkeer op het grondgebied van de lidstaten van de douane-unie van parfums en cosmetica, waaronder verkocht via de online winkel, te worden bevestigd aan de technische voorschriften van de douane-unie "Op de veiligheid van parfumerieën en cosmetische producten" (TP TC 009 / 2011).
66 Kan ik de testprotocollen van parfums en cosmetische producten voor de naleving van de Uniforme sanitaire en epidemiologische en hygiënische eisen voor goederen die onderworpen zijn aan de sanitaire en epidemiologische toezicht (controle) aan de technische voorschriften TP TC 009 / 2011 bevestigen Om de naleving van parfums en cosmetica TP TS 009 / 2011 eisen in overeenstemming met de beslissing van de Raad van Bestuur van het aantal Euraziatische Economische Commissie 139 van 23 augustus 2012 jaar voordat 1 juli 2014 jaar onder assessment (bevestiging) van de conformiteit van de parfumerie en cosmetische producten met de technische voorschriften controleren toegestane gebruik van onderzoeksprotocollen (tests) voor de naleving van de Uniforme sanitaire en epidemiologische en hygiëne-eisen voor goederen die onderworpen zijn aan sanitaire en epidemiologische toezicht (controle), ut erzhdennym besluit van de douane-unie van de Commissie over 28 mei 2010, het aantal 299 (hierna te noemen - uniforme voorschriften), die na 1 juli 2010 jaar, behalve in gevallen waarin de overeenkomstige cijfers en (of) de toegestane niveaus van de in uniforme voorschriften te stellen komen niet overeen kenmerken en (of) de toegestane in te stellen technisch voorschrift. In dit geval wordt voor de parfum en cosmetische producten, die overeenkomstig paragraaf van artikel 4 5 TP TS 009 / 2011 gedefinieerd microbiologische veiligheid record, moet u ook proeven verrichten op het gebied van: Candida albicans, Escherichia coli voor de naleving van TP TS 009 / 2011.
67 In TP TC 009 / 2011 "Op veiligheid van parfumerieën en cosmetische producten," volgens bijlage 7 2 in de productgroep "rust cosmetica" eisen voor aanvaardbare normen van de microbiologische veiligheid indicatoren (behalve mallen) boven (niet toegestaan ​​in 0,1 0,1 g of ml) dan 1 groep "Kinderen, rond de ogen, intiem, mondhygiëne producten" (niet toegestaan ​​in 0,5 0,5 g of ml.). Zoals eerder gebruikte reglementaire documenten SanPiNs, gasten, cosmetica kinderen en instrumenten die gebruikt worden voor de ogen, meer strenge eisen dan voor de rest van cosmetica. Wat is de reden? Eisen voor cosmetica van kinderen (1 groep) is hoger dan de rest cosmetica (2 groep). Indicatoren zoals Candida albicans, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa in de bereiding van monsters voor analyse genomen 0,5 gewogen g (ml) in plaats 0,1 g (ml), die op zijn beurt verhoogt de waarschijnlijkheid van detectie van micro-organismen. Voor totale aantal mesofiele aërobe micro-organismen kind cosmetica (1 Group) standaard geïntroduceerd in 100 1 CFU g in plaats 1000 1 CFU g voor de rest van cosmetica (2 groep), dat wil zeggen voor de kinderen cosmetica ook hogere eisen.
68 Sinds 15 februari 2013 jaar van kracht technische voorschriften van de douane-unie "Op de veiligheid van machines en uitrusting", "On Veiligheid van laagspanningsapparatuur", "elektromagnetische compatibiliteit van de technische middelen", "Lift Security", neemt "Op de veiligheid van apparatuur voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen" en "op veiligheidsvoorzieningen, die op gasvormige brandstoffen". Welke procedures moeten voldoen aan de organisatie, in het verkeer brengen van producten die voldoen aan de eisen van de technische voorschriften van de douane-unie te zetten? Waar vind ik informatie over de certificatie-instellingen en testlaboratoria (centra) is opgenomen in de Unified Register van de douane-unie, het uitvoeren van werkzaamheden op de beoordeling (bevestiging) van de overeenstemming met de technische voorschriften van de douane-unie? Technische voorschriften van de douane-unie (CU) ontwikkeld en goedgekeurd om het douanegebied van de CU bescherming van het leven en (of) de menselijke gezondheid, gebouwen, milieu, leven en (of) dieren en planten, het voorkomen van acties misleiding van de consument te waarborgen, en met het oog op energie-efficiëntie en behoud van natuurlijke hulpbronnen te waarborgen.
De technische voorschriften, legt de eisen vast voor het product of de producten en de daarmee verband houdende eisen voor de productie processen van productie, installatie, inbedrijfstelling, bediening (gebruik), de opslag, het vervoer (transport), marketing en het gebruik, alsmede de identificatie regels, formulieren, grafieken en procedures assessment (bevestiging) van compliance.
Producten waarvoor de technische voorschriften vastgesteld TC (Technische voorschriften TC), uitgebracht in het verkeer in het douanegebied van de douane-unie, op voorwaarde dat zij de benodigde procedures assessment (bevestiging) van de naleving vastgesteld door technische voorschriften (technische voorschriften) is verstreken.
Het werk aan de beoordeling (attest) produkten bedoeld in de technische voorschriften uitvoering van de eisen van TC geaccrediteerde certificatie-instellingen (assessment (bevestiging)) en testlaboratoria (centra) zijn opgenomen in de Unified Register van certificatie-instellingen en testlaboratoria (centra) van de douane-unie (hierna - Unified Register).
De aanvrager kan voor documenten naar het product voldoet aan de technische voorschriften (certificaat van overeenstemming en verklaring van overeenstemming) in een certificatie-instelling en testlaboratorium (midden) te bevestigen, die in de Unified register, ongeacht in welke lidstaat de aanvrager is ingeschreven . Bijvoorbeeld, kan de aanvrager, in de Republiek Wit-Rusland naar behoren geregistreerd, van toepassing op de certificatie-instelling die is opgenomen in het nationale deel van de Unified Register van de Russische Federatie.
Om geïnteresseerden te informeren over de certificatie-instanties en testlaboratoria (centra) in de Unified Register, Unified Register geplaatst op de officiële website van de Euraziatische Economische Commissie (www.tsouz.ru) in de "Categorieën" / "Toezicht en controle over veiligheid goederen (producten) "/" Unified Register van certificatie-instellingen en testlaboratoria (centra) van de douane-unie. "
Vormen, grafieken en beoordelingsprocedures (bevestiging) wordt opgesteld door technische voorschriften voertuig. In het geval als het technisch voorschrift verwijst naar de typische evaluatie regeling (bevestiging) van de naleving, de volgorde van toepassing van dergelijke regelingen is ingesteld in de verordening betreffende de toepassing van de standaard evaluatie regelingen (bevestiging) van de naleving van de technische voorschriften van de douane-unie, door het besluit van de Commissie van de douane-unie op april 7 2011 aantal goedgekeurde 621.
Verklaring van overeenstemming kan worden vervangen door de certificering op verzoek van de consument als het voorzien van technische voorschriften voertuig.
Certificaten van overeenstemming en de afgegeven verklaringen van overeenstemming van enkele formulieren en regels die door de beslissing van de Raad van de Euraziatische Economische Commissie over december 25 2012 van № 293 goedgekeurd "Over unified modellen van het certificaat van overeenstemming en de verklaring van overeenstemming met de technische voorschriften van de douane-unie en de regels van hun huid."
Om te voldoen aan de technische voorschriften die door de TC lijsten normen goedgekeurd, als gevolg waarvan, op vrijwillige basis, de naleving van de technische voorschriften.
Aanvraag voor vrijwillige normen opgenomen in de lijst, is een voldoende voorwaarde voor de naleving van de technische voorschriften in het voertuig.
Afzien normen die zijn opgenomen in deze lijst kan niet worden beschouwd als niet-naleving van de technische voorschriften voertuig.
69 Hoe dient een certificaat van overeenstemming en verklaring van overeenstemming wanneer het product is onderworpen aan twee of meer van de technische voorschriften van de douane-unie? Als het product is onderworpen aan twee of meer van de technische voorschriften van de douane-unie, en de vormen van verplichte conformiteit van deze producten in de technische voorschriften geïnstalleerd zijn hetzelfde, met betrekking tot dergelijke producten afgegeven certificaat van overeenstemming of een verklaring van overeenstemming, waarin de technische voorschriften, die worden vertegenwoordigd door de specificeert producten.
In overeenstemming met het besluit van de Raad van Euraziatische Economische Commissie over december 25 2012 van № 293 "Over unified modellen van het certificaat van overeenstemming en de verklaring van overeenstemming met de technische voorschriften van de douane-unie en de regels van hun registratie" in de vorm van een enkele 10 certificaat van overeenstemming met de technische voorschriften van de douane-unie en in het veld 4 enkele vorm van de verklaring van overeenstemming met de technische voorschriften van de douane-unie moeten de naam van de technische (engineering) Regulations (verordeningen) van de douane-unie op te geven.
Indien de certificatie-instelling geaccrediteerd is niet alle technische voorschriften van de douane-unie, voorschriften vaststellen voor de aangegeven voor certificering producten, en de veiligheid van het product kan niet alleen wordt bevestigd door de certificatie-instelling om de toepassing, de certificatie-instelling in overleg met de aanvrager kan brengen om te accepteren werkt aan certificering van producten op basis van een contract door de certificatie-instelling, in bekwaamheid die de bevestiging van de naleving van de specifieke doelstellingen bevat verklaard bleef de productie nym technische voorschriften. In dit geval moet de certificatie-instelling een besluit nemen over het verzoek, rekening houdend met het verrichte werk aangetrokken door de certificatie-instelling, en is verantwoordelijk voor de volledigheid van dit werk.
Volgens het tweede lid "n" punten 6 enkel formulier van het certificaat van overeenstemming in de vorm van een enkele 15 certificaat van overeenstemming vermeld handtekening, voorletters, achternaam van het hoofd (de gemachtigde) van de certificeringsinstantie, deskundige (n) (expert-auditor (audit experts)), alsmede Print certificatie-instelling.
(A opgesteld in overeenstemming met de regelgeving van kracht sinds februari 25 2013 g).
70 Welke organisaties dat de technische bepalingen kunnen beoordelen tillen de douane-unie "Veiligheid liften" (TR CU 011 / 2011), bij besluit van de Commissie van de douane-unie op oktober 18 2011 van № 824 goedgekeurd, in de vorm van technisch onderzoek en onderzoek onder de leden 4 5 en artikelen TR CU 6 011 / 2011? In overeenstemming met de leden 4 5 en artikelen 6 technische voorschriften van de douane-unie "Veiligheid liften" (TR CU 011 / 2011), bij besluit van de Commissie van de douane-unie op oktober 18 2011 van № 824 (hierna: - de technische voorschriften) is goedgekeurd, wordt de conformiteitsbeoordeling uitgevoerd door de lift geaccrediteerd (gemachtigde) in overeenstemming met de wetten van de staat - een lid van de douane-unie:
tijdens zijn levensduur - in de vorm van technisch onderzoek - minstens een keer in 12 maanden;
besteed opgegeven levensduur - in de enquête formulier.
Overeenkomstig artikel 1 8 akkoord betreffende de gemeenschappelijke beginselen en regels van technische voorschriften in de Republiek Wit-Rusland, Kazachstan en de Russische Federatie van november 18 2010 jaar van de inventarisatie (bevestiging) van de overeenstemming met de technische voorschriften implementeren geaccrediteerde certificatie-instellingen (assessment (bevestiging) compliance) en testlaboratoria (centra) zijn opgenomen in de Unified Register van certificatie-instellingen en testlaboratoria (centra) van de douane-unie (hierna: - de Unified Register).
Op hetzelfde moment om u te informeren dat in overeenstemming met paragraaf 2 verordeningen betreffende de opneming van certificatie-instellingen en testlaboratoria (centra) in de Unified Register van certificatie-instellingen en testlaboratoria (centra) van de douane-unie, alsmede de oprichting en het onderhoud, door het besluit van de Commissie van de douane-unie goedgekeurd 18 2010 van juni № 319, Unified Register bestaat uit nationale afdelingen, vorming en instandhouding van die aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaten - de leden van de douane-unie (hierna: - de lidstaten).
Accreditatie wordt uitgevoerd in overeenstemming met de nationale wetgeving van de lidstaten.
Echter, kan de wetgeving van een lidstaat verder worden vastgesteld de procedure voor de toelating van organisaties die overeenstemmingsbeoordeling van liften in de vorm van technisch onderzoek en onderzoek onder de leden 4 5 en artikelen 6 technische voorschriften.
(A opgesteld in overeenstemming met geldende vanaf maart 12 2013 g).