Russian Versimpeld Chinees) English Filippijn Italian Japanese Korean Malay Thai Vietnamees

Goederen voor persoonlijk gebruik, door de douane grens, met vrijstelling van douanerechten

product Category import Standards
I. Goederen voor persoonlijk gebruik, met uitzondering van in het douanegebied van de douane-unie in de begeleide en onbegeleide bagage ingevoerde voertuigen
1. Goederen voor persoonlijk gebruik (met uitzondering van ethanol en ondeelbare goederen) vervoer door de lucht douanewaarde niet groter is dan het equivalent van 10 000 euro en het totale gewicht niet meer dan 50 pond
waaronder: niet meer inclusieve 3 liter per een persoon ouder dan 18-
alcoholische dranken en bier
tabak en tabaksproducten 200 50 sigaretten of sigaren (sigaren) of 250 gram tabak, of de gespecificeerde producten in het assortiment van het totale gewicht van niet meer dan 250 gram per een persoon ouder dan 18-
getransporteerd door andere transportmiddelen douanewaarde niet groter is dan het equivalent van 1500 euro en het totale gewicht niet meer dan 50 pond
waaronder: niet meer inclusieve 3 liter per een persoon ouder dan 18-
alcoholische dranken en bier
tabak en tabaksproducten 200 50 sigaretten of sigaren (sigaren) of 250 gram tabak, of de gespecificeerde producten in het assortiment van het totale gewicht van niet meer dan 250 gram per een persoon ouder dan 18-
2. Gebruikte goederen voor persoonlijk gebruik overeenkomstig bijlage 4 bij deze overeenkomst, die tijdelijk worden ingevoerd door buitenlandse personen in het douanegebied van de douane-unie ongeacht hun douanewaarde en gewicht
3. Goederen voor persoonlijk gebruik, met uitzondering van lichamen die door diplomatieke werknemers en administratief en technisch personeel gericht om te werken in diplomatieke of consulaire diensten van de lidstaat die ongeacht de douanewaarde en het gewicht
- Niet meer dan eenmaal per kalenderjaar in de periode van verblijf in het buitenland, op voorwaarde dat bewijsstukken relevante diplomatieke missies, consulaire diensten van de lidstaat van de douane-unie van het doel van het verblijf in het buitenland
- In het geval van de terugtrekking op de voorgeschreven wijze, en (of) om terug te keren naar de lidstaat van de douane-unie in verband met de vroegtijdige beëindiging van de arbeidsovereenkomst (contract), op voorwaarde dat bewijsstukken van het feit van een dergelijke intrekking en (of) de terugkeer te bestellen
4. Goederen voor persoonlijk gebruik, met uitzondering van lichamen die door particulieren gericht om te werken in een buitenlandse staat overheidsinstellingen (federale overheid), de periode van het verblijf buiten het douanegebied van ongeacht de douanewaarde en het gewicht
5. Goederen voor persoonlijk gebruik, met uitzondering van de organisaties ingevoerd door natuurlijke personen van een Lid-Staat van de douane-unie, tijdelijk in het buitenland wonende, als ze op consulaire inschrijving in het buitenlandse kantoor van een lidstaat van de douane-unie douanewaarde niet groter is dan het equivalent van EUR 5000
6. Goederen voor persoonlijk gebruik, ontvangen door een van de lidstaten van de douane-unie in de erfenis buiten het douanegebied van de douane-unie (erkende erfelijke eigenschap), op voorwaarde dat bewijsstukken van het feit van het ontvangen ongeacht de douanewaarde en het gewicht
7. Goederen voor persoonlijk gebruik ingevoerde terug in dezelfde staat, behoudens normale slijtage of natuurlijke verlies onder normale vervoersomstandigheden (transport), opslag en (of) gebruik (werking), nadat u ongeacht de douanewaarde en het gewicht
8. Gebruikte goederen voor persoonlijk gebruik, ingevoerd door personen die overeenkomstig het recht van een lidstaat van de douane-unie als vluchtelingen, intern ontheemden, alsmede inkomende (hervestiging) in de staat ongeacht de douanewaarde en het gewicht
invoer van goederen voor het persoonlijk gebruik van het douanegebied van de douane-unie, het land van eerder verblijf is binnen 18 maanden vanaf de datum van aankomst van de vaste welbepaalde persoon de woonplaats van in een lidstaat van de douane-unie;
dergelijke goederen die vóór de datum van de erkenning van individuele personen overeenkomstig de wetgeving van de lidstaat van de douane-unie als vluchtelingen, ontheemden, of voor de dag van aankomst (verhuizing) voor permanent verblijf in een lidstaat die
9. Culturele waarden, als ze verwijzen naar die onder het recht van een lidstaat van de douane-unie ongeacht de douanewaarde en het gewicht
10. Urnen met as (as), kisten met instanties (blijft) van de doden
II. Producten voor persoonlijk gebruik, met uitzondering van voertuigen door een drager geleverd aan de individuele
11. Goederen voor persoonlijk gebruik (met uitzondering van ethylalcohol, alcoholische dranken, bier en ondeelbare goederen) binnen een kalendermaand geïmporteerd naar één ontvanger douanewaarde niet groter is dan het equivalent van 1000 euro en weegt minder dan 31 kg *
12. Gebruikte goederen voor persoonlijk gebruik, ingevoerd door personen die overeenkomstig het recht van een lidstaat van de douane-unie als vluchtelingen, intern ontheemden, alsmede inkomende (hervestiging) in de staat ongeacht de douanewaarde en het gewicht
invoer van goederen voor het persoonlijk gebruik van het douanegebied van de douane-unie, het land van eerder verblijf is binnen 18 maanden vanaf de datum van aankomst van de vaste welbepaalde persoon de woonplaats van in een lidstaat van de douane-unie;
dergelijke goederen die vóór de datum van de erkenning van individuele personen overeenkomstig de wetgeving van de lidstaat van de douane-unie als vluchtelingen, ontheemden, of voor de dag van aankomst (verhuizing) voor permanent verblijf in de lidstaat waar m
13. Culturele waarden, als ze verwijzen naar die onder het recht van een lidstaat van de douane-unie ongeacht de douanewaarde en het gewicht
14. Goederen voor persoonlijk gebruik, ontvangen door een van de lidstaten van de douane-unie in de erfenis buiten het douanegebied van de douane-unie (erkende erfelijke eigenschap), op voorwaarde dat bewijsstukken van het feit van het ontvangen ongeacht de douanewaarde en het gewicht
15. Urnen met as (as), kisten met instanties (blijft) van de doden
III. Goederen voor persoonlijk gebruik, met uitzondering van voertuigen die door internationale post worden verzonden naar het douanegebied van de douane-unie
16. Goederen voor persoonlijk gebruik (met uitzondering van ondeelbare goederen), verzonden in een kalendermaand naar een ontvanger die een natuurlijk persoon in het douanegebied van de douane-unie douanewaarde niet groter is dan het equivalent van 1000 euro en het totale gewicht niet meer dan 31 kg *
17. Urnen met as (as), kisten met instanties (blijft) van de doden
IV. Producten voor persoonlijk gebruik, met uitzondering van voertuigen uitgevoerd door middel
18. Edele metalen en edelstenen, werden eerder ingevoerd in het douanegebied van de douane-unie met natuurlijke personen van de lidstaten van de douane-unie en buitenlandse personen, de presentatie van de documenten geleverd door de douaneautoriteiten ongeacht de douanewaarde en het gewicht
19. Edele metalen en edelstenen douanewaarde niet met meer dan US $ 25000 equivalent. In de douanewaarde van geëxporteerde edele metalen en edelstenen niet inbegrepen kosten voorafgaande invoer door particulieren om de douane-unie, maar ook tijdelijk uit het douanegebied
20. Andere goederen voor persoonlijk gebruik, met uitzondering van in de punten 18 19 en deel IV van deze bijlage ongeacht de douanewaarde en het gewicht
V. Voertuigen voor persoonlijk gebruik, door de douane grens op enigerlei wijze
21. Voertuigen voor persoonlijk gebruik, geregistreerd op het grondgebied van een lidstaat van de douane-unie, tijdelijk uitgevoerd buiten het douanegebied van de douane-unie en opnieuw in het douanegebied van de douane-unie door een
22. Voertuigen voor persoonlijk gebruik zijn geregistreerd in het buitenland, die tijdelijk worden ingevoerd in het douanegebied van de douane-unie door buitenlandse personen op enigerlei wijze, voor de duur van zijn tijdelijk verblijf in
23. Voertuigen voor persoonlijk gebruik zijn geregistreerd in het buitenland, die tijdelijk worden ingevoerd door natuurlijke personen van de lidstaten van de douane-unie op enigerlei wijze gedurende een periode van ten hoogste zes maanden. Tijdelijke invoer van dergelijke
24. Auto en aanhanger die eigendom zijn van particulieren, opgenomen in overeenstemming met de wetgeving van de lidstaat van de douane-unie als vluchtelingen, ontheemden, alsmede te komen (migrerende) aan een lidstaat van de douane met niet meer dan een voertuig en een aanhangwagen
hun invoer in het douanegebied van de douane-unie uit het land van eerder verblijf is binnen 18 maanden vanaf de datum van aankomst van de genoemde persoon voor permanent verblijf in een lidstaat van de douane-unie;
het voertuig en aanhangwagen moet eigendom zijn van de opgegeven personen en geregistreerd te zijn om deze personen in het land van eerder verblijf van ten minste 6 maanden vóór de datum van aankomst (hervestiging) voor permanente bewoning
25. Voertuig, de aanhangwagen, ontvangen door een van de lidstaten van de douane-unie in de erfenis buiten het douanegebied van de douane-unie (erkende erfelijke eigenschap), op voorwaarde dat bewijsstukken van de ontvangst van deze auto's niet meer dan een voertuig en een aanhangwagen
26. Voertuigen voor persoonlijk gebruik, uit het douanegebied van de douane-unie in any way.