Russian Versimpeld Chinees) Engels Filippijn Italiaans Japanese Korean Malay Thai Vietnamees

DEQ (Delivered Ex Quay (... haven van bestemming))
Delivered Ex Quay (... haven van bestemming)

"Delivered Ex Quay" betekent dat de verkoper aan zijn leveringsplicht is voldaan wanneer de goederen niet worden gewist voor de invoer ter beschikking van de koper op de kade in de haven van bestemming. De verkoper moet alle kosten en risico's van het vervoer en het lossen van de goederen op de kade te dragen. De term DEQ oplegt aan de douane van de koper goedkeuring van de goederen voor import, evenals de betaling van belastingen, rechten en andere heffingen bij invoer.
Echter, als de partijen willen de verkoper om alle of een deel van de kosten te betalen bij de invoer van de goederen te dragen, moet dit duidelijk worden vermeld in de betreffende bijlage bij het koopcontract.
Deze term mag alleen worden gebruikt voor de zee of de binnenwateren, of van multimodaal vervoer, wanneer de goederen worden gelost van het schip naar de pier in de haven van bestemming. Echter, als de partijen willen in de verplichtingen van de verkoper op te nemen de risico's en kosten in verband met het verkeer van goederen van de kade naar een andere plaats (magazijn, terminal, etc.) in de haven of buiten de poort, de DDU of DDP voorwaarden moeten worden gebruikt.

DE VERKOPER

Verplichtingen van koper

A.1. De levering van de goederen volgens het Verdrag

B.1. De betaling van de prijs

De verkoper moet, in overeenstemming met het contract van de verkoop zorgen voor de goederen en de factuur, of het equivalent daarvan elektronisch bericht, en alle andere bewijsstukken van de overeenstemming die door de koopovereenkomst kunnen worden geëist.

De koper moet betalen op voorwaarde in het contract van koop en verkoop van de goederen.

A.2. Licenties, vergunningen en formaliteiten

B.2. Licenties, vergunningen en formaliteiten

Verkoper zal, op eigen kosten en risico elke exportvergunning of andere officiële machtiging of andere documenten en uit te voeren, indien van toepassing, alle douaneformaliteiten nodig zijn voor de uitvoer van goederen en voor de doorvoer door een land.

De koper zal voor eigen rekening en risico geen invoervergunning of andere officiële machtiging of andere documenten en uit te voeren, indien van toepassing, alle douaneformaliteiten voor de invoer van de goederen.

A.3. Contracten voor het vervoer en de verzekering

B.3. Contracten voor het vervoer en de verzekering

a) Contract van het vervoer
De verkoper moet het contract op eigen kosten voor het vervoer van de goederen naar de genoemde kade aan de haven van bestemming. Als een speciale pier niet is overeengekomen of wordt niet bepaald door de praktijk, kan de verkoper het meest geschikt voor hem te selecteren jachthaven in de haven van bestemming.
b) de verzekeringsovereenkomst
Geen verplichting.

a) Contract van het vervoer
Geen verplichting.
b) de verzekeringsovereenkomst
Geen verplichting.

A.4. LEVERING

B.4. Het nemen van de levering

De verkoper moet de goederen ter beschikking van de koper op de kade in overeenstemming met artikel A.3a) op de datum of binnen de overeengekomen termijn.

De koper moet de goederen te accepteren wanneer zij in overeenstemming met artikel A.4 geleverd.

A.5. Overdracht van risico's

B.5. Overdracht van risico's

De verkoper moet, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel B.5. en draagt ​​alle risico's van verlies of beschadiging van de goederen totdat ze zijn afgeleverd in overeenstemming met artikel A.4.

De koper moet alle verliezen of schade aan de goederen vanaf het moment van de risico's te dragen zijn geleverd in overeenstemming met artikel A.4. De koper is verplicht om - als hij er niet in slaagt te manen in overeenstemming met artikel B.7. - draagt ​​alle verlies of beschadiging van de goederen vanaf het verstrijken van de afgesproken datum of de overeengekomen levertijd termijn risico's. Op voorwaarde echter is passend omdat het contract goederen. Dit betekent dat de goederen naar behoren moeten worden geïdentificeerd, dat wil zeggen, duidelijk opzij te zetten of anderszins worden geïdentificeerd als een commodity, dat is het onderwerp van dit contract.

A.6. Verdeling van de kosten

B.6. Verdeling van de kosten

De verkoper moet, onder voorbehoud van de bepalingen van artikel B.6: -. In aanvulling op de kosten die voortvloeien uit artikel A.3a), alle kosten in verband met de goederen tot het moment van levering aan de pier, in overeenstemming met artikel A.4, en - Als. het nodig is - om alle kosten van douaneformaliteiten alsmede alle rechten, belastingen en andere heffingen te betalen bij uitvoer en voor de doorvoer door een land voorafgaand aan de levering in overeenstemming met artikel A.4 betalen.

De koper moet betalen - alle kosten in verband met de goederen vanaf het moment dat ze zijn in overeenstemming met artikel A.4, met inbegrip van alle kosten in verband met de afhandeling van goederen in de haven totdat de daaropvolgende transport of plaatsing in een magazijn of terminal opgeleverd, en - alle. extra kosten als gevolg van het niet naleven van de verplichting uit te voeren om de goederen te accepteren nadat deze had bij zijn beschikking is gesteld in overeenstemming met artikel B.7. Op voorwaarde echter is passend omdat het contract goederen. Dit betekent dat de goederen naar behoren moeten worden geïdentificeerd, dat wil zeggen, duidelijk opzij te zetten of anderszins worden geïdentificeerd als een commodity, dat is het onderwerp van dit contract, en - indien van toepassing, alle rechten, belastingen en andere heffingen, alsmede de kosten van de douaneformaliteiten te betalen bij de invoer van de goederen en voor hun verdere transport.

A.7. Kennisgeving aan de koper

B.7. Kennisgeving aan de verkoper

De verkoper moet de koper voldoende is voor de verwachte datum van aankomst van de genomineerde vaartuig in overeenstemming met artikel A.4 geven., Evenals de koper naar een andere kennisgeving vereist voor de afvoer is meestal de nodige maatregelen om de levering van de goederen af ​​te nemen.

De koper moet, indien hij recht heeft op het moment dat binnen een overeengekomen termijn en / of de plaats van het nemen van de levering aan de haven van bestemming te bepalen, naar behoren kennis van de verkoper.

A.8. Bewijs van levering, vervoersdocument of gelijkwaardig elektronisch bericht

B.8. Bewijs van levering, vervoersdocument of gelijkwaardig elektronisch bericht

De verkoper moet de koper op eigen kosten met de leveringsbon en / of de gebruikelijke vervoersdocument (bijvoorbeeld een verhandelbaar cognossement, niet-onderhandelbare zeevrachtbrief, een binnenvaartschip document of een multimodaal vervoer document) aan de koper in staat te stellen de zaken af ​​te nemen en te verwijderen uit het dok . Als de verkoper en de koper zijn overeengekomen om elektronisch te communiceren, bedoelde document mag worden vervangen door een gelijkwaardige elektronische gegevensuitwisseling (EDI).

De koper moet de leveringsbon of vervoersdocument in overeenstemming met artikel A.8 accepteren.

A.9. Controleren - verpakking - markering

B.9. Inspectie van goederen

De verkoper moet de kosten van deze controleren (zoals het controleren van de kwaliteit, het meten, wegen, tellen), die nodig zijn voor de levering van goederen in overeenstemming met artikel A.4 betalen. De verkoper moet op eigen kosten verpakking (tenzij in het bijzonder de handel wordt meestal genomen om goederen van de opdracht beschrijving uitgepakte leveren) nodig om de goederen te leveren. De verpakking is op passende wijze worden gemarkeerd.

moet de koper de kosten van de pre-shipment inspectie betalen, behalve wanneer een dergelijke controle wordt in opdracht van de autoriteiten van het land van uitvoer.

A.10. OVERIGE VERPLICHTINGEN

B.10. OVERIGE SCHULDEN

De verkoper moet de koper op verzoek van diens kosten, risico's en alle hulp bij het verkrijgen van alle documenten of gelijkwaardige elektronische berichten (anders dan die in het artikel A.8 vermeld.) Uitgegeven of overgedragen in het land van verzending en / of in het land van herkomst van de goederen waarvan de koper kan eisen voor de invoer van de goederen. De verkoper moet de koper de nodige informatie voor de aanschaf van verzekering aan te bieden.

De koper betaalt alle kosten en kosten van het verkrijgen van de documenten of gelijkwaardige elektronische berichten, zoals bepaald in artikel A.10., En vergoedt de verkoper die door deze laatste als gevolg van de bijstand aan de koper.