Russian Versimpeld Chinees) English Filippijn Italian Japanese Korean Malay Thai Vietnamees

DDP (Delivered Duty Paid (... overeengekomen plaats van bestemming))
Delivered Duty Paid (... overeengekomen plaats van bestemming)

De term "Delivered Duty Paid" betekent dat de verkoper de goederen levert, gewist, en niet gelost van een aankomende vervoermiddel de goederen aan de koper op de plaats van bestemming. De verkoper draagt ​​de kosten en risico's verbonden aan het vervoer, met inbegrip van (indien van toepassing), eventuele kosten voor invoer in het land van bestemming (het woord "plicht" omvat de verantwoordelijkheid voor en de risico's van het uitvoeren van de douane, en de betaling van douaneformaliteiten, de douane rechten, belastingen en andere heffingen).
Terwijl de EXW term voor minimum dat de verkoper verplicht, DDP staat voor de maximale verplichting.
Deze term mag niet worden gebruikt als de verkoper niet in staat is direct of indirect aan de invoervergunning te verkrijgen. Indien de partijen willen uitsluiten van de verplichtingen van de verkoper een deel van de kosten bij invoer verschuldigde (zoals de BTW - BTW), moet dit duidelijk worden vastgelegd in de koopovereenkomst.
Indien de partijen willen dat de koper alle risico's en kosten van de invoer te dragen, moet u gebruik maken van de term DDU. Deze term kan onafhankelijk worden gebruikt van de wijze van vervoer, maar wanneer de levering is aan boord van het schip of op de kade in de haven van bestemming, moet gebruik maken van de termen DES of DEQ.

DE VERKOPER

Verplichtingen van koper

A.1. De levering van de goederen volgens het Verdrag

B.1. De betaling van de prijs

De verkoper moet, in overeenstemming met het contract van de verkoop zorgen voor de goederen en de factuur, of het equivalent daarvan elektronisch bericht, en alle andere bewijsstukken van de overeenstemming die door de koopovereenkomst kunnen worden geëist.

De koper moet betalen op voorwaarde in het contract van koop en verkoop van de goederen.

A.2. Licenties, vergunningen en formaliteiten

B.2. Licenties, vergunningen en formaliteiten

Verkoper zal op zijn eigen rekening en risico, alle export-en invoervergunning of andere officiële machtiging of andere documenten en het uitvoeren van, voor zover van toepassing, alle douaneformaliteiten nodig zijn voor de export en import van goederen en voor hun transito door een land.

De koper zal, op verzoek van de verkoper bij het verlenen van zijn rekening in gevaar en alle medewerking bij het verkrijgen van, in voorkomend geval, invoervergunning of andere officiële machtiging nodig is voor de invoer van goederen.

A.3. Contracten voor het vervoer en de verzekering

B.3. Contracten voor het vervoer en de verzekering

a) Contract van het vervoer
De verkoper moet samentrekken op zijn eigen kosten voor het vervoer van de goederen naar de genoemde bestemming. Als een specifiek punt niet is overeengekomen of wordt niet bepaald door de praktijk, kan de verkoper de meest geschikte voor hem wijzen op de plaats van bestemming.
b) de verzekeringsovereenkomst
Geen verplichting.

a) Contract van het vervoer
Geen verplichting.
b) de verzekeringsovereenkomst
Geen verplichting.

A.4. LEVERING

B.4. Het nemen van de levering

De verkoper moet de zaken afleveren aan de koper of enige andere persoon met wie de koper in de vorm van neotgruzhennom op een aankomende vervoermiddel op de plaats van bestemming op de datum of binnen de overeengekomen termijn voor de levering.

De koper moet de levering van de goederen af ​​te nemen wanneer zij in overeenstemming met artikel A.4 geleverd.

A.5. Overdracht van risico's

B.5. Overdracht van risico's

De verkoper moet, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel B.5. en draagt ​​alle risico's van verlies of beschadiging van de goederen totdat ze zijn afgeleverd in overeenstemming met artikel A.4.

De koper moet alle verliezen of schade aan de goederen vanaf het moment van de risico's te dragen zijn geleverd in overeenstemming met artikel A.4. De koper is verplicht - niet aan zijn verplichtingen op grond van artikel B.2 vervullen. - alle verdere risico's van verlies en schade aan de goederen daarbij gemaakte dragen. De koper is verplicht om - als hij er niet in slaagt te manen in overeenstemming met artikel B.7. - draagt ​​alle verlies of beschadiging van de goederen vanaf het verstrijken van de afgesproken datum of het einde van de overeengekomen periode voor de levering risico's. Op voorwaarde echter is passend omdat het contract goederen. Dit betekent dat de goederen naar behoren moeten worden geïdentificeerd, dat wil zeggen, duidelijk opzij te zetten of anderszins worden geïdentificeerd als een commodity, dat is het onderwerp van dit contract.

A.6. Verdeling van de kosten

B.6. Verdeling van de kosten

De verkoper moet, met inachtneming van de bepalingen B.6: -.. Naast de kosten die voortvloeien uit het artikel A.3a), alle kosten in verband met de goederen tot het moment waarop ze zijn geleverd in overeenstemming met artikel A.4, En - als je het nodig hebt - te betalen voor alle kosten van de douane-formaliteiten om na export en import, alsmede alle rechten, belastingen en andere heffingen bij uitvoer en invoer van goederen en voor hun doorvoer door een land voorafgaand aan de levering op grond van artikel A. 4.

De koper moet, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel A.3a): - alle kosten in verband met de goederen bij levering in overeenstemming met artikel A.4. - Alle extra kosten, als hij niet op grond van artikel B.2. of achterwege laten van kennisgeving overeenkomstig artikel B.7. Met dien verstande echter, is de juiste lijn van overeenstemming. Dit betekent dat de goederen moeten behoorlijk worden geïdentificeerd, dat wil zeggen, opzij te zetten of op andere wijze geïdentificeerd als een commodity, die het onderwerp van deze overeenkomst.

A.7. Kennisgeving aan de koper

B.7. Kennisgeving aan de koper

De verkoper moet de koper te geven aan de goederen en de koper te sturen naar een andere kennis die nodig is voor de lozing is meestal de nodige maatregelen om de levering van de goederen af ​​te nemen.

De koper moet, wanneer hij recht heeft op de tijd binnen een overeengekomen termijn en / of het punt van het nemen van aflevering op de plaats van bestemming te bepalen, de verkoper te geven.

A.8. Bewijs van levering, vervoersdocument of gelijkwaardig elektronisch bericht

B.8. Bewijs van levering, vervoersdocument of gelijkwaardig elektronisch bericht

De verkoper moet de koper op eigen kosten met de leveringsbon en / of de gebruikelijke transport document (bijvoorbeeld een verhandelbaar cognossement, niet-onderhandelbare zeevrachtbrief, een binnenwater document, een luchtvrachtbrief, factuur spoor of over de weg of een multimodale transport document) die nodig kunnen zijn de koper om de levering van de goederen af ​​te nemen overeenkomstig de artikelen A.4. / B.4. Als de verkoper en de koper zijn overeengekomen om elektronisch te communiceren, bedoelde document mag worden vervangen door een gelijkwaardige elektronische gegevensuitwisseling (EDI).

De koper moet instemmen met de juiste leveringsbon of het transport dokumentv artikel A.8.

A.9. Controleren - verpakking - markering

B.9. Inspectie van goederen

De verkoper moet de kosten van deze controleren (zoals het controleren van de kwaliteit, het meten, wegen, tellen), die nodig zijn voor de levering van goederen in overeenstemming met artikel A.4 betalen. De verkoper moet op eigen kosten verpakking (tenzij in het bijzonder de handel wordt meestal genomen om goederen van de opdracht beschrijving uitgepakte leveren) nodig om de goederen te leveren. De verpakking is op passende wijze worden gemarkeerd.

De koper betaalt de kosten van de eventuele pre-shipment inspectie, behalve wanneer een dergelijke controle wordt voorgeschreven door de autoriteiten van het land van uitvoer.

A.10. OVERIGE VERPLICHTINGEN

B.10. OVERIGE SCHULDEN

De verkoper moet alle kosten en kosten van het verkrijgen van de documenten of gelijkwaardige elektronische berichten, zoals bepaald in artikel B.10. Beer, en alle kosten van de koper die door deze laatste als gevolg van hem te helpen vergoeden. De verkoper moet de koper de nodige informatie voor de aanschaf van verzekering.

De koper, op verzoek van de verkoper bij het verlenen van zijn rekening in gevaar en alle medewerking bij het verkrijgen van documenten of equivalente elektronische berichten uitgegeven of overgedragen worden in het land van invoer, kan de verkoper nodig hebben om de goederen af ​​te leveren op een zodanige wijze aan de koper.