DAF (Delivered At Frontier (... overeengekomen plaats))
Geleverd op Frontier (... overeengekomen plaats van levering)

De term "Franco grens" betekent dat de verkoper levert wanneer hij plaatst de geloste goederen vrijgemaakt voor de export, maar niet goedgekeurd voor de invoer van de aankomende vervoermiddel op de genoemde punt en de plaats aan de grens, maar voordat de douane-grens buurlanden. De term "grens": elke grens met inbegrip van de grenzen van het land van uitvoer. Daarom is het belangrijk om de exacte grenzen definiëren door verwijzing naar een specifieke locatie of plaats.
Echter, als de partijen willen de verkoper verantwoordelijk is voor het lossen van de goederen uit het aankomende vervoermiddel zijn en de risico's en kosten van lossing te dragen, moet dit duidelijk worden vermeld in de betreffende bijlage bij het koopcontract.
Deze termijn kan, ongeacht de wijze van vervoer worden gebruikt wanneer goederen worden geleverd aan een landsgrens.
Indien de levering dient plaats te vinden in de haven van bestemming, aan boord van een schip of op de kade, dan moeten de bepalingen worden toegepast DES of DEQ.

DE VERKOPER

Verplichtingen van koper

A.1. De levering van de goederen volgens het Verdrag

B.1. De betaling van de prijs

De verkoper moet, in overeenstemming met het contract van de verkoop zorgen voor de goederen en de factuur, of het equivalent daarvan elektronisch bericht, en alle andere bewijsstukken van de overeenstemming die door de koopovereenkomst kunnen worden geëist.

De koper moet betalen op voorwaarde in het contract van koop en verkoop van de goederen.

A.2. Licenties, vergunningen en formaliteiten

B.2. Licenties, vergunningen en formaliteiten

De verkoper moet op zijn eigen rekening en risico alle exportvergunning of een andere officiële toestemming nodig is voor het plaatsen van de goederen aan de koper. De verkoper is verplicht om, indien van toepassing, alle douaneformaliteiten voor de uitvoer van de goederen naar de genoemde plaats van levering aan de grens en voor hun transito door een land.

De koper zal op eigen kosten en risico alle invoervergunning of andere officiële machtiging en uit te voeren, voor zover van toepassing, alle douaneformaliteiten voor de invoer van de goederen en voor hun latere transport.

A.3. Contracten voor het vervoer en de verzekering

B.3. Contracten voor het vervoer en de verzekering

a) Contract van het vervoer
i) De verkoper moet samentrekken op zijn eigen kosten voor het vervoer van de goederen naar de genoemde punt, indien van toepassing, op de plaats van levering aan de grens. Als een punt op de genoemde plaats van levering aan de grens is niet overeengekomen of wordt niet bepaald door de praktijk, kan de verkoper de meest geschikte voor hem wijzen op de overeengekomen plaats van levering.
ii) De verkoper kan echter bij de koper verzoek, risico en kosten, tot de conclusie betreffende het vervoer van goederen van het verdere vervoer van de genoemde plaats op de grens naar de eindbestemming, de naam van de koper in het land van invoer. De verkoper kan weigeren om het contract te maken, in welk geval hij prompt is de koper naar behoren kennis te stellen.
b) de verzekeringsovereenkomst
Geen verplichting.

a) Contract van het vervoer
Geen verplichting.
b) de verzekeringsovereenkomst
Geen verplichting.

A.4. LEVERING

B.4. Het nemen van de levering

De verkoper moet neotgruzhenny goederen aan de koper op het aankomende vervoermiddel op de genoemde plaats van levering aan de grens op de datum of tijd.

De koper moet de levering van de goederen af ​​te nemen wanneer zij in overeenstemming met artikel A.4 geleverd.

A.5. Overdracht van risico's

B.5. Overdracht van risico's

De verkoper moet, met inachtneming van de bepalingen B.5. draagt ​​alle risico's van verlies of schade aan de goederen totdat ze zijn afgeleverd in overeenstemming met artikel A.4.

De koper moet alle verliezen of schade aan de goederen vanaf het moment van de risico's te dragen zijn geleverd in overeenstemming met artikel A.4. De koper is verplicht om - als hij er niet in slaagt te manen in overeenstemming met artikel B.7. - draagt ​​alle risico's van verlies of beschadiging van de goederen vanaf het verstrijken van de afgesproken datum of de datum van de overeengekomen periode voor levering. Op voorwaarde echter is passend omdat het contract goederen. Dit betekent dat de goederen naar behoren moeten worden geïdentificeerd, dat wil zeggen, duidelijk opzij te zetten of anderszins worden geïdentificeerd als een commodity, dat is het onderwerp van dit contract.

A.6. Verdeling van de kosten

B.6. Verdeling van de kosten

De verkoper moet, met inachtneming van de bepalingen B.6: -.. Naast de kosten die voortvloeien uit het artikel A.3a) - alle kosten in verband met de goederen totdat ze zijn afgeleverd in overeenstemming met artikel A.4, En - als je het nodig hebt - te betalen voor alle kosten van douaneformaliteiten, alsmede alle rechten, belastingen en andere heffingen bij uitvoer en voor hun doorvoer door een land voorafgaand aan de levering overeenkomstig artikel A.4.

De koper moet betalen - alle kosten in verband met de goederen vanaf het moment van levering in overeenstemming met artikel A.4, inclusief de kosten van de noodzakelijke lossen om de levering van de goederen af ​​te nemen van het voertuig op de genoemde plaats aan de grens, en - alle verdere. kosten gemaakt als gevolg van het niet naleven van de verplichting om de zaken af ​​te nemen uit te voeren zijn geleverd in overeenstemming met artikel A.4., of geven bericht in overeenstemming met artikel B.7. Op voorwaarde echter is passend omdat het contract goederen. Dit betekent dat de goederen naar behoren moeten worden geïdentificeerd, dat wil zeggen, duidelijk opzij te zetten of anderszins worden geïdentificeerd als een commodity, dat is het onderwerp van dit contract, en - indien van toepassing, alle rechten, belastingen en andere heffingen, alsmede de kosten van de douaneformaliteiten verschuldigd bij de invoer van goederen en, indien nodig, voor hun latere transport.

A.7. Kennisgeving aan de koper

B.7. Kennisgeving aan de verkoper

De verkoper moet de koper voldoende dat de goederen zijn verzonden naar de opgegeven locatie op de grens, maar ook de koper naar een andere kennis van hem in ontvangst te nemen.

De koper dient, indien hij recht heeft op de tijd binnen een overeengekomen termijn en / of het punt van het nemen van aflevering op de overeengekomen plaats te bepalen, geven de verkoper.

A.8. Bewijs van levering, vervoersdocument of gelijkwaardig elektronisch bericht

B.8. Bewijs van levering, vervoersdocument of gelijkwaardig elektronisch bericht

i) De verkoper moet op eigen kosten zorgen voor de koper met de gebruikelijke document of ander bewijs van levering van de goederen naar de genoemde plaats aan de grens in overeenstemming met artikel A.3.a) i). ii) De verkoper moet - tenzij de partijen over de verdere vervoer van de goederen hebben ingestemd met de genoemde plaats aan de grens in overeenstemming met artikel A.3a) ii) - aan de koper op zijn eigen rekening en risico normaal gesproken wordt verkregen in het land van verzending doorvoer vervoersdocument vervoer van de goederen op de gemeenschappelijke voorwaarden vanaf het punt van vertrek in het land van uitvoer naar de koper opgegeven eindbestemming in het land van import. Als de verkoper en de koper zijn overeengekomen om elektronisch te communiceren, bedoelde document mag worden vervangen door een gelijkwaardige elektronische gegevensuitwisseling (EDI).

De koper moet aanvaarden van het vervoersdocument en / of een ander bewijs van levering in overeenstemming met artikel A.8.

A.9. Controleren - verpakking - markering

B.9. Inspectie van goederen

De verkoper moet de kosten van die controles zelf (zoals het controleren van de kwaliteit, het meten, wegen, tellen) die nodig zijn voor de levering van goederen in overeenstemming met artikel A.4 betalen. De verkoper moet op eigen kosten verpakking (tenzij in het bijzonder de handel wordt meestal genomen of overeengekomen om de goederen van het contract beschrijving uitgepakte leveren) die nodig is voor het transport van de goederen tot aan de grens. Packaging wordt uitgevoerd in de mate dat de omstandigheden met betrekking tot het vervoer (bijvoorbeeld modaliteiten, bestemming) waarvan bekend is dat de verkoper voordat het contract van de verkoop worden gemaakt uitgevoerd. Verpakking moet behoren gemerkt.

moet de koper de kosten van de pre-shipment inspectie betalen, behalve wanneer een dergelijke controle wordt in opdracht van de autoriteiten van het land van uitvoer.

A.10. OVERIGE VERPLICHTINGEN

B.10. OVERIGE SCHULDEN

De verkoper moet maken de koper op verzoek van diens rekening, risico en alle medewerking bij het verkrijgen van documenten of equivalente elektronische berichten (andere dan die vermeld in A.8.) Uitgegeven of overgedragen worden in het land van verzending en / of land van herkomst, die de koper nodig heeft voor de invoer van de goederen en, in voorkomend geval, voor hun doorvoer door een land. De verkoper moet de koper de nodige informatie voor de aanschaf van verzekering.

moet de koper alle kosten en kosten van het verkrijgen van de documenten of gelijkwaardige elektronische berichten te betalen, zoals bepaald in artikel A.10., En vergoeden de verkoper gemaakt door de steun aan de koper. In geval van nood, in overeenstemming met artikel A.3a) ii) de verkoper op zijn verzoek, maar voor rekening en risico van de koper, de uitwisseling controle vergunning, vergunningen en andere documenten of gewaarmerkte kopieën daarvan, alsook het adres van de uiteindelijke bestemming van de goederen in het land van import een document door middel van transport of enig ander document bedoeld in A.8 verkrijgen. ii).