$ ('# lpt_link'). remove ();
Russian Versimpeld Chinees) English Filippijn Italian Japanese Korean Malay Thai Vietnamees

FAS (Free Alongside Ship (... haven van verzending))
Vrij langs boord (... haven van verzending)

"Vrij langszij schip" betekent dat de verkoper levert wanneer de goederen langszij het schip zijn geplaatst op de kade of in lichters op de genoemde haven van verscheping. Dit betekent dat vanaf nu alle kosten en risico's van verlies of beschadiging van de goederen moet worden gedragen door de koper. De FAS term verplicht de verkoper om de goederen uit te klaren. DIT IS EEN omslag van de vorige edities "Incoterms", DIE VERPLICHT te zorgen voor uitklaring van de koper verantwoordelijkheid. Echter, als de partijen willen de koper aan de verplichting om de goederen in te klaren voor de export te dragen, moet dat duidelijk worden aangegeven in overeenkomstige aanvulling op de koopovereenkomst.
Deze term kan alleen gebruikt worden voor zee-en binnenvaart.

DE VERKOPER

Verplichtingen van koper

A.1. De levering van de goederen volgens het Verdrag

B.1. De betaling van de prijs

De verkoper moet, in overeenstemming met het contract van de verkoop zorgen voor de goederen en de factuur, of het equivalent daarvan elektronisch bericht, en alle andere bewijsstukken van de overeenstemming die door de koopovereenkomst kunnen worden geëist.

De koper moet betalen op voorwaarde in het contract van koop en verkoop van de goederen.

A.2. Licenties, vergunningen en formaliteiten

B.2. Licenties, vergunningen en formaliteiten

De verkoper moet op zijn eigen rekening en risico alle exportvergunning of een andere officiële vergunning en uit te voeren, voor zover van toepassing, alle douaneformaliteiten nodig zijn voor de uitvoer van goederen.

De koper zal op eigen kosten en risico alle invoervergunning of andere officiële machtiging en uit te voeren, voor zover van toepassing, alle douaneformaliteiten voor de invoer van de goederen en voor hun transito door een land.

A.3. Contracten voor het vervoer en de verzekering

B.3. Contracten voor het vervoer en de verzekering

a) Contract van het vervoer
Geen verplichting.
b) de verzekeringsovereenkomst
Geen verplichting.

a) Contract van het vervoer
De koper zal op eigen kosten voor het vervoer van de goederen uit de genoemde haven van verscheping.
b) de verzekeringsovereenkomst
Geen verplichting.

A.4. LEVERING

B.4. Het nemen van de levering

De verkoper moet de zaken afleveren, naast het schip in de haven van lading in overeenstemming met de douane van de haven, op de datum of binnen de overeengekomen termijn.

De koper moet de levering van de goederen af ​​te nemen wanneer zij in overeenstemming met artikel A.4 geleverd.

A.5. Overdracht van risico's

B.5. Overdracht van risico's

De verkoper moet, met inachtneming van de bepalingen B.5. draagt ​​alle risico's van verlies of schade aan de goederen totdat ze zijn afgeleverd in overeenstemming met artikel A.4.

De koper moet alle risico's van verlies of schade te dragen om de goederen - vanaf het moment waarop de goederen worden geleverd in overeenstemming met artikel A.4, en -. Vanaf de afgesproken datum of het verstrijken van de overeengekomen termijn voor de levering die ontstaan ​​hetzij omdat hij er niet in slaagt om kennis in overeenstemming te geven artikel B.7., of indien het schip door hem aangewezen heeft nagelaten op tijd aan te komen of er niet in geslaagd om de goederen op tijd te nemen geweest, of sluit voor vracht eerder dan de in artikel B.7 bedongen. tijd. Op voorwaarde echter is passend omdat het contract goederen. Dit betekent dat de goederen naar behoren moeten worden geïdentificeerd, dat wil zeggen, duidelijk opzij te zetten of anderszins worden geïdentificeerd als een commodity, dat is het onderwerp van dit contract.

A.6. Verdeling van de kosten

B.6. Verdeling van de kosten

De verkoper moet, met inachtneming van de bepalingen B.6: -. Alle kosten in verband met de goederen totdat het wordt geleverd in overeenstemming met artikel A.4. en - indien van toepassing, alle rechten, belastingen en andere heffingen bij uitvoer.

De koper is verplicht: -., Betalen alle kosten in verband met de goederen vanaf de datum van levering van de goederen in overeenstemming met artikel A.4, en - alle bijkomende kosten, hetzij omdat het schip door hem aangewezen heeft gefaald in het op tijd of niet aan te komen in staat om de zaken af ​​te nemen op tijd, of sluit voor vracht eerder dan de op grond van artikel B.7 tijd bepaald, of door niet tijdig in kennis in overeenstemming met artikel B.7. Op voorwaarde echter is passend omdat het contract goederen. Dit betekent dat de goederen naar behoren moeten worden geïdentificeerd, dat wil zeggen, duidelijk opzij te zetten of anderszins worden geïdentificeerd als een commodity, dat is het onderwerp van dit contract, en - indien van toepassing, alle rechten, belastingen en andere heffingen, alsmede de kosten van de douaneformaliteiten te betalen bij de invoer van de goederen en, indien nodig, voor hun doorvoer door elk land.

A.7. Kennisgeving aan de koper

B.7. Kennisgeving aan de verkoper

De verkoper moet de koper geven voldoende kennis dat de goederen zijn geleverd, naast het schip.

De koper moet de verkoper geven voldoende kennis van de naam van het schip, het laadpunt en de vereiste levertijd.

A.8. Bewijs van levering, vervoersdocument of gelijkwaardig elektronisch bericht

B.8. Bewijs van levering, vervoersdocument of gelijkwaardig elektronisch bericht

De verkoper moet de koper op eigen kosten met de gebruikelijke bewijs van levering van vervoersdocumenten in overeenstemming met artikel A.4. Indien een dergelijk bewijs, reeds aangehaald, is geen vervoersdocument, moet de verkoper de koper, op zijn verzoek, op zijn kosten, risico's en alle hulp bij het verkrijgen van een vervoersdocument (bijvoorbeeld een verhandelbaar cognossement, een niet-onderhandelbare zeevrachtbrief, een binnenzee maken waterweg). Als de verkoper en de koper zijn overeengekomen om elektronisch te communiceren, bedoelde document mag worden vervangen door een gelijkwaardige elektronische gegevensuitwisseling (EDI).

De koper moet accepteren het bewijs van levering in overeenstemming met artikel A.8.

A.9. Controleren - verpakking - markering

B.9. Inspectie van goederen

De verkoper moet de kosten van die controles zelf (zoals het controleren van de kwaliteit, het meten, wegen, tellen) die nodig zijn voor de levering van goederen in overeenstemming met artikel A.4 betalen. De verkoper moet bieden op eigen kosten in verband met de verpakking, die nodig zijn voor het vervoer van goederen (tenzij is het gebruikelijk om de goederen van het contract pakket voor de specifieke handel). Dit laatste wordt in de mate uitgevoerd, dat de omstandigheden met betrekking tot het vervoer (bijvoorbeeld modaliteiten, bestemming) waarvan bekend is dat de verkoper voordat het contract van de verkoop worden gemaakt. Verpakking moet behoren gemerkt.

De koper betaalt de kosten van de eventuele pre-shipment inspectie, behalve wanneer een dergelijke controle wordt voorgeschreven door de autoriteiten van het land van uitvoer.

A.10. OVERIGE VERPLICHTINGEN

B.10. OVERIGE SCHULDEN

De verkoper moet maken de koper op verzoek van diens rekening, risico en alle medewerking bij het verkrijgen van documenten of equivalente elektronische berichten (andere dan die vermeld in A.8) uitgegeven of overgedragen worden in het land van verzending en / of het land van herkomst die de koper kan eisen voor de invoer van de goederen en, in voorkomend geval, voor hun doorvoer door een land. De verkoper moet de koper, op verzoek, de nodige informatie voor de aanschaf van verzekering.

De koper betaalt alle kosten en kosten van het verkrijgen van de documenten of gelijkwaardige elektronische berichten, zoals bepaald in artikel A.10., En vergoedt de verkoper die door deze laatste als gevolg van de bijstand aan de koper.