Russian Versimpeld Chinees) English Filippijn Italian Japanese Korean Malay Thai Vietnamees

FCA (Free Carrier (... overeengekomen plaats))
Free Carrier (... overeengekomen plaats)

"Free Carrier" betekent dat de verkoper levert de goederen, maakte de vervoerder door de koper op de genoemde plaats genomineerd. Opgemerkt wordt dat de gekozen plaats van aflevering de verplichtingen van lading en de goederen aldaar lossen. Indien de levering plaatsvindt in de lokalen van de verkoper, de verkoper is verantwoordelijk voor de scheepvaart. Indien de levering plaatsvindt op een andere plaats, de verkoper is niet verantwoordelijk voor het lossen. Deze term kan worden gebruikt ongeacht de wijze van vervoer zoals multimodaal transport.

"Vervoerder": een persoon die in een overeenkomst voor het vervoer, verbindt zich ertoe om uit te voeren of voor het vervoer van goederen per spoor en over de weg, lucht-, zee-, binnenvaart-of door een combinatie van deze vervoerswijzen.
Indien de koper een andere persoon dan een drager om de goederen te ontvangen, de verkoper voldoet aan zijn verplichting om de goederen af ​​te leveren wanneer zij worden geleverd aan die persoon.

DE VERKOPER

Verplichtingen van koper

A.1. De levering van de goederen volgens het Verdrag

B.1. De betaling van de prijs

De verkoper moet, in overeenstemming met het contract van de verkoop zorgen voor de goederen en de factuur, of het equivalent daarvan elektronisch bericht, en alle andere bewijsstukken van de overeenstemming die door de koopovereenkomst kunnen worden geëist.

De koper moet betalen op voorwaarde in het contract van koop en verkoop van de goederen.

A.2. Licenties, vergunningen en formaliteiten

B.2. Licenties, vergunningen en formaliteiten

De verkoper moet op zijn eigen rekening en risico alle exportvergunning of een andere officiële vergunning en uit te voeren, voor zover van toepassing, alle douaneformaliteiten nodig zijn voor de uitvoer van goederen.

De koper zal op eigen kosten en risico alle invoervergunning of andere officiële machtiging en uit te voeren, voor zover van toepassing, alle douaneformaliteiten voor de invoer van de goederen en voor hun transito door een land.

A.3. Contracten voor het vervoer en de verzekering

B.3. Contracten voor het vervoer en de verzekering

a) Contract van het vervoer
Geen verplichting. Echter, op verzoek van de klant, of op basis van de commerciële praktijk, indien de koper geeft geen andere aanwijzingen, kan de verkoper een overeenkomst die voor vervoer op gebruikelijke voorwaarden voor rekening en risico van de koper. De verkoper kan weigeren om het contract te maken. In dat geval moet hij onmiddellijk de koper.
b) de verzekeringsovereenkomst
Geen verplichting.

a) Contract van het vervoer
De koper zal op eigen kosten voor het vervoer van de goederen van de genoemde plaats, behalve wanneer de vervoersovereenkomst wordt gemaakt door de verkoper, zoals bepaald A.3a).
b) de verzekeringsovereenkomst
Geen verplichting.

A.4. LEVERING

B.4. Het nemen van de levering

De verkoper moet de zaken afleveren aan de vervoerder of een andere persoon die door de koper, of gekozen door de verkoper in overeenstemming met artikel A.3a) op de genoemde plaats op de datum of binnen de gestelde termijn.
De levering wordt voltooid
a) Indien de genoemde plaats is de verkoper in de kantoren, wanneer de goederen zijn geladen in een voertuig drager, de koper of een andere persoon die namens hem optreedt
b) Als de genoemde plaats is buiten de lokalen van de verkoper wanneer u ze niet gelost van het voertuig verkoper van goederen ter beschikking gesteld van de vervoerder of een andere persoon die door de koper aangewezen, of door de verkoper in overeenstemming met artikel A.3a gekozen). Als de partijen niet op een bepaald punt op de genoemde plaats zijn overeengekomen, en als er meerdere punten beschikbaar zijn, kan de verkoper kiezen voor de meest geschikte plaats voor hem. Als de verkoper heeft geen precieze instructies van de koper, kan hij de goederen af ​​te leveren voor vervoer op een zodanige wijze als de vervoerswijze en / of het aantal en / of de aard van de goederen.

De koper moet de levering van de goederen af ​​te nemen wanneer zij in overeenstemming met artikel A.4 geleverd.

A.5. Overdracht van risico's

B.5. Overdracht van risico's

De verkoper moet, met inachtneming van de bepalingen van B.5. draagt ​​alle risico's van verlies of schade aan de goederen totdat ze zijn afgeleverd in overeenstemming met artikel A.4.

De koper moet alle schade risico's te dragen - vanaf het moment waarop de goederen worden geleverd in overeenstemming met artikel A.4, en -. Vanaf de afgesproken datum of het verstrijken van de overeengekomen termijn voor de levering die ontstaan ​​hetzij omdat hij niet voldoet aan de vervoerder benoemen of een andere persoon in overeenstemming met artikel A.4., of omdat de vervoerder of de andere persoon niet de goederen in zijn kosten zou kunnen nemen op het overeengekomen tijdstip, of hij kon niet kennisgeving in overeenstemming met artikel B.7. Op voorwaarde echter is passend omdat het contract goederen. Dit betekent dat de goederen naar behoren moeten worden geïdentificeerd, dat wil zeggen, duidelijk opzij te zetten of anderszins worden geïdentificeerd als een commodity, dat is het onderwerp van dit contract.

A.6. Verdeling van de kosten

B.6. Verdeling van de kosten

De verkoper moet, met inachtneming van de bepalingen B.6: -. Alle kosten in verband met de goederen totdat ze zijn afgeleverd in overeenstemming met paragraaf A.4, En - voor zover van toepassing, alle rechten, belastingen en andere heffingen, alsmede. de kosten van de douaneformaliteiten te betalen bij export.

De koper moet betalen - alle kosten in verband met de goederen vanaf het moment van levering van goederen in overeenstemming met artikel A.4, en - alle extra kosten, omdat hij niet voldoet aan de vervoerder of een andere persoon in overeenstemming met artikel A.4 nomineren, .. of omdat de vervoerder of de andere persoon niet de goederen in zijn kosten zou kunnen nemen op het overeengekomen tijdstip, of hij kon niet kennisgeving in overeenstemming met artikel B.7. Op voorwaarde echter is passend omdat het contract goederen. Dit betekent dat de goederen naar behoren moeten worden geïdentificeerd, dat wil zeggen, duidelijk opzij te zetten of anderszins worden geïdentificeerd als een commodity, dat is het onderwerp van dit contract, en - indien van toepassing, alle rechten, belastingen en andere heffingen, alsmede de kosten van de douaneformaliteiten te betalen bij de invoer van de goederen en, indien nodig, voor hun doorvoer door elk land.

A.7. Kennisgeving aan de koper

B.7. Kennisgeving aan de verkoper

De verkoper moet de koper voldoende is om de goederen te leveren in overeenstemming met artikel A.4. Indien de vervoerder niet in staat is de levering op het overeengekomen tijdstip, in overeenstemming met artikel A.4 verkoper moet daarvan in kennis van de koper.

De koper moet de verkoper geven voldoende kennis van de naam van de vervoerder of een andere persoon als bedoeld in artikel A.4., En in voorkomend geval, geven de wijze van vervoer, en de datum of termijn voor het leveren van de goederen aan hem en, indien nodig, het punt op de plaats waar goederen moeten worden geleverd aan de vervoerder of een andere persoon.

A.8. Bewijs van levering, vervoersdocument of gelijkwaardig elektronisch bericht

B.8. Bewijs van levering, vervoersdocument of gelijkwaardig elektronisch bericht

De verkoper moet de koper op eigen kosten met de gebruikelijke bewijs van levering van vervoersdocumenten in overeenstemming met artikel A.4. Als dit bovenstaande is het vervoersdocument, moet de verkoper de koper te maken, op zijn verzoek, op zijn kosten, risico's en alle hulp bij het verkrijgen van een vervoersdocument (bijvoorbeeld een verhandelbaar cognossement, niet-onderhandelbare zeevrachtbrief, een binnenschip , lucht bill, rekening trein of motor of een multimodaal transport). Als de verkoper en de koper zijn overeengekomen om elektronisch te communiceren, bedoelde document mag worden vervangen door een gelijkwaardige elektronische gegevensuitwisseling (EDI).

De koper moet accepteren het bewijs van levering in overeenstemming met artikel A.8.

A.9. Controleren - verpakking - markering

B.9. Inspectie van goederen

De verkoper moet de kosten van die controles zelf (zoals het controleren van de kwaliteit, het meten, wegen, tellen) die nodig zijn voor de levering van goederen in overeenstemming met artikel A.4 betalen. De verkoper moet bieden op eigen kosten in verband met de verpakking, die nodig zijn voor het vervoer van goederen (tenzij is het gebruikelijk om de goederen van het contract pakket voor de specifieke handel). Dit laatste wordt in de mate uitgevoerd, dat de omstandigheden met betrekking tot het vervoer (bijvoorbeeld modaliteiten, bestemming) waarvan bekend is dat de verkoper voordat het contract van de verkoop worden gemaakt. Verpakking moet behoren gemerkt.

De koper betaalt de kosten van de eventuele pre-shipment inspectie, behalve wanneer een dergelijke controle wordt voorgeschreven door de autoriteiten van het land van uitvoer.

A.10. OVERIGE VERPLICHTINGEN

B.10. OVERIGE SCHULDEN

De verkoper moet maken de koper op verzoek van diens rekening, risico en alle medewerking bij het verkrijgen van documenten of equivalente elektronische berichten (andere dan die vermeld in A.8.) Uitgegeven of overgedragen worden in het land van levering en / of het land van herkomst, die de koper nodig heeft voor de invoer van de goederen en, in voorkomend geval, voor hun doorvoer door een land. De verkoper moet de koper, op verzoek, de nodige informatie voor de aanschaf van verzekering.

De koper betaalt alle kosten en kosten van het verkrijgen van de documenten of gelijkwaardige elektronische berichten, zoals bepaald in artikel A.10., En vergoedt de verkoper die door deze laatste als gevolg van de bijstand aan de koper van de vervoerovereenkomst overeenkomstig artikel A. 3. De koper moet de verkoper geven passende instructies indien nodig bijstand aan de verkoper in de vervoerovereenkomst overeenkomstig artikel A.3a).