Russian Versimpeld Chinees) Engels Filippijn Italiaans Japanese Korean Malay Thai Vietnamees

CPT (Carriage Paid To (... overeengekomen plaats van bestemming))
Vracht / Carriage Paid To (... overeengekomen plaats van bestemming)

De term "Vracht / Carriage Paid To" betekent dat de verkoper de goederen levert aan de vervoerder genoemd door hen. Daarnaast moet de verkoper de kosten die aan het transport van de goederen naar de genoemde bestemming. Dit houdt in dat de koper alle risico's van verlies of schade aan de goederen, en alle andere kosten na de overdracht van de goederen aan de vervoerder draagt.
"Vervoerder": een persoon die in een overeenkomst voor het vervoer, verbindt zich ertoe uw eigen, of van het vervoer per spoor, over de weg, lucht-, zee-, binnenvaart-of door een combinatie van deze vervoerswijzen.
In het geval van het op de overeengekomen bestemming door verscheidene dragers, het risico optreden op het moment van overdracht van de goederen aan de eerste vervoerder.
De CPT term verplicht de verkoper om de goederen vrij te maken voor de export.
Deze term kan onafhankelijk worden gebruikt van de wijze van vervoer, met inbegrip van multimodaal vervoer.

DE VERKOPER

Verplichtingen van koper

A.1. De levering van de goederen volgens het Verdrag

B.1. De betaling van de prijs

De verkoper moet, in overeenstemming met het contract van de verkoop zorgen voor de goederen en de factuur, of het equivalent daarvan elektronisch bericht, en alle andere bewijsstukken van de overeenstemming die door de koopovereenkomst kunnen worden geëist.

De koper moet betalen op voorwaarde in het contract van koop en verkoop van de goederen.

A.2. Licenties, vergunningen en formaliteiten

B.2. Licenties, vergunningen en formaliteiten

De verkoper moet op eigen kosten en risico geen exportvergunning of andere officiële vergunning en uit te voeren, indien van toepassing, alle douaneformaliteiten voor de uitvoer van de goederen.

De koper zal voor eigen rekening en risico geen invoervergunning of andere officiële machtiging en uit te voeren, indien van toepassing, alle douaneformaliteiten voor de invoer van de goederen en voor de doorvoer door een land.

A.3. Contracten voor het vervoer en de verzekering

B.3. Contracten voor het vervoer en de verzekering

a) Vervoerovereenkomst.
De verkoper moet samentrekken op zijn eigen kosten voor het vervoer van de goederen naar de overeengekomen punt op de plaats van bestemming langs een normale weg en op een gebruikelijke wijze. Als een punt wordt niet overeengekomen of wordt niet bepaald door de praktijk, kan de verkoper de meest geschikte voor hem wijzen op de plaats van bestemming
b) Opdracht van de verzekering.
Geen verplichting.

a) Vervoerovereenkomst.
Geen verplichting.
b) Opdracht van de verzekering.
Geen verplichting.

A.4. LEVERING

B.4. Het nemen van de levering

De verkoper moet de zaken afleveren aan de vervoerder met wie een overeenkomst voor het vervoer, in overeenstemming met artikel A.3., En als de eerste van verschillende vervoerders voor het vervoer naar de genoemde plaats op de datum of binnen de overeengekomen termijn.

De koper moet de levering van de goederen wanneer zij zijn geleverd in overeenstemming met artikel A.4. en ontvangen ze van de vervoerder op de genoemde plaats.

A.5. Overdracht van risico's

B.5. Overdracht van risico's

De verkoper moet, met inachtneming van de bepalingen B.5. draagt ​​alle risico's van verlies of schade aan de goederen totdat ze zijn afgeleverd in overeenstemming met artikel A.4.

De koper moet alle verliezen of schade aan de goederen vanaf het moment van de risico's te dragen zijn geleverd in overeenstemming met artikel A.4. De koper is verplicht om - als hij er niet in slaagt te manen in overeenstemming met artikel B.7. - draagt ​​alle risico's van verlies of beschadiging van de goederen vanaf het verstrijken van de afgesproken datum of de uiterste vaste levertijd. Op voorwaarde echter is passend omdat het contract goederen. Dit betekent dat de goederen naar behoren moeten worden geïdentificeerd, dat wil zeggen, duidelijk opzij te zetten of anderszins worden geïdentificeerd als een commodity, dat is het onderwerp van dit contract.

A.6. Verdeling van de kosten

B.6. Verdeling van de kosten

De verkoper moet, met inachtneming van de bepalingen B.6: -. Betalen alle kosten met betrekking tot de goederen totdat zij in overeenstemming met artikel A.4, evenals de vracht en alle ingevolge artikel A.3a geleverd), met inbegrip van de kosten. laden van goederen en lossen op de plaats van bestemming, die volgens de overeenkomst voor het vervoer voor de verkoper, en - indien van toepassing, alle kosten van douaneformaliteiten die nodig zijn voor de export, alsmede alle rechten, belastingen en andere heffingen te betalen bij export en de kosten alsmede voor de doorvoer elk land, in de gevallen waar deze kosten volgens de overeenkomst voor het vervoer over de verkoper.

De koper is verplicht in overeenstemming met het bepaalde in artikel A.3a): - betalen alle kosten in verband met de goederen vanaf het moment van levering volgens artikel A.4, en - alle kosten in verband met de goederen tijdens het transport tot aan hun aankomst. op de overeengekomen plaats van bestemming, behalve wanneer ze in overeenstemming zijn met de overeenkomst voor het vervoer voor de verkoper en - in de kosten van het afvoeren van de goederen, behalve wanneer ze in overeenstemming zijn met de overeenkomst voor het vervoer voor de verkoper, en - alle extra kosten als gevolg van het niet prestaties om tijdig in kennis in overeenstemming met artikel B.7. Aangezien de berekening van de afgesproken datum of het verstrijken van de overeengekomen termijn voor levering. Op voorwaarde echter is passend omdat het contract goederen. Dit betekent dat de goederen naar behoren moeten worden geïdentificeerd, dat wil zeggen, duidelijk opzij te zetten of anderszins worden geïdentificeerd als een commodity, dat is het onderwerp van dit contract, en - indien van toepassing, alle rechten, belastingen en andere heffingen, alsmede de kosten van de douaneformaliteiten te betalen bij de invoer van de goederen en, indien nodig, voor hun doorvoer door een land als ze niet opgenomen in de kostprijs van de overeenkomst voor het vervoer.

A.7. Kennisgeving aan de koper

B.7. Kennisgeving aan de verkoper

De verkoper moet de koper tijdig in kennis dat de goederen zijn geleverd in overeenstemming met artikel A.4., Evenals de koper tot enige andere kennisgeving die vereist is voor de afvoer is meestal de nodige maatregelen voor de goederen.

In het geval dat de koper het recht om de tijd te bepalen voor de verzending van de goederen en / of de bestemming heeft, dient het correct kennis van de verkoper.

A.8. Bewijs van levering, vervoersdocument of gelijkwaardig elektronisch bericht

B.8. Bewijs van levering, vervoersdocument of gelijkwaardig elektronisch bericht

De verkoper moet de koper ten koste van de gebruikelijke transport document of de documenten (bijvoorbeeld een verhandelbaar cognossement, een niet-onderhandelbaar zeevrachtbrief, een binnenschip document moet een luchtvrachtbrief, cognossement of de spoorweg vervoer over de weg of een multimodale vervoersketen document), in overeenstemming met artikel A.3 . In het geval van de verkoper en de koper zijn overeengekomen om elektronisch te communiceren, kan het document hierboven genoemde worden vervangen door een gelijkwaardig elektronisch gegevens (EDI).

De koper moet het artikel A.8 accepteren. het vervoersdocument als het voldoet aan de voorwaarden van het contract van de verkoop.

A.9. Controleren - verpakking - markering

B.9. Inspectie van goederen

De verkoper moet de kosten van de te controleren (zoals het controleren van de kwaliteit, het meten, wegen, tellen) die nodig zijn voor de levering van goederen in overeenstemming met artikel A.4. Zorg voor eigen rekening verpakking (tenzij wanneer in de betrokken bedrijfstak met de gebruikelijke product van de uitgepakte contract beschrijving verzenden) die nodig is voor de levering van de goederen. De verpakking is op passende wijze worden gemarkeerd.

De koper betaalt de kosten van de eventuele pre-shipment inspectie, behalve wanneer een dergelijke controle wordt voorgeschreven door de autoriteiten van het land van uitvoer.

A.10. OVERIGE VERPLICHTINGEN

B.10. OVERIGE SCHULDEN

De verkoper moet maken de koper op verzoek van diens rekening, risico en alle medewerking bij het verkrijgen van documenten of equivalente elektronische berichten (andere dan die vermeld in A.8.) Uitgegeven of overgedragen worden in het land van verzending en / of land van herkomst, en die de koper nodig heeft voor de invoer van de goederen en, in voorkomend geval, voor hun doorvoer door een land. De verkoper moet de koper de nodige informatie voor de aanschaf van verzekering.

De koper betaalt alle kosten en kosten van het verkrijgen van de documenten of gelijkwaardige elektronische berichten, zoals bepaald in artikel A.10., En vergoedt de verkoper die door deze laatste als gevolg van de bijstand aan de koper.