Russian Versimpeld Chinees) English Filippijn Italian Japanese Korean Malay Thai Vietnamees

CIP (Vervoer en verzekering betaald voorwaar (... overeengekomen plaats van bestemming))
Vracht / koets en verzekering betaald tot (... overeengekomen plaats van bestemming)

De term "Freight / vervoer en verzekering betaald tot" betekent dat de verkoper levert de goederen naar de genoemde vervoerder. Daarnaast moet de verkoper de kosten in verband met het vervoer van de goederen naar de genoemde bestemming te betalen. Dit betekent dat de koper draagt ​​alle risico's en eventuele extra kosten om de goederen op een zodanige wijze te leveren. Echter, in CIP de verkoper heeft ook de verzekering tegen het risico van verlies van of schade aan goederen te verwerven tijdens het vervoer naar de koper. Bijgevolg is de verkoper de contracten voor de verzekering en betaalt de verzekeringspremie. De koper moet er rekening mee dat in het kader van het CIP term is de verkoper verplicht om de verzekering op minimale dekking te verkrijgen.
Indien de koper wenst om de bescherming van de grotere dekking hebben, zou hij ofwel moeten eens met de verkoper of om zijn eigen extra verzekering te maken.
"Vervoerder": een persoon die in een overeenkomst voor het vervoer, verbindt zich ertoe uw eigen, of van het vervoer per spoor, over de weg, lucht-, zee-, binnenvaart-of door een combinatie van deze vervoerswijzen.
Bij transport naar de bestemming door verscheidene dragers, het risico optreden op het moment van overdracht van de goederen aan de eerste vervoerder.
Volgens de CIP term verplicht de verkoper om de goederen vrij te maken voor de export.
Deze term kan onafhankelijk worden gebruikt van de wijze van vervoer, met inbegrip van multimodaal vervoer.

DE VERKOPER

Verplichtingen van koper

A.1. De levering van de goederen volgens het Verdrag

B.1. De betaling van de prijs

De verkoper moet, in overeenstemming met het contract van de verkoop zorgen voor de goederen en de factuur, of het equivalent daarvan elektronisch bericht, en alle andere bewijsstukken van de overeenstemming die door de koopovereenkomst kunnen worden geëist.

De koper moet betalen op voorwaarde in het contract van koop en verkoop van de goederen.

A.2. Licenties, vergunningen en formaliteiten

B.2. Licenties, vergunningen en formaliteiten

De verkoper moet op eigen kosten en risico geen exportvergunning of andere officiële vergunning en uit te voeren, indien van toepassing, alle douaneformaliteiten voor de uitvoer van de goederen.

De koper zal voor eigen rekening en risico geen invoervergunning of andere officiële machtiging en uit te voeren, indien van toepassing, alle douaneformaliteiten voor de invoer van de goederen en voor de doorvoer door een land.

A.3. Contracten voor het vervoer en de verzekering

B.3. Contracten voor het vervoer en de verzekering

a) Vervoerovereenkomst.
De verkoper moet samentrekken op zijn eigen kosten voor het vervoer van de goederen naar de overeengekomen punt op de plaats van bestemming langs een normale weg en op een gebruikelijke wijze. Als een punt wordt niet overeengekomen of wordt niet bepaald door de praktijk, kan de verkoper de meest geschikte voor hem wijzen op de plaats van bestemming.
b) Opdracht van de verzekering.
De verkoper moet bieden op eigen kosten - zoals overeengekomen in de koopovereenkomst - verzekering van de lading op de voorwaarden die de koper of een andere persoon met een verzekerbaar belang, om direct een beroep op de verzekeraar en bieden de koper met de verzekeringspolis of ander bewijs van verzekering. De verzekering wordt afgesloten bij verzekeraars of een verzekeringsmaatschappij een goede reputatie en zonder uitdrukkelijke instemming van het tegendeel, moet de verzekering worden gedaan in overeenstemming met een minimale dekking van het Instituut om commerciële voorwaarden te ontwikkelen / Institute Cargo Clauses / (Vereniging van Londen Underwriters / Instituut voor London Underwriters /) of een soortgelijke set van clausules. De duur van de verzekering moet in overeenstemming zijn B.4. en B.5. Op verzoek en voor rekening van de koper, is de verkoper verplicht om oorlog risicoverzekering, stakingen, rellen en onlusten te maken, indien mogelijk. Verzekering moet betrekking hebben, ten minste, als bedoeld in het verkoopcontract plus 10% (dat wil zeggen 110%) en moet in de valuta van het contract van de verkoop worden gesloten.

a) Vervoerovereenkomst.
Geen verplichting.
b) Opdracht van de verzekering.
Geen verplichting.

A.4. LEVERING

B.4. Het nemen van de levering

De verkoper moet de zaken afleveren aan de vervoerder met wie een overeenkomst voor het vervoer overeenkomstig artikel A.3., En als de eerste paar dragers, voor het transport naar de overeengekomen punt aan de genoemde plaats op de datum of binnen de overeengekomen termijn.

De koper moet de levering van de goederen wanneer zij zijn geleverd in overeenstemming met artikel A.4. en ontvangen ze van de vervoerder op de plaats van bestemming.

A.5. Overdracht van risico's

B.5. Overdracht van risico's

De verkoper moet, met inachtneming van de bepalingen B.5. draagt ​​alle risico's van verlies of schade aan de goederen totdat ze zijn afgeleverd in overeenstemming met artikel A.4.

De koper moet alle verliezen of schade aan de goederen vanaf het moment van de risico's te dragen zijn geleverd in overeenstemming met artikel A.4. De koper is verplicht om - als hij er niet in slaagt te manen in overeenstemming met artikel B.7. - draagt ​​alle risico's van verlies of beschadiging van de goederen vanaf het verstrijken van de afgesproken datum of de uiterste vaste levertijd. Op voorwaarde echter is passend omdat het contract goederen. Dit betekent dat de goederen naar behoren moeten worden geïdentificeerd, dat wil zeggen, duidelijk opzij te zetten of anderszins worden geïdentificeerd als een commodity, dat is het onderwerp van dit contract.

A.6. Verdeling van de kosten

B.6. Verdeling van de kosten

De verkoper moet, met inachtneming van de bepalingen B.6: -. Betalen alle kosten met betrekking tot de goederen totdat zij in overeenstemming met artikel A.4, evenals de vracht en alle ingevolge artikel A.3a geleverd), met inbegrip van de kosten. laden van goederen en lossen op de plaats van bestemming, die volgens de overeenkomst voor het vervoer voor de verkoper en - in de kosten van de verzekering als gevolg A.3a hun artikel), en - indien van toepassing, de kosten van de douaneformaliteiten die nodig zijn voor export evenals andere belastingen, heffingen, enz. Ochie kosten te betalen bij de export, en de kosten die gepaard gaan met hun doorvoer via derde landen, in gevallen waarin zij in overeenstemming zijn met de overeenkomst voor het vervoer over de verkoper.

De koper moet, onder voorbehoud van de bepalingen van A.3a): - betalen alle kosten in verband met de goederen van de moment van levering conform artikel A.4, en - alle kosten en lasten in verband met de goederen tijdens het transport in. bestemming, behalve wanneer ze in overeenstemming zijn met de overeenkomst voor het vervoer voor de verkoper en - in de kosten van het afvoeren van de goederen, behalve wanneer ze in overeenstemming zijn met de overeenkomst voor het vervoer voor de verkoper, en - alle extra kosten als gevolg van het falen om de taken van data uit te voeren passende kennisgeving in overeenstemming met artikel B.7. Aangezien de berekening van de afgesproken datum of het verstrijken van de afgesproken periode voor verzending. Op voorwaarde echter is passend omdat het contract goederen. Dit betekent dat de goederen naar behoren moeten worden geïdentificeerd, dat wil zeggen, duidelijk opzij te zetten of anderszins worden geïdentificeerd als een commodity, dat is het onderwerp van dit contract, en - indien van toepassing, alle rechten, belastingen en andere heffingen, alsmede de kosten van de douaneformaliteiten te betalen bij de invoer van de goederen en, indien nodig, voor hun doorvoer via een land - als zij niet zijn opgenomen in de kosten van de overeenkomst voor het vervoer.

A.7. Kennisgeving aan de koper

B.7. Kennisgeving aan de verkoper

De verkoper moet de koper tijdig in kennis dat de goederen zijn geleverd in overeenstemming met artikel A.4., Evenals de koper tot enige andere kennisgeving die vereist is voor de afvoer is meestal de nodige maatregelen voor de goederen.

In het geval dat de koper het recht om de tijd te bepalen voor de verzending van de goederen en / of de bestemming heeft, dient het correct kennis van de verkoper.

A.8. Bewijs van levering, vervoersdocument of gelijkwaardig elektronisch bericht

B.8. Bewijs van levering, vervoersdocument of gelijkwaardig elektronisch bericht

De verkoper moet de koper ten koste van de gebruikelijke transport document of de documenten (bijvoorbeeld een verhandelbaar cognossement, een niet-onderhandelbaar zeevrachtbrief, een binnenschip document moet een luchtvrachtbrief, factuur spoor of over de weg of een multimodale vervoersketen document), in overeenstemming met artikel A.3 . In het geval van de verkoper en de koper zijn overeengekomen om elektronisch te communiceren, kan het document hierboven genoemde worden vervangen door een gelijkwaardig elektronisch gegevens (EDI).

De koper moet het artikel A.8 accepteren. het vervoersdocument als het voldoet aan de voorwaarden van het contract van de verkoop.

A.9. Controleren - verpakking - markering

B.9. Inspectie van goederen

De verkoper moet de kosten van deze controleren (zoals het controleren van de kwaliteit, het meten, wegen, tellen), die nodig zijn voor de levering van goederen in overeenstemming met artikel A.4 betalen. De verkoper moet op eigen kosten de verpakking die nodig is voor het vervoer van goederen (tenzij in het bijzonder de handel de gebruikelijke contract goederen uitgepakt schip). De verpakking is op passende wijze worden gemarkeerd.

De koper betaalt de kosten van de eventuele pre-shipment inspectie, behalve wanneer een dergelijke controle wordt voorgeschreven door de autoriteiten van het land van uitvoer.

A.10. OVERIGE VERPLICHTINGEN

B.10. OVERIGE SCHULDEN

De verkoper moet maken de koper op verzoek van diens rekening, risico en alle medewerking bij het verkrijgen van documenten of equivalente elektronische berichten (andere dan die vermeld in A.8.) Uitgegeven of overgedragen worden in het land van verzending en / of land van herkomst, die de koper nodig heeft voor de invoer van de goederen en, in voorkomend geval, voor hun doorvoer door een land. De verkoper moet de koper de nodige informatie voor de aanschaf van eventuele aanvullende verzekering.

De koper betaalt alle kosten en kosten van het verkrijgen van de documenten of gelijkwaardige elektronische berichten, zoals bepaald in artikel A.10., En vergoedt de verkoper die door deze laatste als gevolg van de bijstand aan de koper. De koper moet de verkoper de nodige informatie voor de aanschaf van verzekering.