Russian Versimpeld Chinees) English Filippijn Italian Japanese Korean Malay Thai Vietnamees

FOB

Incoterms 2010

Free On Board [... vernoemd laadhaven]
Free On Board [... vernoemd laadhaven]

Deze term mag alleen worden gebruikt voor de zee-en binnenvaart.
"Free on Board" ("free on board") betekent dat de verkoper de goederen levert aan boord van het schip voorgedragen door de koper op de haven van verzending, of laten voor de levering van geleverde dergelijke goederen. Het risico van verlies of beschadiging van de goederen gaat wanneer de goederen aan boord zijn, en vanaf dat punt de koper draagt ​​alle kosten.
De verkoper moet de zaken afleveren, of aan boord van het schip, of zorgen voor de levering van de goederen aldus geleverde voor verzending. De verwijzing naar de verplichting tot "geven" op tal van verkoop voor de keten, die vaak worden gebruikt in de grondstoffenhandel.
FOB mogelijk niet geschikt wanneer de goederen aan de vervoerder vóór de plaatsing op het bord, bijvoorbeeld goederen in containers, die typisch is voor levering aan de terminal. In dergelijke situaties is het raadzaam de term FCA gebruiken.
FOB verplicht de verkoper tot douaneformaliteiten bij uitvoer, indien van toepassing. Echter, de verkoper niet verplicht tot uitvoering van douaneformaliteiten voor import, invoerrechten betalen of andere douaneformaliteiten voor de invoer uit te voeren.

DE VERKOPER

Verplichtingen van koper

A.1. Algemene verplichtingen van de verkoper

B.1. Algemene verplichtingen van de koper

De verkoper moet, in overeenstemming met het contract van koop en verkoop zorgen voor de goederen en de factuur, de factuur, evenals alle andere bewijzen van conformiteit voorwaarden van het contract van de verkoop, die door het contract kunnen worden geëist.
Elke in de leden A1-A10 bedoelde document kan worden vervangen door een gelijkwaardig elektronisch record of procedure, indien overeengekomen door de partijen of gebruikelijk is.

De koper moet betalen de prijs van de goederen, zoals voorzien in het contract van de verkoop.
Elk document bedoeld in de leden B1-B10 kan een gelijkwaardig elektronisch record of andere procedure, indien overeengekomen door de partijen of gebruikelijk is.

A.2. Licenties, vergunningen, controles en formaliteiten veiligheid

B.2. Licenties, vergunningen, controles en formaliteiten veiligheid

Licenties, vergunningen, veiligheid controles en formaliteiten
Indien nodig, moet de verkoper, op eigen kosten en risico, een exportvergunning of andere officiële machtiging en het uitvoeren van alle douaneformaliteiten nodig zijn voor de uitvoer van goederen.

Indien nodig, dient de koper te verkrijgen voor eigen rekening en risico invoervergunning of andere officiële machtiging en het uitvoeren van alle douaneformaliteiten voor de invoer van goederen en hun transport door een land.

A.3. vervoer en verzekering

B.3. vervoer en verzekering

a) Contract van het vervoer
De verkoper geen verplichting om de koper op grond van de vervoerovereenkomst. Echter, op verzoek van de koper, of als het een handelspraktijk en de koper niet om instructies te geven van het tegendeel, kan de verkoper voor rekening en risico van de afnemer contract voor vervoer op de gebruikelijke voorwaarden. In ieder geval, kan de verkoper weigeren tot het aangaan van een overeenkomst voor het vervoer, onverwijld in kennis van de koper.
b) de verzekeringsovereenkomst
De verkoper geen plicht om de koper onder een contract van verzekering. Wel moet de verkoper de koper, op zijn verzoek, op zijn rekening en risico (eventuele kosten), de nodige informatie voor de koper van de verzekering.

a) Contract van het vervoer
De koper zal op eigen kosten voor het vervoer van de goederen uit de genoemde haven van verscheping, behalve in gevallen waarin de vervoersovereenkomst is de verkoper, zoals omschreven in paragraaf A3 a);
b) de verzekeringsovereenkomst
De koper is niet verplicht om de verkoper om een ​​verzekeringsovereenkomst te maken.

A.4. Levering

B.4. Het nemen van de levering

De verkoper moet de zaken afleveren, of door het plaatsen op het bord, voorgedragen door de koper op het moment van lading, indien van toepassing, door de koper op de genoemde haven van verscheping, of door ervoor te zorgen de levering van de geleverde dergelijke goederen. In deze en in een ander geval, moet de verkoper de zaken leveren op het tijdstip of binnen de overeengekomen termijn, in overeenstemming met de douane van de haven.
Als een bepaald punt van de lading niet is opgegeven door de koper, kan de verkoper u de haven van verzending en het item dat het beste past bij zijn doel.

De koper moet de levering van de goederen, zodra zij zijn geleverd in overeenstemming met paragraaf A4.

A.5. Overdracht van risico's

B.5. Overdracht van risico's

Verkoper neemt de volledige risico's van verlies of beschadiging van de goederen totdat ze zijn geleverd in overeenstemming met paragraaf A4 behalve voor het risico van verlies of beschadiging van de omstandigheden als bedoeld in paragraaf B5 te stellen. .

De koper draagt ​​alle risico's van verlies of schade die kan vanaf de datum van levering plaatsvinden in overeenstemming met paragraaf A4.
Wanneer:
a) de koper is de naam van het schip niet rapporteren in overeenstemming met paragraaf B7 of
b) het vaartuig met wie de koper in gebreke blijft op tijd aankomen dat de verkoper zou kunnen handelen in overeenstemming met paragraaf A4, niet in staat om de zaken af ​​te nemen, of sluit voor vracht vroegere tijd, die is gerapporteerd in overeenstemming met paragraaf B7;
koper draagt ​​alle risico's van verlies of schade aan de goederen:
i) de overeengekomen datum, als er geen overeengekomen datum,
ii) van de kennisgeving door de verkoper in overeenstemming met paragraaf A7 binnen de overeengekomen termijn, en indien dit niet de aangewezen periode,
iii) de vervaldatum binnen de overeengekomen leveringstermijn,
op voorwaarde dat de goederen expliciet zijn geïndividualiseerd als een commodity, die het voorwerp van de opdracht.

A.6. Verdeling van de kosten

B.6. Verdeling van de kosten

De verkoper moet betalen:
a) alle kosten in verband met de goederen totdat ze zijn afgeleverd in overeenstemming met paragraaf A4, met uitzondering van de kosten voor rekening van de koper het bepaalde in paragraaf B6, en
b) indien nodig, de kosten van het uitvoeren van de douaneformaliteiten te betalen bij uitvoer van de goederen en de eventuele rechten, belastingen en andere heffingen bij uitvoer.

De koper moet betalen voor:
a) alle kosten in verband met de goederen bij levering, zoals bepaald in paragraaf A4, behalve, in voorkomend geval, de kosten van douaneformaliteiten nodig zijn voor de uitvoer van goederen, alsmede alle belastingen, toeslagen en kosten ten laste van de uitvoer van goederen, zoals bepaald A6 in paragraaf b);
b) alle bijkomende kosten als gevolg van:
i) Niet-gerichte koper deugdelijke ingebrekestelling overeenkomstig paragraaf B7 of
ii) dat het vaartuig met wie de koper
kwam niet op tijd, of was niet in staat om
nemen van de goederen, of sluit voor vracht eerder vermeld in paragraaf B7 tijd
op voorwaarde dat de goederen expliciet zijn geïndividualiseerd als een commodity, die het voorwerp van de opdracht.
c) indien nodig, om alle kosten, rechten, belastingen en andere officiële heffingen, alsmede over de uitvoering van douaneformaliteiten te betalen bij invoer van de goederen, en de kosten om het te vervoeren in een land te betalen.

A.7. Kennisgeving aan de koper

B.7. Kennisgeving aan de verkoper

De verkoper moet, voor rekening en risico van de koper om hem adequate kennisgeving of dat de goederen zijn geleverd in overeenstemming met paragraaf A4, of dat het schip niet genomen op het afgesproken tijdstip.

De koper moet de verkoper tijdig in kennis van de naam van het schip, laden punt en, indien nodig, van een favoriete tijd van levering binnen de overeengekomen termijn.

A.8. Document levering

B.8. Bewijs van levering

Verkoper verstrekken op eigen kosten van de koper met de gebruikelijke bewijs dat de goederen zijn geleverd in overeenstemming met paragraaf A4.
Indien een dergelijk bewijs is geen vervoersdocument, zal de verkoper op verzoek van kosten van de koper en risico, om hem te helpen bij het verkrijgen van een vervoersdocument.

De koper moet accepteren het bewijs van levering zoals bepaald zoals voorzien in paragraaf A8.

A.9. Inspectie, verpakking, etikettering

B.9. Inspectie van goederen

De verkoper draagt ​​de kosten van deze controle (controle van de kwaliteit, het meten, wegen, tellen) die nodig zijn voor de levering van goederen in overeenstemming zijn met paragraaf A4, alsmede de kosten van de pre-shipment inspectie van goederen voorgeschreven door de autoriteiten van het land van uitvoer.
Zorg voor eigen rekening verpakking van goederen, behalve in gevallen waarin de betrokken bedrijfstak gewoonlijk wordt genomen om het schip in het contract goederen in bulk. De verkoper kan de goederen verpakken op een zodanige wijze als noodzakelijk is voor zijn rijtuig, tenzij de koper voordat de overeenkomst niet op de hoogte met de verkoper van specifieke verpakkingseisen. Labeling verpakte goederen worden goed uitgevoerd.

De koper betaalt de kosten voor de verplichte inspectie van de goederen vóór verzending zijn, behalve wanneer deze keuring wordt uitgevoerd in opdracht van de autoriteiten van het land van uitvoer.

A.10. Hulp bij het verkrijgen van informatie en van toepassing zijnde kosten

B.10. Hulp bij het verkrijgen van informatie en van toepassing zijnde kosten

Indien nodig, is de verkoper verplicht aan de koper of om hem te helpen bij het verkrijgen van, op verzoek van de koper, op zijn risico en kosten, documenten en informatie, met inbegrip van belangrijke veiligheidsinformatie die mogelijk voor de invoer van de goederen nodig zijn om de koper en / of vervoer naar de uiteindelijke bestemming.
Verkoper vergoedt koper alle kosten en lasten van de koper bij ontvangst of hulp bij het verkrijgen van documenten en informatie als bedoeld in paragraaf B10.

De koper is verplicht aan de verkoper van de eisen met betrekking tot informatiebeveiliging te informeren, zodat de verkoper kan handelen in overeenstemming met paragraaf A10.
De koper moet vergoeden aan de verkoper had kosten en lasten voor het verstrekken van of het verlenen van bijstand bij het verkrijgen van documenten en informatie, zoals voorzien in paragraaf A10 opgelopen.
Indien nodig, is de koper verplicht de verkoper verstrekken of te vergemakkelijken levering van de verkoper, op verzoek van de verkoper, op zijn risico en kosten, documenten en informatie, met inbegrip van belangrijke veiligheidsinformatie, die de verkoper kan verlangen om te transporteren, export van goederen en voor het vervoer door middel van een land.