Russian Versimpeld Chinees) English Filippijn Italian Japanese Korean Malay Thai Vietnamees

FAS

Incoterms 2010

Vrij langs boord [... vernoemd laadhaven]
Vrij langs boord [... vernoemd laadhaven]

Deze term mag alleen worden gebruikt voor de zee-en binnenvaart.
"Franco langszij schip" ("Gratis Naast Ship") betekent dat de verkoper aan zijn leveringsplicht wanneer de goederen worden geplaatst naast het schip op voordracht van de koper (dat wil zeggen, op de kade of binnenschip) aan de haven van verzending voldoet. Het risico van verlies of beschadiging van de goederen gaat wanneer de goederen zijn gelegen langs de zijkant van het schip, en vanaf dat punt de koper draagt ​​alle kosten.
Partijen worden aangemoedigd om het meest nauwkeurig bepalen van de plaats van lading naar de haven van verzending, als de kosten en risico's tot op dit punt is de verkoper, en deze kosten en uitgaven in verband met de behandeling kan variëren naar gelang de praktijk van de haven.
De verkoper moet de zaken afleveren, hetzij door het plaatsen van naast het vaartuig, of door ervoor te zorgen de levering van dergelijke produkten die voor het laden. De verwijzing naar de verplichting tot "geven" op tal van verkoop voor de keten, die vaak worden gebruikt in de grondstoffenhandel.
Bij het plaatsen van de goederen in containers typische verkoper is om goederen over te dragen aan de vervoerder op de terminal, niet door het plaatsen van naast het schip. In dergelijke situaties moet oneigenlijk gebruik van de term FAS en het gebruik van de term FCA.
FAS verplicht de verkoper tot douaneformaliteiten bij uitvoer, indien van toepassing. Echter, de verkoper niet verplicht tot uitvoering van douaneformaliteiten voor import, invoerrechten betalen of andere douaneformaliteiten voor de invoer uit te voeren.

DE VERKOPER

Verplichtingen van koper

A.1. Algemene verplichtingen van de verkoper

B.1. Algemene verplichtingen van de koper

De verkoper moet, in overeenstemming met het contract van koop en verkoop zorgen voor de goederen en de factuur, de factuur, evenals alle andere bewijzen van conformiteit voorwaarden van het contract van de verkoop, die door het contract kunnen worden geëist.
Elke in de leden A1-A10 bedoelde document kan worden vervangen door een gelijkwaardig elektronisch record of procedure, indien overeengekomen door de partijen of gebruikelijk is.

De koper moet betalen de prijs van de goederen, zoals voorzien in het contract van de verkoop.
Elk document bedoeld in de leden B1-B10 kan een gelijkwaardig elektronisch record of andere procedure, indien overeengekomen door de partijen of gebruikelijk is.

A.2. Licenties, vergunningen, controles en formaliteiten veiligheid

B.2. Licenties, vergunningen, controles en formaliteiten veiligheid

Indien nodig, moet de verkoper, op eigen kosten en risico, een exportvergunning of andere officiële machtiging en het uitvoeren van alle douaneformaliteiten nodig zijn voor de uitvoer van goederen.

Indien nodig, dient de koper te verkrijgen voor eigen rekening en risico invoervergunning of andere officiële machtiging en het uitvoeren van alle douaneformaliteiten voor de invoer van goederen en hun transport door een land.

A.3. vervoer en verzekering

B.3. vervoer en verzekering

a) Contract van het vervoer
De verkoper geen verplichting om de koper op grond van de vervoerovereenkomst. Echter, op verzoek van de koper, of als het een handelspraktijk en de koper niet om instructies te geven van het tegendeel, kan de verkoper voor rekening en risico van de afnemer contract voor vervoer op de gebruikelijke voorwaarden. In ieder geval, kan de verkoper weigeren tot het aangaan van een overeenkomst voor het vervoer, onverwijld in kennis van de koper.
b) de verzekeringsovereenkomst
De verkoper geen verplichting om de koper uit hoofde van een verzekeringsovereenkomst. Echter, moet de verkoper de koper te leveren tegen zijn verzoek, op zijn risico en kosten (met kosten), de informatie die nodig is voor de koper van de verzekering.

a) Contract van het vervoer
De koper zal op eigen kosten voor het vervoer van de goederen uit de genoemde haven van verscheping, behalve in gevallen waarin de vervoersovereenkomst is de verkoper, zoals omschreven in paragraaf A3 a);
b) de verzekeringsovereenkomst
De koper is niet verplicht om de verkoper om een ​​verzekeringsovereenkomst te maken.

A.4. Levering

B.4. Het nemen van de levering

De verkoper moet de zaken afleveren, hetzij door het plaatsen van naast het vaartuig voorgedragen door de koper op het moment van lading, indien van toepassing, door de koper op de genoemde haven van verscheping, of door ervoor te zorgen de levering van de geleverde dergelijke goederen. In deze en in een ander geval, moet de verkoper de zaken leveren op het tijdstip of binnen de overeengekomen termijn, in overeenstemming met de douane van de haven.
Als een bepaald punt van de lading niet is opgegeven door de koper, kan de verkoper u de haven van verzending en het item dat het beste past bij zijn doel. Wanneer onderhandelende partijen dat de levering zal plaatsvinden binnen een bepaalde periode, heeft de koper recht op een datum binnen deze periode te selecteren.

De koper moet de levering van de goederen, zodra zij zijn geleverd in overeenstemming met paragraaf A4.

A.5. Overdracht van risico's

B.5. Overdracht van risico's

Verkoper neemt de volledige risico's van verlies of beschadiging van de goederen totdat ze zijn geleverd in overeenstemming met paragraaf A4 behalve voor het risico van verlies of beschadiging van de omstandigheden als bedoeld in paragraaf B5 te stellen. .

De koper draagt ​​alle risico's van verlies of schade die kan vanaf de datum van levering plaatsvinden in overeenstemming met paragraaf A4.
Wanneer:
a) de koper geen kennisgeving overeenkomstig paragraaf B7 of
b) het vaartuig voorgedragen door de koper niet aan te komen op tijd, of niet ontvangen van de goederen, of omlaag voor het laden tijd, die is gemeld overeenkomstig paragraaf B7 gesloten;
koper draagt ​​alle risico's van verlies of schade aan de goederen van de overeengekomen datum of de datum van het verstrijken van de overeengekomen periode, op voorwaarde dat de goederen zijn expliciet geïndividualiseerd als een commodity, die het voorwerp van de opdracht.

A.6. Verdeling van de kosten

B.6. Verdeling van de kosten

De verkoper moet betalen:
a) alle kosten in verband met de goederen totdat ze zijn afgeleverd in overeenstemming met paragraaf A4, met uitzondering van de kosten voor rekening van de koper het bepaalde in paragraaf B6, en
b) indien nodig, de kosten van het uitvoeren van de douaneformaliteiten te betalen bij uitvoer van de goederen en de eventuele rechten, belastingen en andere heffingen bij uitvoer.

De koper moet betalen voor:
a) alle kosten in verband met de goederen bij levering, zoals bepaald in paragraaf A4, behalve, in voorkomend geval, de kosten van douaneformaliteiten nodig zijn voor de uitvoer van goederen, alsmede alle belastingen, toeslagen en kosten ten laste van de uitvoer van goederen, zoals bepaald A6 in paragraaf b);
b) alle bijkomende kosten als gevolg van:
i) Niet-gerichte koper deugdelijke ingebrekestelling overeenkomstig paragraaf B7 of
ii) het feit dat het schip voorgedragen door de koper niet aan te komen op tijd, of niet in staat was om de goederen af ​​te nemen, of sluit voor vracht eerder dan aangegeven in paragraaf B7 tijd
op voorwaarde dat de goederen expliciet zijn geïndividualiseerd als een commodity, die het voorwerp van de opdracht.
c) indien nodig, om alle kosten, rechten, belastingen en andere officiële heffingen, alsmede over de uitvoering van douaneformaliteiten te betalen bij invoer van de goederen, en de kosten om het te vervoeren in een land te betalen.

A.7. Kennisgeving aan de koper

B.7. Kennisgeving aan de verkoper

De verkoper moet, voor rekening en risico van de koper om hem adequate kennisgeving of dat de goederen zijn geleverd in overeenstemming met paragraaf A4, of dat het schip niet genomen op het afgesproken tijdstip.

De koper moet de verkoper tijdig in kennis van de naam van het schip, laden punt en, indien nodig, van een favoriete tijd van levering binnen de overeengekomen termijn.

A.8. Document levering

B.8. Bewijs van levering

Verkoper verstrekken op eigen kosten van de koper met de gebruikelijke bewijs dat de goederen zijn geleverd in overeenstemming met paragraaf A4.
Indien een dergelijk bewijs is geen vervoersdocument, zal de verkoper op verzoek van kosten van de koper en risico, om hem te helpen bij het verkrijgen van een vervoersdocument.

De koper moet accepteren het bewijs van levering zoals bepaald zoals voorzien in paragraaf A8.

A.9. Inspectie, verpakking, etikettering

B.9. Inspectie van goederen

De verkoper draagt ​​de kosten van deze controle (controle van de kwaliteit, het meten, wegen, tellen) die nodig zijn voor de levering van goederen in overeenstemming zijn met paragraaf A4, alsmede de kosten van de pre-shipment inspectie van goederen voorgeschreven door de autoriteiten van het land van uitvoer.
Zorg voor eigen rekening verpakking van goederen, behalve in gevallen waarin de betrokken bedrijfstak gewoonlijk wordt genomen om het schip in het contract goederen in bulk. De verkoper kan de goederen verpakken op een zodanige wijze als noodzakelijk is voor zijn rijtuig, tenzij de koper voordat de overeenkomst niet op de hoogte met de verkoper van specifieke verpakkingseisen. Labeling verpakte goederen worden goed uitgevoerd.

De koper betaalt de kosten voor de verplichte inspectie van de goederen vóór verzending zijn, behalve wanneer deze keuring wordt uitgevoerd in opdracht van de autoriteiten van het land van uitvoer.

A.10. Hulp bij het verkrijgen van informatie en van toepassing zijnde kosten

B.10. Hulp bij het verkrijgen van informatie en van toepassing zijnde kosten

Indien nodig, is de verkoper verplicht aan de koper of om hem te helpen bij het verkrijgen van, op verzoek van de koper, op zijn risico en kosten, documenten en informatie, met inbegrip van belangrijke veiligheidsinformatie die mogelijk voor de invoer van de goederen nodig zijn om de koper en / of vervoer naar de uiteindelijke bestemming.
Verkoper vergoedt koper voor alle kosten en lasten die door de koper bij het verkrijgen of verlenen van bijstand bij het verkrijgen van documenten en informatie als bedoeld in paragraaf B10.

De koper is verplicht aan de verkoper van de eisen met betrekking tot informatiebeveiliging te informeren, zodat de verkoper kan handelen in overeenstemming met paragraaf A10.
De koper moet vergoeden aan de verkoper had kosten en lasten voor het verstrekken van of het verlenen van bijstand bij het verkrijgen van documenten en informatie, zoals voorzien in paragraaf A10 opgelopen.
Indien nodig, is de koper verplicht de verkoper verstrekken of te vergemakkelijken levering van de verkoper, op verzoek van de verkoper, op zijn risico en kosten, documenten en informatie, met inbegrip van belangrijke veiligheidsinformatie, die de verkoper kan verlangen om te transporteren, export van goederen en voor het vervoer door middel van een land.