Russian Versimpeld Chinees) English Filippijn Italian Japanese Korean Malay Thai Vietnamees

DDP

Incoterms 2010

Delivered Duty Paid [... plaats van bestemming]
Delivered Duty Paid [... plaats van bestemming]

Deze term kan worden gebruikt ongeacht de gekozen wijze van vervoer en door het gebruik van meer dan één wijze van vervoer.
"Delivered Duty Paid" ( "Delivered Duty Paid") betekent dat de verkoper levert wanneer gegeven aan de koper van de gewist uit douanerechten voor de invoer van goederen, op de aankomende vervoermiddel klaar voor het lossen op de plaats van bestemming. De verkoper draagt ​​alle kosten en risico's die betrokken zijn bij het brengen van de goederen naar de plaats van bestemming, en moet voldoen aan de douaneformaliteiten niet alleen nodig voor de export, maar ook voor de invoer, betaalt geen heffingen op de in- en uitvoer, en het uitvoeren van alle douaneformaliteiten.
DDP voor de verkoper de maximale verplichting.
Partijen worden aangemoedigd om het punt meest nauwkeurig vast te stellen op de overeengekomen plaats van bestemming, zoals de kosten en risico's tot dit punt is de verkoper. Verkoper aanbevolen dat de contracten van de wagen, die deze keuze nauwkeurig weergeven. Als de verkoper in zijn overeenkomst voor het vervoer draagt ​​de kosten van ontslag op de overeengekomen plaats van bestemming, wordt de verkoper geen recht op schadevergoeding te eisen van de koper van deze kosten, tenzij de partijen anders zijn overeengekomen.
Partijen zijn niet aan te raden om DDP gebruiken, als de verkoper is niet direct of indirect in staat zijn om ervoor te zorgen dat de douaneformaliteiten voor de invoer (import klaring).
Indien gewenst kan de partijen toe te wijzen aan de koper alle risico's en kosten van de douaneformaliteiten voor de invoer van DAP is het raadzaam om de term te gebruiken.
Elke BTW of andere belastingen bij invoer, zijn voor rekening van de verkoper, tenzij op een duidelijke manier in de koopovereenkomst anders is overeengekomen.

DE VERKOPER

Verplichtingen van koper

A.1. Algemene verplichtingen van de verkoper

B.1. Algemene verplichtingen van de koper

De verkoper moet, in overeenstemming met het contract van koop en verkoop zorgen voor de goederen en de factuur, de factuur, evenals alle andere bewijzen van conformiteit voorwaarden van het contract van de verkoop, die door het contract kunnen worden geëist.
Elke in de leden A1-A10 bedoelde document kan worden vervangen door een gelijkwaardig elektronisch record of procedure, indien overeengekomen door de partijen of gebruikelijk is.

De koper moet betalen de prijs van de goederen, zoals voorzien in het contract van de verkoop.
Elke in de leden B1-B10 bedoelde document kan worden vervangen door een gelijkwaardig elektronisch record of procedure, indien overeengekomen door de partijen of gebruikelijk is.

A.2. Licenties, vergunningen, controles en formaliteiten veiligheid

B.2. Licenties, vergunningen, controles en formaliteiten veiligheid

Indien nodig, moet de verkoper op eigen kosten en risico's voor de export en invoervergunning of andere officiële machtiging te verkrijgen en het uitvoeren van alle douaneformaliteiten nodig zijn voor de uitvoer van de goederen, hun transport door elk land en voor de invoer van goederen.

Indien nodig, moet de koper de verkoper te bieden, op zijn verzoek, op zijn risico en kosten, hulp bij het verkrijgen van een invoervergunning of andere officiële vergunning voor de invoer van goederen.

A.3. vervoer en verzekering

B.3. vervoer en verzekering

a) Contract van het vervoer
De verkoper moet op eigen kosten voor het vervoer van de goederen naar de genoemde bestemming of de overeengekomen punt (indien aanwezig) op de overeengekomen bestemming. Als een bepaald punt niet is overeengekomen of niet kan worden bepaald aan de hand van de praktijk, kan de verkoper het meest geschikt voor zijn doel clausule in de overeengekomen plaats van bestemming te selecteren.
b) de verzekeringsovereenkomst
De verkoper geen plicht om de koper onder een contract van verzekering. Wel moet de verkoper de koper, op zijn verzoek, op zijn rekening en risico (eventuele kosten), de nodige informatie voor de koper van de verzekering.

a) Contract van het vervoer
De koper is niet verplicht om de verkoper een vervoersovereenkomst te sluiten.
b) de verzekeringsovereenkomst
De koper is niet verplicht om de verkoper om een ​​verzekeringsovereenkomst te maken. Wel moet de koper zorgen voor de verkoper, op verzoek, noodzakelijk voor een verzekeringsovereenkomst informatie.

A.4. Levering

B.4. Het nemen van de levering

De verkoper moet de zaken afleveren door ze ter beschikking van de afnemer op de aankomende vervoermiddel klaar voor het lossen op het afgesproken punt, indien van toepassing, op de plaats van bestemming op de datum of periode.

De koper moet de levering van de goederen wanneer zij zijn geleverd in overeenstemming met paragraaf A4.

A.5. Overdracht van risico's

B.5. Overdracht van risico's

Verkoper neemt de volledige risico's van verlies of beschadiging van de goederen totdat ze zijn geleverd in overeenstemming met paragraaf A4 behalve voor het risico van verlies of beschadiging van de omstandigheden als bedoeld in paragraaf B5 te stellen.

De koper draagt ​​alle risico's van verlies of schade aan de goederen
omdat het werd afgeleverd in overeenstemming met paragraaf A4.
Wanneer:
a) de koper niet aan zijn verplichtingen te voldoen in overeenstemming met paragraaf B2, het draagt ​​alle risico's verbonden aan het verlies of de schade. goederen, of
b) de koper niet manen overeenkomstig paragraaf B7, draagt ​​hij alle risico's van verlies of schade aan de goederen van de overeengekomen datum of de datum waarop de overeengekomen levertijd is verstreken,
op voorwaarde dat de goederen expliciet zijn geïndividualiseerd als een commodity, die het voorwerp van de opdracht.

A.6. Verdeling van de kosten

B.6. Verdeling van de kosten

De verkoper moet betalen voor:
a) in aanvulling op de kosten vermeld in punt A3 a), alle kosten in verband met de goederen totdat ze zijn afgeleverd in overeenstemming met paragraaf A4, anders dan kosten voor rekening van de koper, zoals bepaald in paragraaf B6;
b) eventuele kosten voor het lossen op de bestemming, die betrekking hebben op een vervoerovereenkomst voor de verkoper;
c) indien nodig, de kosten van de douane formaliteiten om na export en import, alle rechten te betalen, belastingen en heffingen op de export en import van goederen, alsmede de kosten van het vervoer van de goederen door middel van een land voorafgaand aan de levering, als bedoeld in paragraaf A4.

De koper moet betalen voor:
a) alle kosten in verband met de goederen bij levering, zoals bepaald in paragraaf A4;
b) alle kosten voor het lossen die nodig zijn om goederen te maken van de aankomende vervoermiddel op de plaats van bestemming, tenzij de vervoerovereenkomst, die kosten niet ten laste van de verkoper;
c) eventuele extra kosten als gevolg van het niet nakomen van zijn taken uit te voeren in overeenstemming met paragraaf B2 of het niet om kennis te verlenen in overeenstemming met paragraaf B7, op voorwaarde dat de goederen expliciet werden geïndividualiseerd als een commodity, die het voorwerp van de opdracht.

A.7. Kennisgeving aan de koper

B.7. Kennisgeving aan de verkoper

De verkoper moet tijdig in kennis van de koper, zodat de koper om stappen vereist bij normaal gebruik, zodat het kan de koper te maken te nemen.

Omdat de verkoper het recht hebben om een ​​datum binnen de overeengekomen termijn en / of het punt van het nemen van aflevering op de overeengekomen plaats van bestemming in te stellen, moet hij aan de verkoper de aanmaning daarvan.

A.8. Document levering

B.8. Bewijs van levering

Verkoper verstrekken op eigen kosten de koper een document waarmee de koper om de levering van de zaken af ​​te nemen, zoals bepaald in de leden A4 / B4.

De koper moet accepteren het bewijs van levering, afgegeven in overeenstemming met paragraaf A8.

A.9. Inspectie, verpakking, etikettering

B.9. Inspectie van goederen

De verkoper draagt ​​de kosten van deze controle (controle van de kwaliteit, het meten, wegen, tellen) die nodig zijn voor de levering van goederen in overeenstemming zijn met paragraaf A4, alsmede de kosten van de pre-shipment inspectie van goederen voorgeschreven door de autoriteiten van het land van export en import.
Zorg voor eigen rekening verpakking van goederen, behalve in gevallen waarin de betrokken bedrijfstak gewoonlijk wordt genomen om het schip in het contract goederen in bulk. De verkoper kan de goederen verpakken op een zodanige wijze als noodzakelijk is voor zijn rijtuig, tenzij de koper voordat de overeenkomst niet op de hoogte met de verkoper van specifieke verpakkingseisen. Labeling verpakte goederen worden goed uitgevoerd.

De koper is niet verplicht om de kosten die de verkoper voor de verplichte inspectie van de goederen vóór verzending zijn, dat wordt uitgevoerd in opdracht van de autoriteiten van het land van uitvoer en invoer terug te betalen.

A.10. Hulp bij het verkrijgen van informatie en van toepassing zijnde kosten

B.10. Hulp bij het verkrijgen van informatie en van toepassing zijnde kosten

Indien nodig, is de verkoper verplicht aan de koper of om hem te helpen bij het verkrijgen van, op verzoek van de koper, op zijn risico en kosten, documenten en informatie, met inbegrip van belangrijke veiligheidsinformatie die vereist kan zijn voor het vervoer van goederen aan de koper naar de eindbestemming (indien nodig ) - van de plaats van bestemming.
Verkoper vergoedt koper voor alle kosten en lasten die door de koper bij het verkrijgen of verlenen van bijstand bij het verkrijgen van documenten en informatie als bedoeld in paragraaf B10.

De koper is verplicht aan de verkoper van de eisen met betrekking tot informatiebeveiliging te informeren, zodat de verkoper kan handelen in overeenstemming met paragraaf A10.
De koper moet vergoeden aan de verkoper had kosten en lasten voor het verstrekken van of het verlenen van bijstand bij het verkrijgen van documenten en informatie, zoals voorzien in paragraaf A10 opgelopen.
Indien nodig, is de koper verplicht de verkoper verstrekken of de levering van de verkoper te vergemakkelijken, op verzoek van de verkoper, op zijn risico en kosten, alle documenten en gegevens, met inbegrip van belangrijke veiligheidsinformatie, die de verkoper kan verlangen te vervoeren, import en export van goederen en voor hun vervoeren in een land.

Reacties

0 #2 ayman 04.06.2013 20: 25
heel mooi
citaat
0 #1 ayman 04.06.2013 20: 24
ok
citaat