Russian Versimpeld Chinees) English Filippijn Italian Japanese Korean Malay Thai Vietnamees

DAP

Incoterms 2010

TER PLAATS [... genoemde plaats van bestemming]
LEVERING naar een bestemming [... genoemde plaats van bestemming]

Deze term kan worden gebruikt ongeacht de gekozen wijze van vervoer en door het gebruik van meer dan één wijze van vervoer.
"Delivered bij Place" ("aflevering te boven gaat") betekent dat de verkoper levert wanneer de goederen worden ter beschikking gesteld van de afnemer op de aankomende vervoermiddel klaar voor het lossen op de overeengekomen plaats van bestemming. Verkoper draagt ​​alle risico's die samenhangen met de levering van de goederen naar een aangeduide plaats.
Partijen worden aangemoedigd om de meest nauwkeurig te bepalen het punt op de overeengekomen plaats van bestemming, omdat de risico's op dit punt is de verkoper. De verkoper wordt geadviseerd om een ​​vervoerscontract, die nauwkeurig weerspiegelen deze keuze te bieden. Als de verkoper in zijn overeenkomst voor het vervoer draagt ​​de kosten van het lossen op de overeengekomen plaats van bestemming, is de verkoper geen recht op schadevergoeding van de koper van deze kosten, tenzij anders overeengekomen door de partijen.
DAP verplicht de verkoper tot douaneformaliteiten bij uitvoer, indien van toepassing. Echter, de verkoper niet verplicht tot uitvoering van douaneformaliteiten voor import, invoerrechten betalen of andere douaneformaliteiten voor de invoer uit te voeren. Met de bedoeling van de partijen bij de verkoper van douaneformaliteiten te plaatsen voor import, betaalt geen invoerrechten en verricht geen douaneformaliteiten voor import, is het passend om de term DDP gebruiken.

DE VERKOPER

Verplichtingen van koper

A.1. Algemene verplichtingen van de verkoper

B.1. Algemene verplichtingen van de koper

De verkoper moet, in overeenstemming met het contract van koop en verkoop zorgen voor de goederen en de factuur, de factuur, evenals alle andere bewijzen van conformiteit voorwaarden van het contract van de verkoop, die door het contract kunnen worden geëist.
Elke in de leden A1-A10 bedoelde document kan worden vervangen door een gelijkwaardig elektronisch record of procedure, indien overeengekomen door de partijen of gebruikelijk is.

De koper moet betalen de prijs van de goederen, zoals voorzien in het contract van de verkoop.
Elke in de leden B1-B10 bedoelde document kan worden vervangen door een gelijkwaardig elektronisch record of procedure, indien overeengekomen door de partijen of gebruikelijk is.

A.2. Licenties, vergunningen, controles en formaliteiten veiligheid

B.2. Licenties, vergunningen, controles en formaliteiten veiligheid

Indien nodig, moet de verkoper, op eigen kosten en risico, een exportvergunning of andere officiële machtiging en het uitvoeren van alle douaneformaliteiten nodig zijn voor de uitvoer van goederen en vervoer door een land voorafgaand aan de levering.

Indien nodig, dient de koper te verkrijgen voor eigen rekening en risico, invoervergunning of andere officiële machtiging en het uitvoeren van alle douaneformaliteiten voor de invoer van goederen.

A.3. vervoer en verzekering

B.3. vervoer en verzekering

a) Contract van het vervoer
De verkoper moet op eigen kosten voor het vervoer van de goederen naar de genoemde bestemming of de overeengekomen punt, indien van toepassing, op de plaats van bestemming. Als een specifiek punt niet is overeengekomen of kan worden vastgesteld, op basis van de praktijk, kan de verkoper kiezen voor de meest geschikt is voor zijn doel post in de genoemde plaats van bestemming.
b) de verzekeringsovereenkomst
De verkoper geen verplichting om de koper uit hoofde van een verzekeringsovereenkomst. Wel moet de verkoper aan de koper, op zijn verzoek, op zijn risico en kosten (met kosten) vereiste informatie over klanten een verzekering.

a) Contract van het vervoer
De koper is niet verplicht om de verkoper een vervoersovereenkomst te sluiten.
b) de verzekeringsovereenkomst
De koper is niet verplicht om de verkoper om een ​​verzekeringsovereenkomst te maken. Wel moet de koper zorgen voor de verkoper, op verzoek, noodzakelijk voor een verzekeringsovereenkomst informatie.

A.4. Levering

B.4. Het nemen van de levering

De verkoper moet de zaken afleveren door ze ter beschikking van de afnemer op de aankomende vervoermiddel klaar voor het lossen op het afgesproken punt, indien van toepassing, op de plaats van bestemming op de datum of periode.

De koper moet de levering van de goederen wanneer zij zijn geleverd in overeenstemming met paragraaf A4.

A.5. Overdracht van risico's

B.5. Overdracht van risico's

Verkoper neemt de volledige risico's van verlies of beschadiging van de goederen totdat ze zijn geleverd in overeenstemming met paragraaf A4 behalve voor het risico van verlies of beschadiging van de omstandigheden als bedoeld in paragraaf B5 te stellen.

De koper draagt ​​alle risico's van verlies of beschadiging van de goederen vanaf het moment van levering in overeenstemming met paragraaf A4.
Wanneer:
a) de koper niet aan zijn verplichtingen te voldoen in overeenstemming met paragraaf B2, het draagt ​​alle risico's van verlies of schade, of
b) de koper niet voldoet aan zijn verplichting tot kennisgeving verlenen in overeenstemming met paragraaf B7, draagt ​​hij alle risico's van verlies of schade aan de goederen van de overeengekomen datum of de datum waarop de overeengekomen levertijd is verstreken,
op voorwaarde dat de goederen expliciet zijn geïndividualiseerd als een commodity, die het voorwerp van de opdracht.

A.6. Verdeling van de kosten

B.6. Verdeling van de kosten

De verkoper moet betalen:
a) in aanvulling op de kosten vermeld in punt A3 a), alle kosten in verband met de goederen totdat ze zijn afgeleverd in overeenstemming met paragraaf A4, anders dan kosten voor rekening van de koper, zoals bepaald in paragraaf B6;
b) eventuele kosten voor het lossen op de bestemming, die betrekking hebben op een vervoerovereenkomst voor de verkoper, en
c) indien nodig, de kosten van de douaneformaliteiten te betalen bij uitvoer, de betaling van alle rechten, belastingen en andere heffingen op de uitvoer van goederen, alsmede de kosten van het vervoer door middel van een land voorafgaand aan de levering, zoals bepaald in paragraaf A4.

De koper moet betalen voor:
a) alle kosten in verband met de goederen bij levering, zoals bepaald in paragraaf A4;
b) alle kosten voor het lossen die nodig zijn om goederen te maken van de aankomende vervoermiddel op de plaats van bestemming, tenzij de vervoerovereenkomst, die kosten niet ten laste van de verkoper;
c) eventuele extra kosten die de verkoper als gevolg van wanbetaling van de koper verplichtingen uit hoofde van paragraaf B2 of wegens niet-mededeling in overeenstemming met paragraaf B7, op voorwaarde dat de goederen expliciet werden geïndividualiseerd als een commodity, die het voorwerp van de opdracht.
d) indien nodig, de kosten van de douaneformaliteiten en de betaling van belastingen, rechten en andere heffingen op de invoer van goederen.

A.7. Kennisgeving aan de koper

B.7. Kennisgeving aan de verkoper

De verkoper moet tijdig in kennis van de koper, zodat de koper om stappen vereist bij normaal gebruik, zodat het kan de koper te maken te nemen.

Als de koper het recht op een datum binnen de overeengekomen termijn en / of het punt van het nemen van aflevering op de overeengekomen plaats van bestemming in te stellen, moet hij aan de verkoper de aanmaning daarvan.

A.8. Document levering

B.8. Bewijs van levering

Verkoper verstrekken op eigen kosten de koper een document waarmee de koper om de levering van de zaken af ​​te nemen, zoals bepaald in de leden A4 / B4.

De koper moet de levering van een document, afgegeven in overeenstemming met paragraaf A8.

A.9. Inspectie, verpakking, etikettering

B.9. Inspectie van goederen

De verkoper draagt ​​de kosten van deze controle (controle van de kwaliteit, het meten, wegen, tellen) die nodig zijn voor de levering van goederen in overeenstemming zijn met paragraaf A4, alsmede de kosten van de pre-shipment inspectie van goederen voorgeschreven door de autoriteiten van het land van uitvoer.
Zorg voor eigen rekening verpakking van goederen, behalve in gevallen waarin de betrokken bedrijfstak gewoonlijk wordt genomen om het schip in het contract goederen in bulk. De verkoper kan de goederen verpakken op een zodanige wijze als noodzakelijk is voor zijn rijtuig, tenzij de koper voordat de overeenkomst niet op de hoogte met de verkoper van specifieke verpakkingseisen. Labeling verpakte goederen worden goed uitgevoerd.

De koper betaalt de kosten voor de verplichte inspectie van de goederen vóór verzending zijn, behalve wanneer deze keuring wordt uitgevoerd in opdracht van de autoriteiten van het land van uitvoer.

A.10. Hulp bij het verkrijgen van informatie en van toepassing zijnde kosten

B.10. Hulp bij het verkrijgen van informatie en van toepassing zijnde kosten

Indien nodig, is de verkoper verplicht aan de koper of om hem te helpen bij het verkrijgen van, op verzoek van de koper, op zijn risico en kosten, documenten en informatie, met inbegrip van belangrijke veiligheidsinformatie die mogelijk voor de invoer van de goederen nodig zijn om de koper en / of vervoer naar de uiteindelijke bestemming.
Verkoper vergoedt koper voor alle kosten en lasten die door de koper bij het verkrijgen of verlenen van bijstand bij het verkrijgen van documenten en informatie als bedoeld in paragraaf B10.

De koper is verplicht aan de verkoper van de eisen met betrekking tot informatiebeveiliging te informeren, zodat de verkoper kan handelen in overeenstemming met paragraaf A10.
De koper moet vergoeden aan de verkoper had kosten en lasten voor het verstrekken van of het verlenen van bijstand bij het verkrijgen van documenten en informatie, zoals voorzien in paragraaf A10 opgelopen.
Indien nodig, is de koper verplicht de verkoper verstrekken of te vergemakkelijken levering van de verkoper, op verzoek van de verkoper, op zijn risico en kosten, documenten en informatie, met inbegrip van belangrijke veiligheidsinformatie, die de verkoper kan verlangen om te transporteren, export van goederen en voor het vervoer door middel van een land.