Russian Versimpeld Chinees) English Filippijn Italian Japanese Korean Malay Thai Vietnamees

CIP

Incoterms 2010

Vervoer en verzekering betaald aan [... genoemde plaats van bestemming]
KOSTEN EN verzekering betaald tot [... genoemde plaats van bestemming]

Deze term kan worden gebruikt ongeacht de gekozen wijze van vervoer en door het gebruik van meer dan één wijze van vervoer.
"Vervoer en verzekering betaald tot" ("Kosten en verzekering betaald") betekent dat de verkoper de goederen zendt aan de vervoerder of een andere persoon die door de verkoper op de overeengekomen plaats (indien een dergelijke plaats die door de partijen), en dat de verkoper contracten voor vervoer en de kosten dragen vervoer nodig om de goederen naar de overeengekomen bestemming.
De verkoper sluit ook voor verzekeringen die het risico van verlies of beschadiging van goederen tijdens het vervoer. Bij uw aankoop worden erop gewezen dat het CIP de verkoper is verplicht om verzekering aan te bieden alleen met minimale dekking. Indien gewenst kan de koper meer bescherming hebben via een verzekering, moet hij ofwel uitdrukkelijk dit te rijmen met de verkoper of uit te voeren op eigen kosten aanvullende verzekering.
Bij het gebruik van de term CPT, CIP, CFR of CIF de verkoper voldoet aan zijn leveringsplicht wanneer hij de goederen overhandigt aan de vervoerder, en niet wanneer de goederen hun bestemming bereiken.
Deze term heeft twee kritieke punten, zoals voor rekening en risico gaan in twee verschillende plaatsen. Partijen wordt aanbevolen de meeste nauwkeurig worden gedefinieerd in het contract van de plaats van levering, waarbij het risico over op de koper, evenals een aangeduide plaats van bestemming waar de verkoper is verplicht een vervoersovereenkomst te sluiten.
Bij gebruik van meerdere dragers voor het vervoer van de goederen op een afgesproken richting, en als de partijen het niet eens over de specifieke plaats van levering, nadeel is dat risico overgaat bij het verzenden van goederen aan de eerste vervoerder in het dorp, waarvan de keuze is geheel afhankelijk van de verkoper en die buiten de controle van de koper. Met de bedoeling van de partijen bij de overgang van het risico optreedt in een later stadium (dat wil zeggen in de oceaan haven of luchthaven), die ze nodig hebben om het te definiëren in hun contract - de verkoop.
Partijen worden ook aanbevolen het meest nauwkeurig de punt te bepalen op de overeengekomen plaats van bestemming, omdat de kosten op dit punt is de verkoper. De verkoper wordt geadviseerd om een ​​vervoerscontract, die nauwkeurig weerspiegelen deze keuze te bieden. Als de verkoper in zijn overeenkomst voor het vervoer draagt ​​de kosten van het lossen op de overeengekomen plaats van bestemming, is de verkoper geen recht op schadevergoeding van de koper van deze kosten, tenzij anders overeengekomen door de partijen.
CIP verplicht de verkoper tot douaneformaliteiten bij uitvoer, indien van toepassing. Echter, de verkoper niet verplicht tot uitvoering van douaneformaliteiten voor import, invoerrechten betalen of andere douaneformaliteiten voor de invoer uit te voeren.

DE VERKOPER

Verplichtingen van koper

A.1. Algemene verplichtingen van de verkoper

B.1. Algemene verplichtingen van de koper

De verkoper moet, in overeenstemming met het contract van koop en verkoop zorgen voor de goederen en de factuur, de factuur, evenals alle andere bewijzen van conformiteit voorwaarden van het contract van de verkoop, die door het contract kunnen worden geëist.
Elke in de leden A1-A10 bedoelde document kan worden vervangen door een gelijkwaardig elektronisch record of procedure, indien overeengekomen door de partijen of gebruikelijk is.

De koper moet betalen de prijs van de goederen, zoals voorzien in het contract van de verkoop.
Elk document bedoeld in de leden B1-B10 kan een gelijkwaardig elektronisch record of andere procedure, indien overeengekomen door de partijen of gebruikelijk is.

A.2. Licenties, vergunningen, controles en formaliteiten veiligheid

B.2. Licenties, vergunningen, controles en formaliteiten veiligheid

Indien nodig, moet de verkoper, op eigen kosten en risico, een exportvergunning of andere officiële machtiging en het uitvoeren van alle douaneformaliteiten nodig zijn voor de uitvoer van goederen en vervoer door een land.

Indien nodig, dient de koper te verkrijgen voor eigen rekening en risico invoervergunning of andere officiële machtiging en het uitvoeren van alle douaneformaliteiten voor de invoer van goederen en hun transport door een land.

A.3. vervoer en verzekering

B.3. vervoer en verzekering

a) Contract van het vervoer
De verkoper moet in opdracht gegeven of bewerkstelligen van een overeenkomst voor het vervoer van goederen van een met name genoemde plaats van levering, indien gedefinieerd, of de plaats van levering aan de genoemde plaats van bestemming, of, indien overeengekomen, een willekeurig punt in een dergelijke plaats.
De vervoerovereenkomst moet worden gemaakt op de gebruikelijke voorwaarden voor rekening van de verkoper en zorgen voor het vervoer van algemeen aanvaarde richting en op de normale manier. Als een specifiek punt niet is overeengekomen of kan worden vastgesteld, gebaseerd op de praktijk, kan de verkoper u de plaats van levering of op de overeengekomen plaats van bestemming die het best past bij zijn doel.
b) de verzekeringsovereenkomst
De verkoper moet op eigen kosten dragen vracht verzekering, volgens ten minste een minimum dekking, zoals vereist bij paragraaf "C" Institutskaya voorwaarden van vracht verzekering (Lading clausule) (LMA / IUA) of andere vergelijkbare omstandigheden. De verzekeringsovereenkomst wordt afgesloten met de verzekeraar of de verzekeringsmaatschappij hebben een goede reputatie en bieden aan de koper of andere personen met een verzekerbaar belang in de goederen, het recht om rechtstreeks een vordering bij de verzekeraar.
Op verzoek van de koper de verkoper moet, onder voorbehoud van het verstrekken van de koper met de informatie die door de verkoper, de koper kosten van het uitvoeren van dergelijke aanvullende verzekering, die kunnen worden verkregen bijvoorbeeld, zoals bepaald door de paragraaf "A" of "B" Institutskaya gebied van vracht verzekering (LMA / IUA) of een andere vergelijkbare omstandigheden, en / of de dekking als Institutsky betrekking tot militaire actie, en / of voorwaarden Institutsky (LMA / IUA) op stakingen of andere vergelijkbare omstandigheden.
Verzekering moet ten minste voorzien in de verkoopovereenkomst vermeerderd 10% (dat wil zeggen 110%) en in de valuta van het contract - de verkoop.
De verzekering dient de goederen, vanaf het punt van levering, zoals bepaald in de paragrafen A4 en A5 en, althans in genoemde bestemming.
De verkoper moet de koper de verzekering of andere bewijzen van verzekering.
De verkoper moet de koper op verzoek van de koper, op zijn risico en kosten informatie is zelfs mogelijk dat de koper aanvullende verzekering aan te bieden.

a) Contract van het vervoer
De koper is niet verplicht om de verkoper een vervoersovereenkomst te sluiten.
b) de verzekeringsovereenkomst
De koper is niet verplicht om de verkoper om een ​​verzekeringsovereenkomst te maken. Wel moet de koper zorgen voor de verkoper, op verzoek, informatie die nodig is voor de aanvullende verzekering door de koper gewenste, zoals voorzien in paragraaf A3 b).

A.4. Levering

B.4. Het nemen van de levering

De verkoper moet de zaken afleveren door deze naar de vervoerder met wie een overeenkomst in overeenstemming met paragraaf A3 op de datum of binnen de overeengekomen termijn.

De koper moet de levering van de goederen, zodra zij zijn geleverd in overeenstemming met paragraaf A4 en het krijgen van de vervoerder op de plaats van bestemming.

A.5. Overdracht van risico's

B.5. Overdracht van risico's

Verkoper neemt de volledige risico's van verlies of beschadiging van de goederen totdat ze zijn geleverd in overeenstemming met paragraaf A4 behalve voor het risico van verlies of beschadiging van de omstandigheden als bedoeld in paragraaf B5 te stellen.

De koper draagt ​​alle risico's van verlies of beschadiging van de goederen vanaf het moment van levering in overeenstemming met paragraaf A4.
Het niet door de koper verantwoordelijkheid om kennis te verlenen in overeenstemming met paragraaf B7, draagt ​​hij alle risico's van verlies of schade aan de goederen van de overeengekomen datum of de datum waarop de overeengekomen levertijd is verstreken, op voorwaarde dat de goederen expliciet werden geïndividualiseerd als een commodity, die het onderwerp contract.

A.6. Verdeling van de kosten

B.6. Verdeling van de kosten

De verkoper moet betalen:
a) alle kosten in verband met de goederen totdat ze zijn afgeleverd in overeenstemming met paragraaf A4, met uitzondering van de kosten voor rekening van de koper het bepaalde in paragraaf B6, en
b) Goederenvervoer en andere A3 in paragraaf a), met inbegrip van de kosten van het laden van de goederen en eventuele kosten in verband met de afvoer van de goederen op de plaats van bestemming, in een overeenkomst voor het vervoer opgelegd aan de verkoper, en
c) de kosten van de verzekering, als bedoeld in paragraaf A3 b);
d) indien nodig, de kosten van douaneformaliteiten nodig zijn voor de uitvoer van goederen, maar ook rechten, belastingen en heffingen verschuldigd op de uitvoer, alsmede de kosten van vervoer in een land als ze op de wagen ten laste van de verkoper.

De koper moet, met inachtneming van de bepalingen van paragraaf A3 a)
te betalen:
a) alle kosten in verband met de goederen bij levering in overeenstemming met paragraaf A4, behalve, indien van toepassing, de kosten van douaneformaliteiten nodig zijn voor de uitvoer van goederen, alsmede belastingen, heffingen en andere lasten te betalen bij uitvoer, zoals bepaald in A6 paragraaf d);
b) alle aanverwante producten de kosten en vergoedingen doorvoer ervan bij aankomst op de overeengekomen plaats van bestemming, tenzij de kosten en lasten zijn niet van toepassing op een overeenkomst van vervoer voor de verkoper;
c) het lozen, tenzij die kosten zijn voor rekening van de verkoper onder de vervoerovereenkomst;
d) eventuele extra kosten die door de verkoper niet worden aangegeven in de melding onder paragraaf B7 van de overeengekomen datum of het verstrijken van de overeengekomen termijn voor verzending, op voorwaarde dat de goederen expliciet werden geïndividualiseerd als een commodity, die het onderwerp van de opdracht;
e) indien nodig, de kosten, rechten, belastingen en andere officiële heffingen, alsmede over de uitvoering van douaneformaliteiten te betalen bij invoer van de goederen, en de kosten om het te transporteren door middel van een land, tenzij dergelijke kosten en lasten niet van toepassing op de vervoerovereenkomst te betalen verkoper.
f) de kosten van de aanvullende verzekering verstrekt op verzoek van de koper, zoals bepaald in de paragrafen A3 en BZ.

A.7. Kennisgeving aan de koper

B.7. Kennisgeving aan de verkoper

De verkoper moet de koper in kennis dat de goederen zijn geleverd in overeenstemming met paragraaf A4.
De verkoper moet de koper in kennis van de koper om de mogelijkheid van het nemen van dergelijke maatregelen, die meestal nodig zijn voor de koper van goederen.

Als de koper het recht om de tijd te bepalen voor de verzending van de goederen en / of een met name genoemde bestemming of punt van de goederen in deze plaats, moet hij aan de verkoper de aanmaning daarvan.

A.8. Document levering

B.8. Bewijs van levering

Als het gebruikelijk of op verzoek van de koper, de verkoper, op eigen kosten, dient de koper te voorzien van de gebruikelijke vervoersdocument (van) in overeenstemming met de vervoersovereenkomst is gesloten overeenkomstig A3.
Vervoersdocument moet betrekking hebben op het contract goederen en worden gedateerd binnen de overeengekomen duur van de overbrenging. Indien is overeengekomen of is algemeen aanvaard, moet het document ook de koper om de goederen te eisen van de vervoerder op de plaats van bestemming en de koper om de goederen te verkopen tijdens het transport door de overdracht van latere koper of door kennisgeving aan de vervoerder toe te staan.
Als het vervoersdocument is bespreekbaar en uitgegeven in verschillende originelen, moet een koper een volledige set originelen.

De koper moet aanvaarden het vervoersdocument dat is afgegeven overeenkomstig paragraaf A8 indien het voldoet aan het contract.

A.9. Inspectie, verpakking, etikettering

B.9. Inspectie van goederen

De verkoper draagt ​​de kosten van deze controle (controle van de kwaliteit, het meten, wegen, tellen) die nodig zijn voor de levering van goederen in overeenstemming zijn met paragraaf A4, alsmede de kosten van de pre-shipment inspectie van goederen voorgeschreven door de autoriteiten van het land van uitvoer.
Zorg voor eigen rekening verpakking van goederen, behalve in gevallen waarin de betrokken bedrijfstak gewoonlijk wordt genomen om het schip in het contract goederen in bulk. De verkoper kan de goederen verpakken op een zodanige wijze als noodzakelijk is voor zijn rijtuig, tenzij de koper voordat de overeenkomst niet op de hoogte met de verkoper van specifieke verpakkingseisen. Labeling verpakte goederen worden goed uitgevoerd.

De koper betaalt de kosten voor de verplichte inspectie van de goederen vóór verzending zijn, behalve wanneer deze keuring wordt uitgevoerd in opdracht van de autoriteiten van het land van uitvoer.

A.10. Hulp bij het verkrijgen van informatie en van toepassing zijnde kosten

B.10. Hulp bij het verkrijgen van informatie en van toepassing zijnde kosten

Indien nodig, is de verkoper verplicht aan de koper of om hem te helpen bij het verkrijgen van, op verzoek van de koper, op zijn risico en kosten, documenten en informatie, met inbegrip van belangrijke veiligheidsinformatie die mogelijk voor de invoer van de goederen nodig zijn om de koper en / of vervoer naar de uiteindelijke bestemming.
Verkoper vergoedt koper voor alle kosten en lasten die door de koper bij het verkrijgen of het assisteren bij het verkrijgen van documenten en informatie als bedoeld in paragraaf B10.

De koper is verplicht aan de verkoper van de eisen met betrekking tot informatiebeveiliging te informeren, zodat de verkoper kan handelen in overeenstemming met paragraaf A10.
De koper moet vergoeden aan de verkoper had kosten en lasten voor het verstrekken van of het verlenen van bijstand bij het verkrijgen van documenten en informatie, zoals voorzien in paragraaf A10 opgelopen.
Indien nodig, is de koper verplicht de verkoper verstrekken of te vergemakkelijken levering van de verkoper, op verzoek van de verkoper, op zijn risico en kosten, documenten en informatie, met inbegrip van belangrijke veiligheidsinformatie, die de verkoper kan verlangen om te transporteren, export van goederen en voor het vervoer door middel van een land.