Russian Versimpeld Chinees) English Filippijn Italian Japanese Korean Malay Thai Vietnamees

CIF

Incoterms 2010

Cost Insurance and Freight [... haven van bestemming]
Kosten, verzekering, vracht [... haven van bestemming]

De term wordt alleen gebruikt voor het zee-of binnenvaart.
"Kosten, verzekering en vracht" ("Cost, Insurance and Freight") betekent dat de verkoper de goederen levert aan boord van het schip of bieden geleverde dergelijke goederen. Het risico van verlies of beschadiging van de goederen gaat wanneer de goederen aan boord zijn. De verkoper moet ondertekenen van het contract en betalen de kosten en vracht nodig zijn om de goederen naar de genoemde bestemmingshaven.
De verkoper sluit ook voor verzekeringen die het risico van verlies of beschadiging van goederen tijdens het vervoer. Bij uw aankoop worden erop gewezen dat de cif-verkoper is verplicht om verzekering aan te bieden alleen met minimale dekking. Indien gewenst kan de koper meer bescherming hebben via een verzekering, moet hij ofwel uitdrukkelijk dit met de verkoper of om zijn eigen kosten aanvullende verzekering te maken.
Bij het gebruik van de term CPT, CIP, CFR of CIF de verkoper voldoet aan zijn leveringsplicht wanneer hij de goederen overhandigt aan de vervoerder die in favorieten termijn weg, maar niet wanneer de goederen hun bestemming bereiken.
Deze term heeft twee kritieke punten, zoals voor rekening en risico gaan in twee verschillende plaatsen. Terwijl het contract wordt altijd bepaald door de haven van bestemming kan niet worden opgegeven laadhaven wanneer het risico op de koper overgaat. Als de haven van verscheping is van bijzonder belang voor de koper, zijn de partijen geadviseerd om het duidelijker te definiëren in het contract.
Partijen zijn ook aan te raden om meer precies het punt te definiëren in de haven van bestemming, omdat de kosten op dit punt is de verkoper. De verkoper wordt geadviseerd om een ​​vervoerscontract, die nauwkeurig weerspiegelen deze keuze te bieden. Als de verkoper in zijn overeenkomst voor het vervoer draagt ​​de kosten van het lossen op het overeengekomen moment in de haven van bestemming, is de verkoper niet het recht om de koper op vergoeding van deze kosten vereist, tenzij anders overeengekomen door de partijen.
De verkoper moet de zaken afleveren, of aan boord van het schip, of laten leveren op een zodanige wijze om de goederen te leveren tegen bestemming. Daarnaast moet de verkoper of het aangaan van een overeenkomst voor het vervoer of om een ​​dergelijk contract aanbieden. De verwijzing naar de verplichting tot "geven" op tal van verkoop voor de keten, die vaak worden gebruikt in de grondstoffenhandel.
CIF mogelijk niet geschikt wanneer de goederen aan de vervoerder vóór de plaatsing op het bord, bijvoorbeeld, de goederen in containers die typisch zijn voor levering aan de terminal. In dergelijke situaties is het raadzaam de term CIP gebruiken.
CIF verplicht de verkoper tot douaneformaliteiten bij uitvoer, indien van toepassing. Echter, de verkoper niet verplicht tot uitvoering van douaneformaliteiten voor import, invoerrechten betalen of andere douaneformaliteiten voor de invoer uit te voeren.

DE VERKOPER

Verplichtingen van koper

A.1. Algemene verplichtingen van de verkoper

B.1. Algemene verplichtingen van de koper

De verkoper moet met inachtneming van de overeenkomst van koop en verkoop, voorzien in goederen en de commerciële factuur, factuur, of enig ander bewijs van overeenstemming met de koopovereenkomst, die kan worden vereist door het contract.
Elke in de leden A1-A10 bedoelde document kan worden vervangen door een gelijkwaardig elektronisch record of procedure, indien overeengekomen door de partijen of gebruikelijk is.

De koper moet betalen de prijs van de goederen, zoals voorzien in het contract van de verkoop.
Elk document bedoeld in de leden B1-B10 kan een gelijkwaardig elektronisch record of andere procedure, indien overeengekomen door de partijen of gebruikelijk is.

A.2. Licenties, vergunningen, controles en formaliteiten veiligheid

B.2. Licenties, vergunningen, controles en formaliteiten veiligheid

Indien nodig, moet de verkoper op zijn eigen rekening en risico een exportvergunning of een andere officiële vergunning te krijgen en het uitvoeren van alle douaneformaliteiten nodig zijn voor de uitvoer van goederen.

Indien nodig, dient de koper te verkrijgen voor eigen rekening en risico, invoervergunning of andere officiële machtiging en het uitvoeren van alle douaneformaliteiten voor de invoer van goederen en hun transport door een land.

A.3. vervoer en verzekering

B.3. vervoer en verzekering

a) Contract van het vervoer
De verkoper moet in opdracht gegeven of bewerkstelligen van een overeenkomst voor het vervoer van goederen van een met name genoemde plaats van levering, indien gedefinieerd, de plaats van levering aan de haven van bestemming of, indien overeengekomen, naar elk punt in die haven. De vervoerovereenkomst moet worden gemaakt door de verkoper, op de gebruikelijke voorwaarden en zorgen voor het vervoer van algemeen aanvaarde richting van het schip van het type dat gewoonlijk wordt gebruikt voor het vervoer van de verkochte goederen.
b) de verzekeringsovereenkomst
De verkoper moet op eigen kosten dragen vracht verzekering, volgens ten minste een minimum dekking, zoals vereist bij paragraaf "C" Institutskaya voorwaarden van vracht verzekering (Institute Cargo clausule) (LMA / IUA) of andere vergelijkbare omstandigheden. De verzekeringsovereenkomst wordt afgesloten met de verzekeraar of de verzekeringsmaatschappij hebben een goede reputatie en bieden aan de koper of andere personen met een verzekerbaar belang in de goederen, het recht om rechtstreeks een vordering bij de verzekeraar.
Op verzoek van de koper de verkoper moet, onder voorbehoud van het verstrekken van de koper met de informatie die door de verkoper, de koper kosten van het uitvoeren van dergelijke aanvullende verzekering, die kunnen worden verkregen bijvoorbeeld, zoals bepaald in de paragrafen "A" of "B" Institutskaya gebied van vracht verzekering (LMA / IUA) of andere soortgelijke omstandigheden, en / of de dekking als Institutsky termen van militaire actie, en / of voorwaarden van stakingen Institutsky (LMA / IUA), of andere vergelijkbare omstandigheden.
Verzekering moet betrekking hebben op zijn minst de in de koopovereenkomst plus 10% (dat wil zeggen 110%) en in de valuta van de koopovereenkomst.
De verzekering dient de goederen, vanaf het punt van levering, zoals bepaald in de paragrafen A4 en A5 en, althans tot een haven van bestemming.
De verkoper moet de koper de verzekering of andere bewijzen van verzekering.
De verkoper moet de koper op verzoek van de koper, voor rekening en risico (met kosten) informatie die kan de koper eisen dat aanvullende verzekering aan te bieden.

a) Contract van het vervoer
De koper is niet verplicht om de verkoper een vervoersovereenkomst te sluiten.
b) de verzekeringsovereenkomst
De koper is niet verplicht om de verkoper om een ​​verzekeringsovereenkomst te maken. Wel moet de koper zorgen voor de verkoper, op zijn verzoek, de nodige informatie om een ​​aanvullende verzekering vereist door de koper, zoals voorzien in paragraaf A3 b) te verstrekken.

A.4. Levering

B.4. Het nemen van de levering

De verkoper moet de zaken afleveren, hetzij door het te plaatsen op het bord, of door het verstrekken van de geleverde zaken op deze manier. In deze en in een ander geval, moet de verkoper de zaken leveren op het tijdstip of binnen de overeengekomen termijn en op een manier die typisch is voor deze poort.

De koper moet de levering van de goederen, zodra zij zijn geleverd in overeenstemming met paragraaf A4, en neem de goederen van de vervoerder op de genoemde bestemmingshaven.

A.5. Overdracht van risico's

B.5. Overdracht van risico's

Verkoper neemt de volledige risico's van verlies of beschadiging van de goederen totdat ze zijn geleverd in overeenstemming met paragraaf A4 behalve voor het risico van verlies of beschadiging van de omstandigheden als bedoeld in paragraaf B5 te stellen.

De koper draagt ​​alle risico's van verlies of beschadiging van de goederen vanaf het moment van levering in overeenstemming met paragraaf A4.
Het niet door de koper verantwoordelijkheid om kennis te verlenen in overeenstemming met paragraaf B7, draagt ​​hij alle risico's van verlies of schade aan de goederen van de overeengekomen datum of de datum waarop de overeengekomen levertijd is verstreken, op voorwaarde dat de goederen expliciet werden geïndividualiseerd als een commodity, die het onderwerp contract.

A.6. Verdeling van de kosten

B.6. Verdeling van de kosten

De verkoper moet betalen:
a) alle kosten in verband met de goederen totdat ze zijn afgeleverd in overeenstemming met paragraaf A4, met uitzondering van de kosten voor rekening van de koper het bepaalde in paragraaf B6, en
b) Goederenvervoer en andere specifieke in paragraaf A3 a), met inbegrip van de kosten van het laden van de goederen aan boord en eventuele kosten in verband met lossen in de overeengekomen haven van kwijting die door de vervoerovereenkomst opgelegd aan de verkoper, en
c) de kosten van de verzekering, als bedoeld in paragraaf A3 b);
d) indien nodig, de kosten van douaneformaliteiten nodig zijn voor de uitvoer van goederen, maar ook rechten, belastingen en heffingen verschuldigd op de uitvoer, alsmede de kosten van vervoer in een land als ze op de wagen ten laste van de verkoper.

De koper dient te worden onderworpen aan de bepalingen van paragraaf A3 a),, te betalen:
a) alle kosten in verband met de goederen bij levering in overeenstemming met paragraaf A4, behalve, indien van toepassing, de kosten van douaneformaliteiten nodig zijn voor de uitvoer van goederen, alsmede belastingen, heffingen en andere lasten te betalen bij uitvoer, zoals bepaald in A6 paragraaf d);
b) alle aanverwante producten de kosten en vergoedingen doorvoer ervan bij aankomst op de overeengekomen haven van bestemming, tenzij de kosten en lasten zijn niet van toepassing op een overeenkomst van vervoer voor de verkoper;
c) het lozen, met inbegrip van lichters en havengelden, tenzij de kosten en lasten niet gerelateerd aan de verkoper onder de vervoerovereenkomst;
d) eventuele extra kosten die door de verkoper niet worden aangegeven in de melding onder paragraaf B7 van de overeengekomen datum of het verstrijken van de overeengekomen termijn voor verzending, op voorwaarde dat de goederen expliciet werden geïndividualiseerd als een commodity, die het onderwerp van de opdracht;
e) indien van toepassing, de kosten van het betalen van belastingen, rechten en andere officiële heffingen, alsmede over de uitvoering van douaneformaliteiten te betalen bij invoer van de goederen, en de kosten om het te transporteren door middel van een land, tenzij dergelijke kosten en lasten niet van toepassing op de vervoerovereenkomst de verkoper.
f) de kosten van de aanvullende verzekering verstrekt op verzoek van de koper, zoals bepaald in de paragrafen A3 b), en B3 b).

A.7. Kennisgeving aan de koper

B.7. Kennisgeving aan de verkoper

De verkoper moet tijdig in kennis van de koper, zodat de koper om stappen vereist bij normaal gebruik, zodat het kan de koper te maken te nemen.

Als de koper het recht om de tijd te bepalen voor de verzending van de goederen en / of de punt van de goederen in de haven van bestemming, moet hij aan de verkoper de aanmaning daarvan.

A.8. Document levering

B.8. Bewijs van levering

Verkoper verstrekken op eigen kosten de koper tijdig met de gebruikelijke vervoersdocument naar de overeengekomen haven van bestemming.
Dergelijke vervoersdocument moet betrekking hebben op de goederen onder de overeenkomst en worden gedateerd binnen de overeengekomen duur van de overbrenging, aan de koper verstrekken het recht voor de goederen te eisen van de vervoerder in de haven van bestemming en, tenzij anders is overeengekomen, kan de koper om de goederen te verkopen tijdens het transport door de overdracht van latere koper of door kennisgeving aan de vervoerder . Als het vervoersdocument is bespreekbaar en uitgegeven in verschillende originelen, moet een koper een volledige set originelen.

De koper moet aanvaarden het vervoersdocument dat is afgegeven overeenkomstig paragraaf A8 indien het voldoet aan de overeenkomst.

A.9. Inspectie, verpakking, etikettering

B.9. Inspectie van goederen

De verkoper draagt ​​de kosten van deze controle (controle van de kwaliteit, het meten, wegen, tellen) die nodig zijn voor de levering van goederen in overeenstemming zijn met paragraaf A4, alsmede de kosten van de pre-shipment inspectie van goederen voorgeschreven door de autoriteiten van het land van uitvoer.
Zorg voor eigen rekening verpakking van goederen, behalve in gevallen waarin de betrokken bedrijfstak gewoonlijk wordt genomen om het schip in het contract goederen in bulk. De verkoper kan de goederen verpakken op een zodanige wijze als noodzakelijk is voor zijn rijtuig, tenzij de koper voordat de overeenkomst niet op de hoogte met de verkoper van specifieke verpakkingseisen. Labeling verpakte goederen worden goed uitgevoerd.

De koper betaalt de kosten voor de verplichte inspectie van de goederen vóór verzending zijn, behalve wanneer deze keuring wordt uitgevoerd in opdracht van de autoriteiten van het land van uitvoer.

A.10. Hulp bij het verkrijgen van informatie en van toepassing zijnde kosten

B.10. Hulp bij het verkrijgen van informatie en van toepassing zijnde kosten

Indien nodig, is de verkoper verplicht aan de koper of om hem te helpen bij het verkrijgen van, op verzoek van de koper, op zijn risico en kosten, documenten en informatie, met inbegrip van belangrijke veiligheidsinformatie die mogelijk voor de invoer van de goederen nodig zijn om de koper en / of vervoer naar de uiteindelijke bestemming.
Verkoper vergoedt koper voor alle kosten en lasten die door de koper bij het verkrijgen of verlenen van bijstand bij het verkrijgen van documenten en informatie als bedoeld in paragraaf B10.

De koper is verplicht aan de verkoper van de eisen met betrekking tot informatiebeveiliging te informeren, zodat de verkoper kan handelen in overeenstemming met paragraaf A10.
De koper moet vergoeden aan de verkoper had kosten en lasten voor het verstrekken van of het verlenen van bijstand bij het verkrijgen van documenten en informatie, zoals voorzien in paragraaf A10 opgelopen.
Indien nodig, is de koper verplicht de verkoper verstrekken of te vergemakkelijken levering van de verkoper, op verzoek van de verkoper, op zijn risico en kosten, documenten en informatie, met inbegrip van belangrijke veiligheidsinformatie, die de verkoper kan verlangen om te transporteren, export van goederen en voor het vervoer door middel van een land.